ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มทร.รัตนโกสินทร์ ผนึกกำลังภาคเอกชนจัดการแข่งขัน SMART AUTOMATION 4.0 ครั้งที่ 2ยกระดับความพร้อม สู่โรงงานอัจฉริยะ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ผนึกกำลังกับสองพันธมิตรภาคเอกชน บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด และ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขัน "SMART AUTOMATION 4.0 ครั้งที่ 2" โดยทำการแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันเมื่อต้นเดือนเมษายน 2562 ณ ห้อง MR 216-217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

อาจารย์สุธี รุกขพันธุ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศกรรมการวัดคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า ระบบออโตเมชันอัจฉริยะ (Smart Automation) นั้นถูกนำเข้ามาสนับสนุนการทำงานของมนุษย์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการจัดการแข่งขัน Smart Automation 4.0 ขึ้น โดยเคยจัดการแข่งขัน Smart Automation 4.0 ครั้งที่ 1 ในระหว่าง วันที่ 5-7 กันยายน 2561 เพื่อเป็นเวทีการแข่งขันให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในด้าน Smart Automation ได้แสดงทักษะความสามารถ และได้สัมผัสกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยในการแข่งขันครั้งแรกนั้น มีทีมตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 30 ทีม ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนั้นถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องการอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแข่งขัน ฯลฯ จากความสำเร็จในการจัดครั้งแรกทำให้มีการจัดการแข่งขัน Smart Automation 4.0 ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้มีเวทีที่สามารถแสดงความรู้ ความสามารถ และสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาในระดับอุดมศึกษา มาต่อยอดประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน Smart Automation 4.0 ครั้งที่ 2 ต่อไป

ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กล่าว

ในฐานะตัวแทนของเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขัน "SMART AUTOMATION 4.0 ครั้งที่ 2" ในการแข่งขันครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่าย อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และมีสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) เข้ามาร่วมในการกำหนดโจทย์การแข่งขัน โดยจุดประสงค์หลักคือ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการเสริมสร้างทักษะขั้นสูงในการออกแบบระบบปฏิบัติการและการเขียนโปรแกรมควบคุมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ 4.0 มหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันครั้งที่ 1 มาแล้ว ปีนี้จัดครั้งที่ 2 ทุกอย่างพร้อมมากกว่าเดิม คิดว่าน่าจะมีหลายมหาวิทยาลัยให้การตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขัน "SMART AUTOMATION 4.0 แบ่งการแข่งขัน ออกเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 การอบรม: จัดในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 – 2 สิงหาคม 2562 โดยวิทยากรจาก บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ระยะที่ 2 การแข่งขันรอบคัดเลือก: จัดในระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 จำนวน 45 ทีม ณ ห้อง ประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ระยะที่ 3 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ : จำนวน 15 ทีม ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ.ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในงาน WORLD CLASS EDUCATIONAL RESOURCES INTERNATIONAL EXPO AND CONFERENCE

คุณฉัตรชัย สมิตกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด ตัวแทนในนามของผู้สนับสนุนการแข่งขัน กล่าวว่า เหตุที่เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน เนื่องจากมทร.รัตนโกสินทร์ มีความพร้อมในหลายๆ ด้านมีศักยภาพในการจัดงานรวมทั้งมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือมีความชำนาญด้านอัตโนมัติเห็นได้จากงานโรบอทที่ทางรัตนโกสินทร์ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันในสนามต่างๆ ซึ่งมีทิศทางที่ตรงกันกับทางบริษัท โดยทาง บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนชุดปฏิบัติการ "SMART AUTOMATION" เพื่อใช้ในการแข่งขันแก่ทุกทีมซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ขนาดย่อส่วนที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขัน โดยมอบในส่วนของสมองหรือชุดควบคุม ให้นำไปฝึกฝนเป็นเวลา 1 เดือนก่อนการแข่งขัน โดยน้องๆ ที่เข้ามาแข่งขันจะได้รับการอบรมในการเขียนโปรแกรม กรรมการในการแข่งขันจะใช้กรรมการกลางในการตัดสินและพัฒนาเปลี่ยนแปลงโจทย์ไปในทุก ๆ ปี คุณฉัตรชัยกล่าว

สำหรับรางวัลทีมแข่งขันจะได้รับดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

โดยระเบียบขั้นตอน และระยะเวลาในการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในเร็วๆนี้


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษาเพาะช่าง คว้าแชมป์ชนะเลิศ "D'mond Young Designer Award 2004" ครั้งที่ 2

กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการตัดสินการปร...

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวและดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือ ที-เด็ด

กรุงเทพฯ--3 มี.ค.--อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานกรุงเทพฯเมืองแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย จะจัดแถลงข่าวและดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการ เพิ่มขีดความสามารถการ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง