ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

thailand travel shield, ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ, บดินทร์ เจียไพบูลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--เมืองไทยประกันภัย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการ ด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายกีรติ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (Thailand Travel Shield) ณ อาคาร ททท.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้สนับสนุนให้เกิดโครงการการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ หรือ Thailand Travel Shield ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 ซึ่งจะครบ 5 ปีในปีนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการนำนโยบายด้านความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวไปสู่เชิงปฏิบัติ โดยร่วมมือกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการร่วมกันนำเสนอแผนประกันภัยการเดินทางที่มีความยุติธรรมและมีมาตรฐานการบริการที่สะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีความหลากหลายและเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในทุกระดับ เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้ ททท. จะสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ ผ่านทางเว็บไซต์ของ ททท. และเครือข่ายของสำนักงาน ททท. ทั้งสำนักงานในประเทศ 45 สำนักงาน และสำนักงานต่างประเทศ 29 สำนักงาน

นายบดินทร์ เจียไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ นับเป็นเรื่องที่สร้างประโยชน์กับการท่องเที่ยวและการประกันภัยอย่างยิ่ง ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัยทั้ง 3 บริษัทฯ เป็นภาคเอกชนที่คนไทยรู้จัก และมีชื่อเสียงระดับมาตรฐานสากล มีความชำนาญในการดำเนินธุรกิจด้านการประกันภัยมาอย่างยาวนาน เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งเป็นเสาหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้จับมือกับ ททท. ในการดำเนินงานโครงการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (Thailand Travel Shield) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยดำเนินการร่วมกันมาอย่างยาวนาน และมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้การตอบรับและสนใจซื้อประกันภัย Thailand Travel Shield อย่างต่อเนื่อง โดยต้องการให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เห็นถึงประโยชน์ และความสำคัญ ในการทำประกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงและบรรเทาความสูญเสียหรือเสียหายในเหตุการณ์ไม่คาดคิด ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยลดภาระของภาครัฐ ในด้านงบประมาณ และผลกระทบอื่นๆ ที่ตามมา ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางเท่านั้น แต่ยังได้ส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในสภาวะการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกสูง นอกจากนี้ ยังแสดงให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกเชื่อมั่นและเห็นถึงมาตรฐานการประกันภัยของภาคเอกชนของไทย ว่ามีมาตรฐานการคุ้มครองและช่วยเหลือเทียบเท่าระดับสากล

นายกีรติ พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กล่าวว่า โครงการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระจากความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในในหลายๆ ด้าน อีกด้านหนึ่งถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศเมื่อเราได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วยความประทับใจ จากสถิติข้อมูลของนักท่องเที่ยวในปี 2561 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย กว่า 38 ล้านคน โดย 54% เป็นนักท่องเที่ยวจากทวีปเอเชีย เช่น จีน มาเลเซีย เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและอเมริกาอยู่บ้าง โครงการฯ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตัวเองซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ล้านคน (Foreign Individual Tourism: FIT) คิดเป็นเป้าหมายที่ 100,000 กรมธรรม์ (1% penetration) นักท่องเที่ยวสามารถซื้อประกันภัยการเดินทาง Thailand Travel Shield ได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ ?www.thailandtravelshield.tourismthailand.org? ซึ่งรองรับ 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีช่องทางการชำระเงินที่สะดวกหลายช่องทาง ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรเดบิต AliPay Union Pay จากนั้นระบบจะจัดส่งกรมธรรม์ (e policy) ให้ลูกค้าทาง email ดังนั้น เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อแผนประกันภัยแล้ว กรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครองทันทีเมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) จากนั้นถือเป็นหน้าที่ของแต่ละบริษัทประกันภัยที่จะต้องช่วยกันให้บริการและช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากที่สุดจนกว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับ ซึ่งโครงการฯ เป็นการร่วมกันออกแบบแผนความคุ้มครองที่คำนึงถึงประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวพึงจะได้รับ ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับภัยหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิด อาทิ อุบัติเหตุ เจ็บป่วย การยกเลิกการเดินทางหรือเรื่องอื่นๆ ตลอดถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวของทั้ง 3 บริษัท นอกจากนี้ ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (โทร.+66 ?2342 3255?) ที่สื่อสารได้ถึง 40 ภาษา มีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ที่สามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกมากที่สุด และเชื่อว่าหากโครงการนี้มีผลตอบรับที่ดีจะส่งผลทำให้ประเทศของเรามีชื่อเสียงและมีเศษฐกิจที่ดีขึ้นแน่นอน

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความตั้งใจของทั้ง 3 บริษัท ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศรู้สึกมั่นใจในทุกกิจกรรมของการท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงได้ร่วมกันพัฒนาแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้มีความหลากหลาย คุ้มค่า และเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกระดับ ด้วยมาตรฐานการบริการในระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีบริการความช่วยเหลือในการเดินทาง (Travel Assistance Service) อย่างทันท่วงที ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลเมื่อนักท่องเที่ยวบาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยร้ายแรง หรือกรณีเสียชีวิต มีบริการส่งกลับสู่ประเทศภูมิลำเนา โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ โดยในมิติแรก คือ การลงนามความร่วมมือระหว่าง ททท. กับ 3 บริษัทประกันภัย เพื่อทำให้โครงการ Thailand Travel Shield นี้ให้เกิดขึ้น มิติที่ 2 คือ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ นักท่องเที่ยวสามารถซื้อและได้รับกรมธรรม์ทันที และมิติที่ 3 คือการร่วมมือกันในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่นานาประเทศ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: รับมอบอาคาร Thailand Export Mart

นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับมอบอาคาร Thailand Export Mart จากนายเกริกไกร จิระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ บริเวณหน้าอ...

ททท. รับกองทุน 20 ล้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวต่างชาติ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท. ได้รับการจัดสรรเงินจำนวน 20 ล้านบาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง