ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มรภ.สงขลา #เอาเรื่อง จัดนิทรรศการโชว์ผลงานออกแบบนิพนธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๑๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 เม.ย.--มรภ.สงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา จัดนิทรรศการ "เอาเรื่อง" โชว์ผลงานสุดสร้างสรรค์ ฝีมือนักศึกษาสาขาการออกแบบ สะท้อนแนวคิด วิถีชีวิตท้องถิ่น

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเข้าร่วมนิทรรศการผลงานออกแบบนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ว่า ทางมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ มีประสบการณ์นำเสนอผลงานต่อสาธารณชน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อเสนอแนะมาพัฒนางานตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต ซึ่งหลักสูตรการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ให้เป็นนักออกแบบเพื่อรับใช้สังคมและท้องถิ่น

ด้าน ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดแสดงผลงานออกแบบนิพนธ์ภายใต้ชื่อ "เอาเรื่อง" แบ่งออกเป็น 2 แขนง ได้แก่ แขนงวิชาการออกแบบสื่อ และ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ประกอบด้วยพื้นที่แสดงงาน 2 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ผลงานออกแบบนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่4 จำนวน 34 ผลงาน และ โซนที่ 2 เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ของหลักสูตรออกแบบ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดแสดงทักษะพื้นฐานด้านการออกแบบในแต่ละชั้นปีร่วมกัน นอกจากนั้น ยังมีการเสวนาในหัวข้อ "นวัตกรรมการออกแบบและศิลปวัฒนธรรม" โดย นายระพีภัทร สำเร (คำภีร์ อลังการ) ศิษย์เก่าสาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เจ้าของผลงานออกแบบชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมิสยูนิเวอร์ส2018

สำหรับตัวอย่างผลงานที่นำมาจัดแสดง อาทิ การออกแบบชุดแจกันเซรามิกผสมเครื่องจักสาน โดย นายอาลีฟ ลาเต๊ะ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเครื่องมือประมงที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านแถบทะเลสาบสงขลา และได้นำเครื่องจักสานมาผสมเข้าด้วยกัน เพื่อให้สะท้อนถึงอาชีพและกลิ่นไอของความเป็นชาวประมงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การออกแบบชุดทำงานจากผ้าบาติก โดย น.ส.หนึ่งหทัย กระมล ด้วยแนวคิดสีสันแห่งฤดูกาลที่ข้ามผ่านแต่ละช่วงเวลา ทำให้สีของใบไม้เปลี่ยนตามฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ผลิ ทำให้เกิดใบไม้สีแดง สีเขียว สีเหลืองซ้อนทับกันทั้งยามที่อยู่บนต้นและยามร่วงหล่นลงบนพื้นดิน ลักษณะการทับซ้อนทำให้เห็นเป็นมิติของแสงเงาที่น่าสนใจและน่าค้นหา สร้างความสดใสให้แก่ผู้สวมใส่และสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

ผลงาน "เพราะเราเข้าใจ" การออกแบบโมชั่นกราฟิกเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ STOP BULLY LGBTQ โดย น.ส.ณัฐธยาน์ จีนต่างเมือง เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการทำความเข้าใจรูปแบบความหลากหลายทางเพศในปัจจุบัน หยุดรังแก หยุดทำร้ายร่างกายและจิตใจ โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบโมชั่นกราฟิก เพื่อนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ให้กระจายการรับรู้ที่กว้างขวาง สร้างความเข้าใจและการยอมรับในตัวตนของทุกคน

ผลงานหนังสือสำหรับเด็กของ น.ส.สกาวเดือน จันตะเฆ่ ซึ่งออกแบบหนังสือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี เรื่อง "2 สหายตะลุยสวนสัตว์ไทย" โดยนำเอาสัตว์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มาเล่าเรื่องในหนังสือให้เด็กได้รู้จัก มีรูปแบบ Pop up เพื่อให้เด็กเล่นสนุกกับการอ่านหนังสือ มีลิงและยักษ์เป็นสื่อความสนุก


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: CDG & G-ABLE เปิดบ้านต้อนรับม.ราชภัฎสงขลา

นายนพดล ปัญญาธิปัตย์ (คนที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ไมโครซีสเต็มส์ จำกัด ต้อนรับคณะนักศึกษาและคณาจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ซึ่งได้เดินทางมาชมและศึกษาดูงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ Development, ...

ภาพข่าว: สองสถาบันสอนทำอาหารชื่อดังจับมือร้านซั่งไห่เสี่ยวหลงเปา ส่งนักเรียนฝึกงาน

กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--บีวัน คอมมูนิเคชั่นส์ ผศ.ดร. นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (ซ้าย) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ร่วมกับ Dr. Zhang Zhi Hao (ขวา) รองอธิการบดี สถาบันสอนอาหารเซี่ยงไฮ้ มหาวิทยาลัยซือฟ่าน และนายอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการผู้จั...

ม.ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา "Norway & Thailand: From Traditional Weaving to Contemporary Textile Art"

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--ม.ธรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชฑูต นอร์เวย์ประจำประเทศไทย ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการนานาชาติ ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ นี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชฑูตนอร์เ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง