ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สสส. ริเริ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ ปรับเปลี่ยนการสื่อสารครอบครัวลูกวัยรุ่น สร้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผ่านโซเชียลมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๑๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 เม.ย.--สสส.

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับ Toolmorrow ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสื่อออนไลน์เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคม และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารผ่าน Platform Online ของผู้ปกครองในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างของสัมพันธภาพและการสื่อสารในครอบครัว โดยได้กล่าวว่า "ครอบครัวเป็นเบ้าหลอมคุณค่าชีวิต และบ่มเพาะคุณลักษณะที่งดงามของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นสถาบันที่คอยให้ความช่วยเหลือ ดูแล เยียวยา บำบัด ฟื้นฟูในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤติที่มากระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ในยุคสังคม 4.0 สถาบันครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้สนับสนุนให้มีโครงการพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารของครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น ผ่าน Platform Online ซึ่งมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประชาชนแก้ไขปัญหาเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัว โดยเฉพาะในประเด็นการสื่อสารของผู้ปกครองในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น ซึ่งถือเป็นประชากรที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ฉะนั้นหากสัมพันธ์ภาพและการสื่อสารระหว่างกันในครอบครัวไม่ดี ก็อาจจะส่งผลก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความสุขของคนในครอบครัว และชุมชน สังคมได้ ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่ ครอบครัวอบอุ่น สอดคล้องกับเป้าหมาย 10 ปีของ สสส. ที่ให้ความสำคัญแก่การเพิ่มสัดส่วนของครอบครัวอบอุ่น ครับ"

ด้าน นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส. กล่าวว่า "สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว และเพจ Toolmorrow ได้เริ่มพัฒนาแนวคิดในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นตัวช่วยครอบครัวยุคใหม่ตั้งแต่กลางปีที่แล้ว และเตรียมงานจนพร้อมที่จะเผย แพร่สู่ครอบครัวที่สนใจ โดยได้จัดทำเป็นรูปแบบรายการทีวีออนไลน์ชื่อว่า "รอลูกเลิกเรียน" (Afterschool) มีจำนวน 10 ตอนๆละ 15 นาที โดยสร้างสรรค์เป็นรายการครอบครัว ที่สนุกสนาน น่าสนใจ และมีสาระสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ที่อยากเพิ่มทักษะการสื่อสารกับลูกวัยรุ่น โดยเผยแพร่ทางช่องทางสื่อออนไลน์ได้แก่ Facebook, Line และเว็บไซต์ www.afterschoolonline.tv ทำให้กลุ่มเป้าหมายคือครอบครัวได้ติดตามดู และรู้สึกอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ นี้นอกจากการมีสื่อออนไลน์ที่เสมือนเป็นห้องเรียนพ่อแม่ยุค 4.0 แล้วเราคาดว่าจะมี ผู้เข้าชมซึ่งเป็นผู้ปกครองใน

ครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น เข้าร่วมตอบแบบสอบถามเช็คลิสต์ครอบครัวอบอุ่นใน quiz.afterschoolonline.tv อย่างน้อย 1,500 ราย มีครอบครัวจำนวนอย่างน้อย 100 ครอบครัว เข้ามาใช้บริการเข้าร่วมกลุ่ม self-help ออนไลน์ผ่านทางช่องทาง Line กลุ่ม เพื่อร่วมพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพใน 10 ประเด็น โดยทีมงานคัดเลือกพ่อแม่ที่ประสบปัญหาต่างๆ กันมาทั้งหมด 10 ครอบครัว เพื่อมาเข้าร่วมพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพใน 10 ประเด็นที่เราพบจากการสำรวจว่า เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองมักกังวลมากที่สุดคือเรื่อง 1.เพื่อน , 2.แฟน, 3.การเรียน, 4.อนาคต, 5.ความไม่มั่นใจในตัวเองของลูก, 6.การช่วยงานบ้าน, 7.การตั้งเงื่อนไขเพื่อขอของรางวัล, 8.การติดมือถือหรือติดเกมส์, 9.การใช้เงิน และ 10.พฤติกรรมทั่วๆไป ทั้งนี้ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักและรับรู้ถึงปัญหาการสื่อสารภายในครอบครัว และรู้ถึงวิธีการในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และลองปฏิบัติจริงๆจนสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นใกล้ชิดในครอบครัว เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจให้วัยรุ่นเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ"

นายสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ หัวหน้าโครงการฯ และผู้ก่อตั้งและผู้บริหารงาน เพจ Toolmorrow ได้กล่าวว่า "นวัตกรรมการสื่อสารผ่าน Platform Online เป็นกระบวนการการพัฒนาทักษะการสื่อสารในครอบครัว เมื่อคนดูรายการจบแล้ว มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น สามารถเข้ามาทำแบบทดสอบความสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารของครอบครัวที่ quiz.afterschoolonline.tv โดยแบ่งผลการประเมิน ได้แก่ 1.สถานะครอบครัวเป็นครอบครัวที่ไม่มีปัญหาทักษะการสื่อสาร ผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ระบบจะส่งต่อให้ผู้ประเมินได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับลูกหลาน 10 เทคนิค ที่ควรใช้ในชีวิตประจำวันผ่านวีดีโอคลิปใน www.afterschoolonline.tv และ 2.สถานะครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีปัญหาด้านทักษะการสื่อสาร ทางโครงการฯ จะแบ่งการทำงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ประเมินไม่สนใจร่วมกระบวนการ ระบบจะส่งต่อไปให้ผู้ประเมินได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น 10 เทคนิคที่ควรใช้ในชีวิตประจำวันผ่านวีดีโอคลิปในเว็บไซต์ www.afterschooolonline.tv เพื่อเสริมทักษะและทบทวนตนเองในการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น 2) ผู้ประเมินต้องการเข้าร่วมกิจกรรม แต่ผู้ประเมินมีปัญหาที่ลึกและยากเกินกว่าที่ทีมงานจะแก้ไขหรือช่วยเหลือได้ ระบบจะส่งต่อไปที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและภาคีผู้ เชี่ยวชาญในเครือข่ายของ สสส. เพื่อรับการแนะนำเฉพาะราย และ 3) ผู้ประเมินเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทีมงานมีศักยภาพที่จะช่วยเหลือได้ ทีมงาน Toolmorrow และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จะคัดกรองคนให้เหลือกลุ่มละ 10 คน และนำกลุ่มคนเหล่านี้ไปอยู่ในกรุ๊ปไลน์ Self-help group (กลุ่มพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น ซึ่งจะมีผู้ปกครองที่ผ่านการคัดเลือกมาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อ สารในกลุ่ม) รวมทั้งหมด 10 กลุ่ม โดยจะมีที่ปรึกษาคือ กลุ่มพ่อแม่ 2-4 คน ที่ผ่านการอบรมแล้ว มาคอยเป็นพี่เลี้ยง รวมถึงทีมงานของ Toolmorrow และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว โดยทีมงานจะสอนทักษะในการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่นพร้อมกับให้การบ้าน และช่วยให้คำปรึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารกับลูกให้ดีขึ้นเป็นระยะเวลา 2 อาทิตย์ แล้วจะทำการวัดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการ"

ด้าน พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณ สุข ได้กล่าวว่า "สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้ทำการศึกษาถึงศักยภาพการสื่อสารของผู้ ปกครองที่มีลูกหลานวัยรุ่น จนได้เทคนิคการสื่อสารเพื่อนำมาปรับใช้กับ Platform Online ผ่านเนื้อหาในรายการทีวีออนไลน์ ซึ่งจะประกอบด้วย อาทิ I Message, คำชม, การสะท้อนความรู้สึก, การลงโทษ, การให้รางวัล, การตั้งกฎเกณฑ์, การให้คำปรึกษา, การจัดการกับพฤติกรรมวัยรุ่น ฯลฯ ซึ่งคาดว่าเทคนิคดังกล่าว จะสามารถนำมาปรับใช้กับครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี"

โดยรายการทีวีออนไลน์ "รอลูกเลิกเรียน" (After School) จะเริ่มออกอากาศตอนแรก ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ชื่อตอน "เมื่อลูกไม่มั่นใจในตัวเอง" เนื้อหารายการจะนำเสนอเรื่องจากประสบการณ์จริงจากครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นและประสบปัญหาเรื่องความไม่มั่นใจ และขาดทักษะทางสังคม จนกลายเป็นปัญหาการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างแม่-ลูก และผู้ชมจะได้ร่วมเรียนรู้ หรือนำทักษะที่ได้แนะนำในรายการไปใช้ ภายใต้การแนะนำจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ซึ่งทักษะในตอนนี้จะประกอบด้วย 1) การจัดการอารมณ์และความรู้สึก 2) การให้คำชม 3) การสะท้อนความรู้สึก และ 4) ทักษะทางสังคม มาร่วมทดลองแก้ปัญหาเรื่องเมื่อลูกไม่มั่นใจในตัวเองกันได้ในรายการ

สำหรับผู้ที่สนใจในโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารผ่าน Platform Online ของผู้ปกครองในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างเรื่องสัมพันธภาพและการสื่อสารในครอบครัว ผ่านรายการทีวีออนไลน์ "รอลูกเลิกเรียน" (After School) จะสามารถติดตามผ่านช่องทาง Facebook : Toolmorrow และในเว็บไซต์ของ www.afterschoolonline.tv สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน In box ของ Facebook : Toolmorrow และ www.afterschoolonline.tv ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สสส. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "สสส.จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548"

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สสส. ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจังหวัดราชบุรี จะจัดให้มีงาน "สสส. จอมบึงมาราธอน-เสือภูเขา 2548" ปีที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะม...

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด เปิดรับคำขอกู้สามัญได้ตั้งแต่บัดนี้

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตามที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด งดรับคำขอกู้สามัญเพื่อเปลี่ยนแปลงระเบียบคำขอกู้สามัญ นั้น ขณะนี้การเปลี่ยนแปลงระเบียบคำขอกู้สามัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเปิดรับคำขอกู้ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ เป็...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง