ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หาแนวทางในการร่วมมือทำงานต่อต้านการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 มี.ค.--สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เข้าร่วมหารือข้อราชการกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับแนวทางในการร่วมมือทำงานต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. การเสริมพลังทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริต ผ่านกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือและค่าทดแทน ผู้กล่าวหา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นอย่างเพียงพอเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น สถิติคดี รูปแบบและกลวิธีการทุจริตรูปแบบต่างๆ ข้อมูลของผลกระทบหรือความเสียหาย การชี้มูลความผิด และโทษที่ผู้กระทำผิดต้องได้รับ รวมทั้งความรู้ที่จำเป็นต่าง ๆ ต่อการป้องกันการทุจริต

3. ภายใต้กฎหมายใหม่ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงบริบทการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. มีความรวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะการพิจารณาคดีต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อกฎหมายและพยานหลักฐานเป็นสำคัญ อันเป็นการสร้างศรัทธา และความน่าเชื่อถือต่อประชาชน

4. การขับเคลื่อนงานปราบปรามการทุจริตคู่ขนานไปกับงานป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การออกมาตรการป้องกันการทุจริต เช่น ค่าแป๊ะเจี๊ยะ การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ฯลฯ หากงานป้องกันการทุจริตได้ผลดีจะส่งผลให้งานปราบปรามการทุจริตลดลงและมีการทำงานเชิงคุณภาพมากขึ้น

5. ภาคเอกชนมีความตื่นตัวและความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ได้แก่ กระบวนการสัญญาคุณธรรม (Integrity Pact) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าสูง

6. ควรมีการเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารผลงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มีคนดีและเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสมากขึ้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดตั้งมูลนิธิกางแผนยุทธศาสตร์ต้านคอร์รัปชั่นปี 2556

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)ได้จัดทำแผนปฎิบัติการในปี 2556 โดยได้ยึดหลักการปลูกฝัง ป้องกัน และเปิดโปง ด้วย 4 พันธกิจ ได้แก่1)...

หอการค้าไทย จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ต่อต้านคอร์รัปชัน จุดเปลี่ยนประเทศไทย”

เนื่องด้วยสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย และความเชื่อมั่นในการลงทุนของผู้ลงทุนทั้งจากภายในและต่างประเทศ...

กบข. ผลักดันหลักการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

กบข. เร่งผลักดันหลักการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมการเป็นองค์กรธุรกิจที่ดีของส่วนรวม ต่อต้านการทุจริตติดสินบน นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) เปิดเผยว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น กบข. ในฐานะองค์กรแห่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง