ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

พีบีไอซี มธ. หนุนการศึกษาอินเดียในไทย จัดอบรม อินเดีย 360 องศา เพื่ออนาคตไทย รับการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๕๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พีบีไอซี) เปิดตัว "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ อินเดีย 360 องศา เพื่ออนาคตไทย" รุ่นที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน การเมือง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – อินเดีย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อด้านอินเดียศึกษาสำหรับ บุคลากรด้านการศึกษา นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยการอบรมดังกล่าวประกอบไปด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิ ความสัมพันธ์ไทย – อินเดีย: มายาคติและข้อเท็จจริง เศรษฐกิจอินเดีย: โอกาสที่ไทยไม่ควรพลาด การเมืองการปกครอง สังคมพหุวัฒนธรรมอินเดีย และการประกอบธุรกิจในอินเดีย โดยหัวข้อต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดผ่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านอินเดียศึกษา อาทิ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดีย นักวิชาการด้านเศรษฐกิจ นักธุรกิจที่มีประสบการณ์การลงทุนในอินเดีย และกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pbic.tu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-3720 หรือ facebook.com/PBIC.TU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (พีบีไอซี) เป็นวิทยาลัยนานาชาติมีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบอาณาบริเวณศึกษา (area studies) ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ ไทยศึกษา จีนศึกษา และอินเดียศึกษา ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตร ล้วนเป็นอาณาบริเวณศึกษาที่น่าจับตามองในปัจจุบัน โดยอินเดียศึกษาเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่พีบีไอซี มุ่งพัฒนาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ ตอบโจทย์การเติบโตในทุกด้านของประเทศอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การค้า การลงทุน รวมถึงภาษาและวัฒนธรรมของอินเดียที่ทวีความสำคัญมากขึ้นทั่วโลก

ผศ. ดร. นิธินันท์ กล่าวเพิ่มว่า ในปัจจุบันประเทศอินเดียกำลังก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะในฐานะดาวรุ่งทางด้านเศรษฐกิจ จากอัตราการเติบโตของจีดีพีที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด และธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าอินเดียจะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลกในไม่ช้า ด้วยเหตุนี้อินเดียจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของโอกาสในการทำงานที่เปิดกว้างในอนาคต แต่ในทางกลับกันพบว่ายังมีคนไทยจำนวนไม่มากที่มีความรู้ความเข้าใจบริบทของอินเดียอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง

ทั้งนี้ พีบีไอซีในฐานะวิทยาลัยนานาชาติที่เปิดสอนหลักสูตรอินเดียศึกษา จึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอินเดียในปริบทของสังคมโลกให้แก่นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ผ่านการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา โดยส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในอินเดีย มีการลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรชาวอินเดีย เพื่อการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การเปิดแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อการเรียนการสอนด้านอินเดียอย่าง "อินเดีย คอร์เนอร์" ที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ รวมถึงล่าสุดได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "อินเดีย 360 องศา เพื่ออนาคตไทย" ให้แก่ผู้ที่สนใจเรียนรู้อินเดียในหลากหลายมิติอย่างรอบด้าน

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านอินเดียศึกษาในประเทศไทย พีบีไอซี ได้จัด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "อินเดีย 360 องศา เพื่ออนาคตไทย" รุ่นที่ 1 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอินเดีย รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย – อินเดีย การเมืองการปกครอง สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนโอกาสที่น่าจับตามองของเศรษฐกิจอินเดีย อันเป็นความรู้ด้านวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อน และมีเนื้อหาในเชิงวิชาการ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้จากผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการชั้นนำด้านอินเดียศึกษาของประเทศไทย อาทิ คุณชลิต มานิตยกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดีย ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ มะลูลีม หัวหน้าโครงการอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการโครงการ TDRI Economic Intelligence Service สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ผศ. ดร. นิธินันท์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "อินเดีย 360 องศา เพื่ออนาคตไทย" เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้อง PBIC 210 – 211 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pbic.tu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-3720 หรือ facebook.com/PBIC.TU


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงนามในสัญญาจัดการเรียนการสอน Summer Program 2009 กับ ISEP และ UC

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ลงนามในสัญญาจัดการเรียนการสอน Summer Program 2009 กับ ISEP และ UC (University of California) ISEP (International Students Exchange Program) ได้เปิดรับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกเข้าเป็นสมาชิก มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์...

"กันตนา" สานฝัน "ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก" จับมือ "มหิดล" ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เปิดหลักสูตรผลิตสื่อบันเทิง ระดับป.ตรี นานาชาติ

กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--กันตนา กรุ๊ป เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 ที่ผ่านมา บริษัท กันตนาเอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ในเครือบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัย นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำพิธีลงนามความ ตกลงร่วมมือทางวิชาการขึ้น ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยา...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองของประเทศเอเชีย"

ด้วยโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิญี่ปุ่น กำหนดจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองประเทศเอเชีย" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง