ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกลงนามร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ลดภาวะโลกร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๑๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ก.พ.--องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ กนอ. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ ส.อ.ท. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้เป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั่วประเทศ

โดยงานนี้นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนานโยบายแผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ (EEC) ดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน อบก. เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่วิกฤตอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรม คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้อย่างยั่งยืน

นางสาว สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังได้กล่าว

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญใน การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร จึงมุ่งเน้นการสร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในการนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ดูแลนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ (EEC) จำนวน 35 แห่ง มีเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรม ในระยะแรกเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำตามกรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงเกิดความร่วมมือระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการดำเนิน "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายประชารัฐเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ (EEC) เพื่อต่อยอดไปสู่การบริหารจัดการตามหลักการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า

ที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ ส.อ.ท. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆร่วมกับ อบก. และ กนอ. มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับ อบก. ในการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและนำไปสู่การจัดทำแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วมกับ กนอ. ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ส.อ.ท. มีบทบาทความรับผิดชอบหลัก ได้แก่

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง