ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วธ.รับมอบ กำไลสำริด-กระดิ่งสำริด-ภาชนะดินเผา-ช้อนดินเผา-หินดุดินเผา-ลูกกลิ้งดิน โบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุจากชาวอเมริกัน-คนไทยในสหรัฐอเมริกา 46 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๐๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วธ.รับมอบ "กำไลสำริด-กระดิ่งสำริด-ภาชนะดินเผา-ช้อนดินเผา-หินดุดินเผา-ลูกกลิ้งดิน" โบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุจากชาวอเมริกัน-คนไทยในสหรัฐอเมริกา 46 รายการ

เผยเป็นโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมบ้านเชียง อายุ 1,500-2,500ปี

กรมศิลปากร นำไปจัดทำทะเบียนบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน-ซ่อมตามหลักการอนุรักษ์ เตรียมนำจัดนิทรรศการ-จัดแสดง ให้ประชาชนศึกษาเรียนรู้

วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ดอกไม้สด สำนักหอสมุดแห่งชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานพิธีส่งมอบ-รับมอบโบราณวัตถุและศิลปวัตถุจากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่ประเทศไทย โดยนางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นผู้แทนมอบโบราณวัตถุและศิลปวัตถุจำนวน 46 รายการ ให้แก่นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ได้รับมอบคืนในครั้งนี้ ประกอบด้วย โบราณวัตถุ วัฒนธรรมบ้านเชียงเป็นส่วนใหญ่ เช่น ภาชนะดินเผา ทั้งภาชนะลายเชือกทาบประดับด้วยเส้นนูน บ้านเชียงสมัยต้นอายุ ๓,๐๐๐– ๔,๐๐๐ ปี และภาชนะลายเขียนสีแดง บ้านเชียงสมัยปลายอายุ ๑,๘๐๐–๒,๓๐๐ปี เครื่องใช้ดินเผาประเภทช้อน ลูกกลิ้งสำหรับทำให้เกิดลาย และเบ้าหลอมโลหะรวมทั้งเครื่องประดับสำริดประเภทกำไล บ้านเชียง สมัยปลาย อายุประมาณ ๑,๘๐๐–๒,๓๐๐ปี ส่วนโบราณวัตถุที่เหลือเป็นภาชนะดินเผาทั้งแบบมีลายและไม่มีลายที่พบได้ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย ที่น่าสนใจ คือ หินดุทำด้วยดินเผา ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการขึ้นรูปภาชนะดินเผา โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายวีระ กล่าวว่า คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยได้รับแจ้งจากกรมสารนิเทศ กต. ว่ามีชาวต่างชาติและคนไทยในสหรัฐอเมริกา มีความประสงค์ส่งคืนโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทย 2 ราย รวมทั้งหมด 46 รายการ ได้แก่ รายที่ 1 ชาวอเมริกันส่งคืนโบราณวัตถุ 19 รายการ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่บิดาของสามีเป็นผู้สะสมโบราณวัตถุเมื่อครั้งเป็นนักการทูตสหรัฐฯ ประจำกรุงจาการ์ตา โดยโบราณวัตถุยุคสมัยต่างๆ ได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมบ้านเชียง อายุประมาณ 1,500-2,500 ปี และยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมบ้านเชียง สมัยปลาย อายุประมาณ 1,800-2,300 ปี และรายที่ 2 ชาวไทยที่อาศัยในสหรัฐอเมริกา ส่งคืนโบราณวัตถุ 27 รายการ โดยโบราณวัตถุดังกล่าวได้รับมอบจากทายาทผู้ครอบครอง ซึ่งถึงแก่กรรมแล้วและเป็นโบราณวัตถุที่นำออกมาจากประเทศไทยเมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว

สำหรับโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ ชาวอเมริกันส่งคืนโบราณวัตถุ 19 รายการ ส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุในยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุ 2,000-3,000 ปี และบางรายการอยู่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมบ้านเชียง สมัยต้น อายุ 3,000-4,300 ปี ได้แก่ กำไลสำริด 4 รายการ,กระดิ่งสำริด 1 รายการ,ภาชนะดินเผา 8 รายการ,ภาชนะดินเผาขูดขีดผสมการระบายสีแดง 1 รายการ,ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบประดับด้วยเส้นนูน 1 รายการ,ภาชนะดินเผาเขียนสี 1 รายการและลูกกลิ้งดิน 3 รายการ ส่วนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่ชาวไทยในสหรัฐอเมริกาส่งคืนกลับสู่ประเทศไทย 27 รายการ ได้แก่ ภาชนะดินเผาทรงพาน 1 รายการ,ภาชนะดินเผา 22 รายการ,ช้อนดินเผา 1 รายการ เบ้าดินเผา 1 รายการ,หินดุดินเผา 2 รายการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า หลังจากที่กรมศิลปากร รับมอบโบราณวัตถุและศิลปวัตถุทั้ง 46 รายการแล้ว จะดำเนินการจัดทำทะเบียนบัญชีทรัพย์สินของแผ่นดิน ส่วนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพ จะซ่อมสงวนรักษาตามหลักการอนุรักษ์และนำเก็บรักษาไว้ที่คลังกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ปทุมธานี รวมทั้งจะจัดนิทรรศการและจัดแสดงเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้ชมและศึกษาหาความรู้

สำหรับสถิติการส่งมอบคืนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุจากต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศ ในช่วงรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน ทั้งหมด 8 ครั้ง จากสหรัฐอเมริกา 7 ครั้งและออสเตรเลีย 1 ครั้ง รวมโบราณวัตถุที่ได้รับคืน ทั้งหมด 751รายการ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ให้ความสำคัญในเรื่องการติดตามโบราณวัตถุที่ถูกลักลอบนำออกนอกประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยมี รมว.วธ.เป็นประธานและคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นเป็นครั้งแรก


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อะไรจะเกิดเมื่อมนุษย์เผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดโลกล้านปี PRIMEVAL - ไดโนเสาร์ทะลุโลก

เมื่อนักสัตววิทยา นิค คัทเดอร์ ได้ทำการค้นพบการมีชีวิตของสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งสัตว์เหล่านี้ได้กลับมาสร้างเรื่องราวมหาวินาศแก่มวลมนุษย์ เป็นเหตุที่ให้นิคและทีมงานต้องเผชิญหน้าต่อสู้กับเหล่าไดโนเสาร์ ไปพร้อมกับพยายามหาคำตอบว่ามันโผล่มาจากไหน...

มร. เครก บาร์เรตต์ ซีอีโอของอินเทล ชี้ชัดว่า นวัตกรรมด้านซิลิคอนและเทคโนโลยีไร้สายจะทำให้ผู้บริโภคสัมผัสความบันเทิงได้ด้วยหนทางใหม่ๆ

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--คาร์ล บายร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ มร. เครก บาร์เรตต์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของอินเทล คอร์ปอเรชั่น กล่าวในงานอินเตอร์เนชั่นแนล คอนซูเมอร์ อิเล็กทรอนิกส์ โชว์ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆ นี้ว่า...

ภาคกลางยังครองใจนักทัศนาจร "ทัวร์วัด ชิมอาหารพื้นเมือง" กิจกรรมเด่นสำหรับกลุ่มครอบครัว

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. ข่าวจากกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รายงาน สถานการณ์ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ในเขตท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี อุทัยธานี ลพบุรี สิงห์บุรี มีนักท...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง