ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ผู้ร่วมกำหนดนโยบายจากทุกภาคส่วนผนึกกำลังเพื่อพัฒนาเด็กในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๐๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

วันนี้ ผู้แทนระดับสูงกว่า 150 คนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศ ได้ร่วมลงนามเพื่อผนึกความร่วมมือในการพัฒนาเด็กในประเทศไทย พร้อมตอกย้ำถึงความ จำเป็นเร่งด่วนในการที่ประเทศไทยต้องเพิ่มการลงทุนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น

การลงนามเป็นส่วนหนึ่งของงาน "มุ่งมั่นเพื่ออนาคตของเด็กทุกคน" ซึ่งจัดโดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศ ณ อาคารวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงพลังแห่งความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้เด็กทุกคนในประเทศไทยได้รับโอกาสที่เท่าเทียมและสามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ งานนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 70 ปีของยูนิเซฟ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าหลายด้านในการดำเนินงานเพื่อสิทธิเด็กในประเทศไทย พร้อมตอกย้ำถึงความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างแท้จริงในการแก้ปัญหาและสร้างทางออกที่สร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่สดใสแก่เด็กทุกคน

ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า "ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกับยูนิเซฟในการพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนไทย เราต้องร่วมมือกันต่อไปในการสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยและสังคมโลกในต่อไป"

นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า "ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าไปในหลายด้าน ซึ่งยูนิเซฟมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนสำคัญของการเดินทางครั้งนี้ งานในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มองย้อนกลับไปถึงความสำเร็จที่ผ่านมา และหันมาร่วมมือกันอย่างจริงจังอีกครั้ง โดยใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่พวกเรามีอยู่ เพื่อเข้าถึงเด็กทุกคนในประเทศไทย"

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนที่อายุระหว่าง 10-24 ปี ประมาณ 12 ล้านคน ซึ่งกำลังจะเติบโตขึ้นเป็นผู้กำหนดทิศทางของประเทศในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยพ.ศ. 2558-2559 ชี้ให้เห็นว่ายังมีเด็กวัยมัธยมศึกษาร้อยละ 14 ที่ไม่ได้เข้าเรียน นอกจากนี้ สถิติแรงงานพ.ศ. 2560 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ยังระบุว่า ประมาณร้อยละ 15 ของเยาวชนช่วงอายุ 15-24 ปี ในประเทศไทย ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า "ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ เราจำเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบการทำงานเพื่อตอบสนองกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กและเยาวชนมีความพร้อมสำหรับอนาคต พวกเขาต้องมีโอกาสเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อสามารถใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ การร่วมมือกันอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน ทั้งในด้านการวางแผนและการหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเติบโตในอนาคต"

ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย: แนวทางการจัดการความท้าทายใหม่ในศตวรรษที่ 21" ซึ่งมีผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน มาร่วมสะท้อนบทบาทของแต่ละภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและยกระดับการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนทุกคนในประเทศไทย อันจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ททท.ร่วมกับสมาคมร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์ฯ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การบินไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมชม ภาพยนตร์เรื่อง Red Dust

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--ททท. ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของรัฐบาลไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ปี 2548 หรือ 2005 Bangkok International Film Festival (2005 BKKIFF) ...

สมาคมขี่ม้าโปโลมองหา "นางฟ้าโปโล" เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กีฬาขี่ม้าโปโล

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--คิง เพาเวอร์ สมาคมขี่ม้าโปโลมองหา "นางฟ้าโปโล" เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กีฬาขี่ม้าโปโล หวังยกระดับกีฬาขี่ม้าโปโลในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น นายวิชัย รักศรีอักษร นายกสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย นายกนกศักดิ์ ปิ่นแ...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองของประเทศเอเชีย"

ด้วยโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิญี่ปุ่น กำหนดจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองประเทศเอเชีย" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง