ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

งานแถลงข่าวเปิดเผย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๕๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรื่อง งานแถลงข่าวเปิดเผย "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) "ยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน"

ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ย่อยที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมให้บรรลุผลตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทำให้การจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญเพื่อให้ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาจนหลุดพ้นภาวะกับดักระดับรายได้ปานกลาง รัฐบาลได้มีพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง

การที่จะแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น ยุทธศาสตร์นี้ได้วางกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น ในช่วง 1-5 ปีแรก, ระยะปานกลาง ในช่วงปีที่ 6-10 และระยะยาว ปีที่ 11-20 สำหรับกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นั้นจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราฯ ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะทำงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นประธาน และมีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ได้ผ่านความเห็นชอบของทั้งคณะทำงานยกร่างยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา และคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดเผย "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) "ยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน" โดย นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมสัมภาษณ์พิเศษ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ อาคาร1 ชั้น6 ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์) กรุงเทพฯ

กำหนดการ
งานแถลงข่าวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
"ยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน"

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ณ อาคาร1 ชั้น6 ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ การยางแห่งประเทศไทย (บางขุนนนท์) กรุงเทพฯ

9.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมงาน
10.00 น. แถลงข่าว
นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหิงสพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หัวหน้าโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
10.30 น. ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

jobsDB เผยประเทศไทยต้องการบุคลากรคุณภาพเพื่อรองรับThailand 4.0 ชี้ตลาดมีความต้องการพร้อมให้ค่าตอบแทนสูง

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เว็บไซต์หางานชั้นนำของเอเชียแนะบุคลากรไทยต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวทันความต้องการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในยุคหน้า พร้อมกับเผย 10สายงานที่ตลาดต้องการมากที่สุด และข้อมูลฐานเงินเดือนเชิงลึกจากทุกอุตสาหกรรม...

ศูนย์ ปภ.เขต ๑๒ สงขลาฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๑๒ สงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่ ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา...

สกว. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวและชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยยางพารา "ฟื้นยางไทยให้ยั่งยืน"

กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--สกว. โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา ได้รับการสนับสนุนให้เกิดขึ้น โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เพื่อสนับสนุนการวิจัยอุตสาหกรรมขางพาราทุกระดับ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งในการผลิต ให้กลุ่มอุตสาหกรรมยางเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง