ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การประชุม รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ระยะที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒:๒๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 ธ.ค.--กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันนี้ (24 ธันวาคม 2561) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ กทม. : นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ "รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21" ระยะที่ 1 และร่วมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมให้หน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายต่างๆ ร่วมหารือแนวทางการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมให้กับคนไทยต่อไปในอนาคต โดยมี ศ.กิตติคุณ กีระนันทน์ ประธานอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กล่าวสรุปการดำเนินงานเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ในรอบปี 2561 และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว

ศ.กิตติคุณ กีระนันทน์ ประธานอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กล่าวว่า อนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 มีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญในหลายประเด็น แต่ที่สำคัญที่สุดคือ การขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างกระบวนการทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมให้กับคนไทย และให้สอดคล้องกับนโยบายไทย ประเทศไทย 4.0 คือการที่คนไทยต้องมีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ และคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป้าหมายที่ต้องเตรียมคนไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือการให้คนไทยสมบูรณ์ทั้งกายใจ และสติปัญญา มีคุณลักษณะมาตรฐานของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเตรียมความพร้อมคือการให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนคนไทยใน 2 ด้าน 1.ปรับเปลี่ยนด้านการเรียนรู้ ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่มีปัญหาอยู่มาก และต้องทำให้คนไทยเป็นคนใฝ่เรียนรู้ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามหลักเหตุและผล สามารถสังเคราะห์บูรณาการทางด้านข้อมูลข่าวสารและมีทักษะทางด้านการสร้างนวัตกรรมพื้นฐาน 2.การปรับเปลี่ยนด้านค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่งการปรับเปลี่ยนทั้ง 2 ด้านจะดำเนินไปพร้อมกันโดยการขับเคลื่อนที่ทำให้สังคมไทยเป็นองค์รวม เช่นการปลูกฝังค่านิยมในคนทุกช่วงวัย การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง กระตุ้นภาคธุรกิจให้มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้มีการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้น

การประชุมในครั้งนี้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเครือข่ายการดำเนินงานคณะอนุกรรมการฯ ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การประมวลสรุปสาระสำคัญจากเวทีสร้างการเรียนรู้ทางสังคม การประมวลสรุปจากการดำเนินงานเครือข่ายสื่อมวลชน และสัมฤทธิ์ผลของกิจกรรมต้นแบบ (Good Practice) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงปัญหาเกิดขึ้น นำไปสู่การสร้างวิธีคิดและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ตอบโจทย์การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการจัด "การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4"

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--ธนบุรินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงานแถลงข่าวการจัด "การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4" "The 4th Session of the World Commission o...

วว. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548 ดังนี้ ลำดับ หลักสูตร วัน-เวลา-สถานที่ 1 กลยุทธ์การบริการมืออาชีพ วันที่ 7 ก.พ. 2548 / ...

วว. จับมือ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณทิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก หวังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นคลังสมองชาติ ช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง