ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

SUPER POLL เกาะติดเสียงประชาชนคนจะเลือกตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๘:๒๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ธ.ค.--สำนักวิจัยซูเปอร์โพล

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (Super Poll) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง   เกาะติดเสียงประชาชนคนจะเลือกตั้ง

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เกาะติดเสียงประชาชนคนจะเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 1,094 คน โดยดำเนินโครงการระหว่าง 10 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึงจุดยืนทางการเมืองของคนตอบแบบสอบถาม พบว่า เกินกว่า 1 ใน 4 หรือร้อยละ 28.8 สนับสนุนรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 13.3 ไม่สนับสนุนรัฐบาล และร้อยละ 57.9 ระบุเป็นพลังเงียบ และเมื่อจำแนกกลุ่มคนตอบแบบสอบถามออกเป็นคนมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและคนมีสิทธิเลือกตั้งในต่างจังหวัด พบว่า คนมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครร้อยละ 29.2 สนับสนุนรัฐบาล เทียบกับคนมีสิทธิเลือกตั้งในต่างจังหวัดร้อยละ 28.6 ที่สนับสนุนรัฐบาล ในขณะที่ร้อยละ 11.7 ของคนมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครไม่สนับสนุนรัฐบาล เทียบกับคนมีสิทธิเลือกตั้งในต่างจังหวัดร้อยละ 14.2 ไม่สนับสนุนรัฐบาล นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ทั้งคนมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด คือ ร้อยละ 59.1 และร้อยละ 57.2 ระบุเป็นพลังเงียบ ยังไม่ตัดสินใจจุดยืนการเมือง

ที่น่าสนใจคือ พรรคการเมืองที่คนตอบแบบสอบถามจะเลือก ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ 38.3 ระบุจะเลือกพรรคเพื่อไทย รองลงมาคือร้อยละ 24.4 จะเลือกพรรคอนาคตใหม่ และร้อยละ 22.8 จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ มีเพียงร้อยละ 4.7 เท่านั้นจะเลือกพรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 9.8 จะเลือกพรรคอื่น ๆ และที่น่าพิจารณาคือ เมื่อจำแนกออกเป็นกลุ่ม ๆ คือ กลุ่มคนมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร และ กลุ่มคนมีสิทธิเลือกตั้งในต่างจังหวัด พบว่า ทั้งคนกรุงเทพมหานคร และ คนต่างจังหวัด ตั้งใจจะเลือกพรรคเพื่อไทย สูงกว่าทุกพรรค คือ คนกรุงเทพมหานครร้อยละ 31.9 จะเลือกพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 42.1 ของคนต่างจังหวัดจะเลือกพรรคเพื่อไทยเช่นกัน ในขณะที่ คนกรุงเทพมหานครร้อยละ 27.8 และคนต่างจังหวัดร้อยละ 19.8 จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ และที่น่าพิจารณาคือ พรรคอนาคตใหม่ พบ คนตอบแบบสอบถามที่มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครร้อยละ 29.2 จะเลือกพรรคอนาคตใหม่ และ ร้อยละ 21.5 ของคนตอบที่มีสิทธิเลือกตั้งในต่างจังหวัดจะเลือกพรรคอนาคตใหม่ เช่นกัน

ผอ. สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ด้วยการใช้หลัก Net Assessment เกาะติดเสียงของประชาชนชี้ให้เห็นว่า ประชาชนคนไทยอยู่กับข้อมูลข่าวสารที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในยุค Super Digital ประชาชนแต่ละคนสามารถเป็นทั้งเครื่องรับและเครื่องส่งสัญญาณมีพลังตอบโต้ทางความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม ออกสื่อของตนเองได้ ดังนั้น จุดต้องปรับแก้ของบางพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลคือ อย่าเอารัดเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่น อย่าใช้อำนาจรัฐและงบประมาณรัฐแสวงหาผลประโยชน์เอาเปรียบคู่แข่งทางการเมืองเพราะรัฐบาลปัจจุบันและ คสช. เข้ามาด้วยการสนับสนุนจาก สาธารณชน ว่าเป็นกลางทางการเมืองเข้ามาด้วยจิตอาสาเสียสละเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองและประชาชนไม่ให้เกิดการสูญเสีย

"คำถามคือ คนมีอำนาจคิดทำอะไรตอนนี้มีข้อมูลแม่นยำเข้าถึงประชาชนดีแล้วหรือ เพราะเป็นห่วงว่า ฐานสนับสนุนของรัฐบาลและ คสช. ที่เคยได้รับมากกว่าร้อยละ 80 ในตำรามติมหาชน (Public Opinion) ถือว่า ตอนนั้น

คิดทำอะไรย่อมได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนจนฝ่ายตรงข้ามทำอะไรไม่ได้ แต่วันนี้ฐานสนับสนุนลดลงอยู่ในขอบเขตที่ล่อแหลมอาจเพลี่ยงพล้ำได้ แรงเสียดทานจึงเกิดขึ้นเกือบทุกสิ่งที่คิดทำ ดังนั้น คนของพรรคการเมืองใดในรัฐบาลควรลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีและตำแหน่งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้วยเพราะอาจถูกมองว่าจะมาคุมรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ถ้าฝืนทำแบบนี้ต่อไป น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่า จะเหนื่อยเปล่าและอาจจะสูญเสีย "แก่นสาร" หรือ ภาษาปรัชญาเรียกว่า สารัตถะ เมื่อความมั่นคงของชาติบ้านเมืองสั่นคลอน และจะเหนื่อยกันอีกหลายเท่าตัว" ดร.นพดล กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง หยั่งกระแสเสียงสาธารณชน ต่อ พรรคการเมือง ถ้าวันนี้เลือกตั้ง กรณีศึกษาตัวอย่าง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใน 15 จังหวัด

ดร.นพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน และผู้อำนวยการ สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจเรื่อง หยั่งกระแสเสียงสาธารณชน ต่อ พรรคการเมือง ถ้าวันนี้เลือกตั้ง กรณีศึกษาตัวอย่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 15 จังหวัด ได้แก่...

SUPER POLL จิตสาธารณชุมชนของคนในชาติแต่ละภูมิภาค กับ สถานการณ์อนาคตการเมืองไทย

ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง จิตสาธารณชุมชนของคนในชาติแต่ละภูมิภาค กับ สถานการณ์อนาคตการเมืองไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 15 จังหวัด ดร.นพดล กรรณิกา...

คำชี้แจงกรณีข่าวกระทรวงพัฒนาสังคมจ้างเอแบคโพลล์ 8 แสนทำโพลล์รถซิ่ง

กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--เอแบคโพลล์ คำชี้แจงกรณีข่าวกระทรวงพัฒนาสังคมจ้างเอแบคโพลล์ 8 แสนทำโพลล์รถซิ่ง โดย ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ จำนวน 4 หน้า ตามที่มีข่าวจากสื่อมวลชนจำนวนมากระบุว่า กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ้างเอแบคโพลล์...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง