ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไบเออร์ไทย ร่วมกับ อพวช. สานต่อโครงการ วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล ปี 2 ติดอาวุธความรู้ด้านวิทย์ ให้กับเยาวชนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๙:๒๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--ไบเออร์ไทย

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญคือ วิทยาศาสตร์ นับเป็นองค์ความรู้สำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีที่สำคัญที่จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวไกล นอกจากนั้นฐานรากสำคัญของการพัฒนาประเทศ คือเยาวชน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจต่อยอดความคิด สามารถช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินโครงการ "วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล" (Better Science for Better Life) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และมุ่งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นสำคัญ มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2560-2562)

ใน พ.ศ. 2561 นี้ นับเป็นปี 2 ของการดำเนินโครงการ "วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล" โดยจะส่งมอบสื่อการเรียนการสอน (Better Science for Better Life toolkits) ให้กับ 100 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งไบเออร์ไทยและ อพวช. จัดให้มีพิธีส่งมอบสื่อการเรียนการสอนชุดแรกให้กับโรงเรียนวัดตำหรุ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561

นายริอาซ บัคช กรรมการและผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจฟาร์มาซูติคอล บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า "ไบเออร์ ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง สำหรับเรา วิทยาศาสตร์ นับเป็นหัวใจแห่งการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น เราจึงมีความมุ่งมั่นในการนำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของเรา และสำหรับโครงการ "วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล" ที่ได้ร่วมมือกับ อพวช. นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย เป็นการปลูกฝังและกระตุ้นให้เด็กๆ มีความใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์ และยังสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ที่สำคัญโครงการนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานภายใต้พันธกิจขององค์กร "วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี" ได้เป็นอย่างดี"

ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า "ความร่วมมือระหว่าง อพวช. กับไบเออร์ไทย ในโครงการนี้ มุ่งเน้นและกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีความสนใจในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากบทเรียนมากยิ่งขึ้น ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กนักเรียน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่เราจะส่งมอบให้กับ 100 โรงเรียน และจะจัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้โครงการ "คาราวานวิทยาศาสตร์" ในพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนไทยสนใจและรักในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังตั้งแต่อายุยังน้อย สามารถต่อยอดการศึกษา และประกอบอาชีพในสายงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต"

โครงการ "วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล" ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม ไบเออร์ไทย ร่วมกับ อพวช. ให้การสนับสนุนชุดสื่อการเรียนการสอน (Better Science for Better Life toolkits) จำนวน 200 ชุด ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีครูและนักเรียนกว่า 1,000 คน ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

เกี่ยวกับไบเออร์

ไบเออร์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจไลฟ์ซายน์ ด้านการดูแลสุขภาพ เกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมุ่งสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ ขณะเดียวกันไบเออร์ได้สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นโดยผ่านนวัตกรรม การเติบโตของธุรกิจ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น ไบเออร์ยึดมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบทางด้านสังคมและจริยธรรมในฐานะบริษัทธรรมาภิบาล ในปี 2560 กลุ่มบริษัทไบเออร์มีพนักงาน 99,800 คน และมียอดขายจำนวน 35 พันล้านยูโร มีการลงทุนจำนวน 2.4 พันล้านยูโร นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาจำนวน 4.5 พันล้านยูโร สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.bayer.com

เกี่ยวกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อพวช. ดำเนินการให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2543 โดยเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งแรก ณ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมในการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนให้เข้าใจถึงความสำคัญและความเกี่ยวข้องของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการดำเนินชีวิต การบริการของ อพวช. ได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่งจากเยาวชน ครู และอาจารย์ ทั้งในส่วนกลางและที่เดินทางมาจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

อย่างไรก็ตามยังมีเยาวชนอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ อพวช. ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการขยายโอกาสการเรียนรู้สู่เยาวชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงเริ่มจัดกิจกรรมในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ "คาราวานวิทยาศาสตร์" ออกให้บริการไปยังจังหวัดต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค โดยร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเกมและการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง โดยเน้นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-learning) ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนสนใจและเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเข้าใจและมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย...เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ในปี 2575 ขับเคลื่อน โมเดลประเทศไทย 4.0 รองรับเศรษฐกิจดิจิตอลและโลกศตวรรษที่21

ในงาน “สปช. รายงานประชาชน:เปลี่ยนประเทศไทยกับสปช.” จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ สรุปผลงานและส่งมอบวาระการปฏิรูป 37 ประเด็น และ 6...

"ทรู - ออเร้นจ์" สนับสนุนเจ็ตสกีไทยโกอินเตอร์ จัดการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศ

กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--ธนบุรินทร์ เอเชีย แปซิฟิก ทรู จับมือ ออเร้นจ์ ร่วมผลักดันนักกีฬาไทยเทียบชั้นเวทีโลก สนับสนุนการแข่งขันเจ๊ตสกีชิงแชมป์ประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2548 พร้อมยกทัพนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารล้ำสมัยมาสร้าง ความสนุกสนานทั่วประเทศ เปิดฤดูกาลในวันที่ 26 ...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for Agriculture Forum

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดแถลงข่าว การเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for griculture Forum ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 106 เนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ** หมายเหตุ ทางศูนย์เ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง