ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ปส. ร่วมทัพนิทรรศการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วย วทน. โชว์ศักยภาพกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยนิวเคลียร์ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 พ.ย.--สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) นำผลงานเด่น ด้านการกำกับดูแลความมั่งคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ร่วมทัพนิทรรศการแสดงผลงานเด่นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ภายใต้ธีม "ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ Amphitheater สยามสแควร์ หวังแสดงศักยภาพและความแข็งแกร่งด้านการกำกับดูแลความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งการเตรียมความพร้อมประสานงานและเฝ้าระวังกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของไทย พร้อมผลักดันประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย วทน. อย่างเต็มรูปแบบ

ในวันนี้ (23 พฤศจิกายน 2561) เวลา 10.00 น. นางสาววิไลวรรณ ตันจ้อย รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "ขับเคลื่อนTHAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" หรือ "THAILAND 4.0 IN THE MAKING" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นโดย วท. ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัด ตั้งแต่วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ Amphitheater สยามสแควร์ โดยพิธีในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวท.) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งว่า เพื่อแสดงผลงานและนำเสนอความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและสากล รวมทั้งผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 13 กลุ่ม (Clusters) ตลอดช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2561 ซึ่งช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม ใน 4 ด้าน "สร้างคน แก้จน เสริมแกร่ง สู่ภูมิภาค" หวังสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มภาคภูมิ นอกจากนี้ ท่าน รวท. ยังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "ทิศทางขับเคลื่อนTHAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING" พร้อมร่วมชมนิทรรศการร่วมกับผู้บริหารของ วท. อีกด้วย

นางสาววิไลวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ ปส. ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้สังกัด วท. ได้รวบรวมผลงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทยเกี่ยวกับสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี จำนวน 23 สถานี ใน 18 จังหวัดทั่วประเทศ และสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN65) พร้อมทั้งนำอุปกรณ์รับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี อาทิ เครื่องบินสำรวจรังสีแกมมาในอากาศ หุ่นยนต์เก็บกู้รังสี เครื่องวัดปริมาณรังสี (Survey Meter) มาร่วมจัดนิทรรศการและสาธิตการปฏิบัติงานภายใต้กลุ่มผลงานหลักที่ 7 Big Science Infrastructure ตามนโยบายการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้านวิทย์เสริมแกร่ง ณ บริเวณลาน Hard Rock สยามสแควร์ เพื่อแสดงถึงศักยภาพ และความพร้อมในการเป็นผู้นำด้านการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และการเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของไทย อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและความแข็งแกร่งด้านการเฝ้าระวังภัย การรับมือและตอบโต้เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อมในทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศ

ทั้งนี้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมชมนิทรรศการของ ปส. ณ บริเวณลาน Hard Rock รวมทั้งนิทรรศการการดำเนินงานภาพรวมของ วท. ณ สยามสแควร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. และสามารถติดตามข้อมูลข้อสารและรายละเอียดของงานได้ที่ www.oap.go.th หรือ Facebook : atoms4peace

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1126


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดกิจกรรม "เปิดบ้านปรมาณู ๒๕๔๘" เพื่อให้ประชาชนเยี่ยมชมกิจการ

กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจัดกิจกรรม "เปิดบ้านปรมาณู ๒๕๔๘" ระหว่างวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ให้ประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมกิจการภายใน ตั้งแต่การเข้าไปเยี่ยมชมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเครื่องแรกของไทย ที่มีอ...

วว. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548 ดังนี้ ลำดับ หลักสูตร วัน-เวลา-สถานที่ 1 กลยุทธ์การบริการมืออาชีพ วันที่ 7 ก.พ. 2548 / ...

วว. จับมือ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณทิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก หวังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นคลังสมองชาติ ช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง