ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รัฐเหยียบคันเร่งพร้อมติดตามความคืบหน้าเพื่อขยายผลนโยบายยกเลิกการขอสำเนาเอกสารให้เกิดขึ้นจริงทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐:๕๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมเพื่อติดตามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จากข้อสั่งการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน โดยเริ่มจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน จึงไม่ให้หน่วยงานขอสำเนาเอกสารราชการจากประชาชน ให้ใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อมูล หรือถ้ายังไม่ได้เชื่อมโยงให้ประสานระหว่างหน่วยงานเพื่อขอสำเนาเอกสารกันเอง โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

จากนโยบายของรัฐบาลทางสำนักงาน ก.พ.ร. และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. พร้อมด้วย กรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารมาระยะหนี่งแล้ว พบว่า มี 41 หน่วยงานที่ยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านแล้ว อาทิ กรมสรรพากร กรมการกงสุล กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน กรมบังคับคดี กรมที่ดิน กรมการปกครอง และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ดูรายชื่อหน่วยงานที่ยกเลิกเรียกสำเนาฯ ทั้งหมดได้ที่ dga.or.th) แต่มีอีกหลายหน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินการยกเลิกสำเนาเอกสารได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายด้านที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการให้บริการประชาชน ที่ประชุมวันนี้จึงได้สรุปแนวทางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อรองรับการยกเลิกการรับสำเนาเอกสารให้ได้ทุกหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงตามความตั้งใจของรัฐบาลต่อไป

สำหรับการประชุมเพื่อติดตามฯ ครั้งนี้ นางสาววิริยา เนตรน้อย ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้กล่าวชี้แจงถึงสาระสำคัญของมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน โดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน พร้อมกันนี้ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ได้ให้แนวทางการยกเลิกการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อขอเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึง การติดตามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารว่า หลังจากที่ได้สนับสนุนให้ส่วนราชการปักหมุดพิกัดตำแหน่งจุดให้บริการทั่วประเทศพร้อมทั้งตอบแบบสำรวจความพร้อมเรื่องการยกเลิกการขอรับสำเนาเอกสาร ทางสำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร. ได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องมือและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐสำหรับโครงการดังกล่าว และจะมีการขยาการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center: GDX) ตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป เพื่อให้ครอบคลุมรายการเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงมากขึ้น ในอนาคต หน่วยงานภาครัฐสามารถเรียกดูและบันทึกเอกสารระหว่างหน่วยงานได้เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานการดำเนินการกับทางราชการผ่านออนไลน์ ด้านประชาชนก็สามารถดูข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและใช้บริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นกัน ซึ่งสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dga.or.th และ gdx.dga.or.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2551 เวลา 11.30-13.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการรับมอบนโยบายโดยต...

CEO พันธุ์ mai เสนอ 4 โครงการลงสมุดปกขาวเสนอรองนายกฯ

กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และงานเปิดตัว FANZI Club เพื่อสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนใน mai และบริษัทที่จะเข้า จดทะเบียน ใ...

สาระน่ารู้เรื่องการลดธงชาติครึ่งเสา จากกองทัพเรือ

กรุงเทพฯ--31 ธ.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ การใช้ การชัก หรือการแสดงธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย (ธงชาติ) นั้น กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โดยปกติการชักหรือเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาจะต้องชักจนถึงสุดยอดเสาธง และต้องระวังมิให...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง