ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงวิทย์ฯ ยกทัพลงใต้ นำ วทน. ยกระดับ OTOP ท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐:๕๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 พ.ย.--สำงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์ สปา พังงา / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และจังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ ยกทัพบุคลากร มุ่งใต้ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ท้องถิ่น กับกิจกรรมที่มีชื่อว่า" กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอด เทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้รวบรวมวิทยากรมากฝีมือทั้งจาก วท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาบรรยาย สร้างความรู้ความเข้าใจ แนะนำโครงการฯ ร่วมทั้งอภิปรายนำเสนอแนวทางการยกระดับโอทอปด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และในช่วงบ่าย จะเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาโอทอป โดยคณะที่ปรึกษาฯ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และสถาบันการศึกษาเครือข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมรับสมัครผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะเข้ารับบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป รวมทั้งมีการแสดงนิทรรศการตัวอย่างการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์

นายศิริพัฒ พัฒกุล กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรม OTOP สัญจร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นโครงการสำคัญที่ดำเนินงานโดยมีการบูรณาการในหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายในจังหวัดพื้นที่เป้าหมายทั้ง ๔ จังหวัด เพื่อนำผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเทคโนโลยี มาเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด พัฒนากระบวนการผลิต เครื่องมือเครื่องจักร บรรจุภัณฑ์และการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่าง มูลค่าเพิ่ม เกิดโอกาสใหม่ๆ ทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ การจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯจะสามารถพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ร่วมกับที่ปรึกษา โดยการขอรับการสนับสนุนหรือการบริการตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ๖ ด้านของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ OTOP ต่อไป

นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทตโนโลยี กล่าวว่า กิจกรรมโอทอปสัญจร เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งดำเนินกิจกรรมมาเป็นปีที่ ๓ (เริ่มปี ๒๕๖๐) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบูรณการและการใช้ประโยชน์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมฯครั้งที่ ๗ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีเป้าหมายทั้งหมดจำนวน ๘ ครั้ง ๑๕ จังหวัด กิจกรรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) สร้างความรู้และความเข้าใจในการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. ให้กับผู้ประกอบการโอทอป (๒) ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการโอทอปที่เข้าร่วมกิจกรรม และ (๓) รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการโอทอปที่ขอรับบริการตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการบูรณาการการดำเนินงานในเรื่องโอทอปของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในเรื่องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ตามแนวทางคูปองวิทย์ฯ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ฮอนด้า ผนึกความร่วมมือ มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เปิดโควตา 20 คน ตั้งเป้าผลิตนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไทยในอนาคต

นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน (ซ้าย) รองประธานกรรมการบริหารระดับสูง บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ผู้แทนกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย และ ผศ.ดร.สุวิทย์ จิตรภักดี (ขวา) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง...

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวและดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือ ที-เด็ด

กรุงเทพฯ--3 มี.ค.--อินคริสซ์ เน็ทเวิร์ค เอเจนซี แอนด์ คอนซัลแทนส์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานกรุงเทพฯเมืองแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย จะจัดแถลงข่าวและดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการ เพิ่มขีดความสามารถการ...

วว. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548 ดังนี้ ลำดับ หลักสูตร วัน-เวลา-สถานที่ 1 กลยุทธ์การบริการมืออาชีพ วันที่ 7 ก.พ. 2548 / ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง