ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ท้าประลองทักษะสะเต็ม ปลูกฝังความเป็นวิศวกรตัวน้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--เวเบอร์ แชนวิค

เสียงหัวเราะและรอยยิ้มแสดงถึงความสนุกสนานในการลงมือทดลองทำกิจกรรม "กระดานเลื่อนหิมะ" และ "ดาวเทียมมหาสนุก" ที่ถึงแม้การทดลองจะล้มเหลวหลายครั้ง แต่เด็กๆ ก็ยังรู้สึกสนุกสนานที่จะแก้ไขและคิดวิธีทำให้การทดลองประสบความสำเร็จให้ได้…และนี่คือเสน่ห์ของการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแบบ Hands-on หรือกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือทำ ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ ทำงานเป็นทีม ทั้งยังช่วยจุดประกายและต่อยอดการเรียนรู้แบบไม่รู้จบ โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนให้หันมาสนใจสะเต็มด้วยการนำกิจกรรม Enjoy Design Challenge ได้แก่ "กระดานเลื่อนหิมะ" (Bobsleds) และ "ดาวเทียมมหาสนุก" (Soaring Satellites) ซึ่งได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมต้นแบบของ Museum of Science (MOS) เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา ภายใต้คอนเซ็ปท์ "ทุกคนสามารถเป็นวิศวกรได้" เพื่อช่วยเติมเต็มความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้เด็กๆ ในสาขาสะเต็มโดยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน และยังช่วยให้เยาวชนอยากปลดปล่อยพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างสนุกสนานและเกิดความอยากรู้อยากเห็นในการเรียนรู้และทดลอง ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ อันเป็นหนึ่งในสาขาสะเต็มที่ทุกวันนี้หลายประเทศทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทาง ด้วยเหตุนี้ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างลงทุนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสะเต็มในบริบทที่หลากหลาย การเรียนรู้สะเต็มนอกห้องเรียน (Informal STEM Education) ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้สะเต็มให้แก่เยาวชนไทยในปัจุจบัน ซึ่งจะเติบโตเป็นแรงงานไทยในอนาคต

กิจกรรม Enjoy Design Challenge 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมกระดานเลื่อนหิมะ (Bobsleds) เด็กจะมีโอกาสสร้างกระดานเลื่อน โดยเด็กเป็นผู้กำหนดเป้าหมายการสร้างเอง ว่าอยากให้วิ่งได้เร็ว หรือช้า จากวัสดุที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งแต่ละวัสดุจะเป็นปัจจัยที่ให้การเคลื่อนที่เร็ว ช้าต่างกัน เช่น น้ำหนัก พื้นผิววัสดุ โดยเด็กจะเรียนรู้ สร้างต้นแบบ และทดสอบได้ด้วยตนเอง อีกทั้งมีกระบวนการที่ทำให้เด็กสามารถปรับแต่ง (Re-design) ตามที่ต้องการจนกว่าจะพอใจ ซึ่งเด็กจะได้แข่งขันกับตัวเองตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับ กิจกรรมดาวเทียมมหาสนุก (Soaring Satellites) เด็กจะมีโอกาสสร้างยานดาวเทียมที่จะประกอบไปด้วยเสาส่งดาวเทียมและวัสดุที่เป็นตัวยานให้สามารถบินอยู่ได้ในท่ออากาศตามระยะทางและเวลาที่กำหนด เด็กๆ จะต้องนำแนวคิดเรื่องน้ำหนักและการลอยตัวมาใช้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ให้ตอบโจทย์ความท้าทายดังกล่าว ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ที่มีอยู่รอบตัวเรา ทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิศวกรรมผ่านกระบวนการคิด ออกแบบ และทดลองทำชิ้นงานจริง และปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทั้งสองแห่งของ อพวช. คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ. คลองห้า จ.ปทุมธานี และ ภายใน Enjoy Maker Space ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์

มีเยาวชนกว่า 71,000 คน ได้ร่วมกิจกรรมทั้ง 2 นี้ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปี 2561 โดยมีเยาวชนได้แสดงมุมมองต่อกิจกรรมนี้ ด.ญ.สุชานาฎ ยาทอง นักเรียนชั้น ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลลำพูน กล่าวว่า "ทำให้หนูได้ฝึกจินตนาการและยังฝึกความคิดสร้างสรรค์ว่าเราจะทำเครื่องบินหรือดาวเทียมให้ลอยได้อย่างไร ทำให้เรามีจุดมุ่งหมายว่าเราต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้อย่างไร ถ้าไม่สำเร็จในครั้งนี้ ครั้งหน้าเราจะแก้ปัญหาและจะพยายามทำให้สำเร็จได้อย่างไรค่ะ วันนี้หนูสนุกกับการทำการทดลองมากเลย รู้สึกเหมือนว่ากำลังเล่นแต่ได้ความรู้ไปในตัวด้วยค่ะ"

ด้าน ด.ญ.เบญญาภา พัฒนพันธ์ชัย นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนโสมภานุสรณ์ เด็กหญิงผู้รักการทดลองเป็นชีวิตจิตใจ กล่าวว่า "รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ทดลองเล่นทั้ง 2 กิจกรรมนี้ เพราะตอนเล่นทำให้ได้ฝึกคิดว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้จรวดลอยขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้ การทดลองในวันนี้ทำให้หนูได้เรียนรู้ เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนำไปสู่การหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทดลองได้ค่ะ"

ด้านมุมมองของผู้ปกครอง ครูนกเล็ก เจ้าของเพจเฟซบุ๊กชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่าสามแสนแปดหมื่นคน ที่มีโอกาสได้พาลูกสาวสุดน่ารักน้องถูกใจมาร่วมทำกิจกรรม กล่าวว่า "กิจกรรมการทดลองดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อเด็กๆ เป็นอย่างมาก นอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้วยังทำให้เด็กได้ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง โดยการที่เด็กได้ประดิษฐ์ของเล่นเองนั้นเปรียบเสมือนการยอมรับความคิดของเด็กและเมื่อของเล่นสามารถนำไปใช้ได้จริงจะทำให้พวกเขาเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ในฐานะที่เป็นทั้งแม่และครูมีความคิดว่ากิจกรรมทั้งสองนี้สามารถเป็นรากฐานที่จะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กที่ได้ทดลองเล่นมีใจรักในวิชาสาขาสะเต็มได้"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การทดลองใช้ยา TYSABRI-R ระยะ 2 ปีบ่งชี้ถึงผลกระทบที่สำคัญในการชะลอการลุกลามของความบกพร่องในการทำงานของร่างกายและอัตราการกำเริบของอาการในการรักษาโรคระบบประสาทส่วนกลางเสื่อม

แคมบริดจ์, แมสซาชูเซตส์ และ ดับลิน, ไอร์แลนด์--(บิสิเนส ไวร์)--17 ก.พ. 2548 ข้อมูลบ่งชี้ว่าการใช้ยา TYSABRI สามารถลดความเสี่ยงต่อการลุกลามของความบกพร่องในการทำงานของร่างกายลง 42 % และลดอัตราการกำเริบของอาการลง 67 % ได้อย่างต่อเนื่อง ไบโอเจน ไอเดค (NASDAQ:...

ไอพีสตาร์จับมือกับบริษัท แม็คเคอรี่ รุกตลาดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในออสเตรเลีย

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--ชินแซทเทลไลท์ บริษัท ไอพีสตาร์ จำกัด (IPSTAR Co.,Ltd.) ในเครือของบมจ. ชินแซทเทลไลท์ (Shin Satellite PLC. – SATTEL) หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจดาวเทียมชั้นนำในเอเชีย ร่วมลงนามเซ็นสัญญากับบริษัท แม็คเคอรี่ เทเลคอม (Macquarie Telecom Pty Ltd.)...

"ริชมอนเด้" ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ลีโอ เบอร์เนทท์ ส่ง " Golden Knight " สุรานอกคุณภาพดี บุกตลาด Economy ครั้งแรก !!! ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท ทำกิจกรรมการตลาดครบวงจร ตั้งเป้าครองตลาด หลักแสนลัง ในปีนี้ " ริชมอนเด้ " ยักษ์ใหญ่วงการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำอัน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง