ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืช เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก NordGen มาให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๑:๓๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืช เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก NordGen มาให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทเพื่อเสนอของบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ (National Plant Genetic Resources Center) ครั้งที 4/2561 (วาระพิเศษ) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานศึกษาต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืช เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายไทยแลนด์4.0 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทเพื่อเสนอของบประมาณ โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ (National Plant Genetic Resources Center (NPGRC)) แบ่งเป็นคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการอำนวยการ โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ และ 2) คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทเพื่อเสนอของบประมาณ โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ ซึ่งกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ดำเนินการโครงการภายใต้ความร่วมมือ ไทย-สวีเดน และประสานงานด้านการอนุรักษ์กับ The Nordic Genetic Resource Center; NordGen ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ 5 ประเทศ ได้แก่ สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ และเดนมาร์ค รวมถึงธนาคารเชื้อพันธุ์พืชสวาลบาร์ด (Svalbard Global Seed Vault, SGSV) ราชอาณาจักรนอร์เวย์ด้วย

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ซึ่งจะเติมเต็มนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องของ BioBank ที่ประกอบไปด้วย พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ และสำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ (National Plant Genetic Resources Center) เป็นการรวมหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารและพื้นฐานสำหรับการพัฒนางานด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนเทคโนโลยีชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ ตามเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

"ประโยชน์ของความร่วมมือในครั้งนี้ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศไทย และ NordGen ซึ่งนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และประสบการณ์ในการจัดการ อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรมพืช เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานของธนาคารเชื้อพันธุ์พืชได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในหน่วยงานของ NordGen และการศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศสวีเดน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชของประเทศไทยเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลต่อไป" นายลักษณ์ กล่าว

ด้าน นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ได้เชิญคณะผู้เชี่ยวชาญจาก NordGen 3 ท่าน ได้แก่ Ms. Lise Lykke Steffensen ผู้บริหารจาก NordGen ประเทศสวีเดน Mr. Åsmund Asdal ผู้ประสานงานของ Svalbard Global Seed Vault ประเทศนอร์เวย์ และ Ms. Jette Nydam Hansen ผู้เชี่ยวชาญจาก NordGen ประเทศสวีเดน บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการดำเนินงานในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติของไทย รวมทั้งการประชุมระดมสมองถึงแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงาน NordGen และ Svalbard Global Seed Vault ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช เพื่อนำมาปรับเป็นข้อเสนอในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย และผู้แทนจากองค์การอาหารการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติของกระทรวงเกษตรฯ ร่วมรับฟังการบรรยายด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: "พรานทะเล" ตอกย้ำคุณภาพ รับเครื่องหมาย "Q-Mark" จากกระทรวงเกษตรฯ

กรุงเทพฯ--18 ส.ค.--เจดับบลิวที พับบลิค รีเลชั่นส์ บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง "พรานทะเล" โดยนายธงชัย ธาวนพงษ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Q-Mark) จาก น.พ. จรัล ตฤณวุฒิพงษ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

ภาพข่าว: คนพันธุ์ A คารวะปลัด กค.

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง รับช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณจากผู้ชนะ การประกวด "สุดยอดคนพันธุ์ A" ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ด...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง