ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

TOT Young Club กิจกรรม CSR ทีโอที เปิดชุมชนแห่งที่ 59 ชุมชนบ้านเกษม จ.อุบลฯ พร้อม ตั้งเป้าปี 62 ขยายชุมชนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หนุนสร้างรายได้ พัฒนาชุมชนให้ เข้มแข็งยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๔๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 พ.ย.--ทีโอที

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2561) โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม "TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ" โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือพร้อมทำพิธีเปิดชุมชนแห่งที่ 59 ชุมชนบ้านเกษม ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการใช้ประโยชน์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มสร้างเศรษฐกิจสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชนบ้านเกษม โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และนายประยุตต์ บุญญาศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ โดยผู้ลงนามประกอบด้วย นายวิกาล หนองแคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนายการโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร และนายพีรวัส รัตนพงษ์เพียร โทรศัพท์จังหวัดอุบลราชธานี

นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า TOT Young Club เป็นกิจกรรมด้าน CSR ด้านการศึกษา โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ต้นกล้าประชารัฐและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการใช้ประโยชน์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชน โดย โครงการฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ให้มีความรู้และทักษะด้าน ไอซีที และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และขยายช่องทางการตลาดผ่าน TYC e-Commerce เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่ง ปี 2561 ทีโอที ได้กำหนดเป้าหมายขยายจำนวน 11 ชุมชน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งนี้ ชุมชนบ้านเกษม จ.อุบลราชธานี นับเป็นชุมชนที่ 11 ตามเป้าหมาย โดยปัจจุบันในภาพรวม "TOT Young Club" มีชุมชนทั่วประเทศถึง 59 ชุมชน

นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า อุบลราชธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนภูมิภาคอื่นรวมถีงในช่วงฤดูหนาวช่วงก่อนสิ้นปีและปีใหม่จะมีปรากฏการณ์ตะวันอ้อมโขง นอกจากนี้อุบลฯ ยังมีประเพณีแห่เทียนพรรษาทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สำหรับกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการในท้องถิ่นทั้งโรงเรียน ชุมชน สื่อมวลชน และ ทีโอที ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศจากภายในสู่ภายนอกตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ ชุมชนบ้านเกษมที่มีวิถีชีวิตของชุมชนที่มีความเกื้อกูลกัน เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-ธรรมชาติ โดยผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อของชุมชนบ้านเกษม อาทิ ข้าวกล้องงอกหอมมะลิ หมูทุบ หมูเค็ม น้ำพริกหหมูหยอง หมูสวรรค์ หมูยอ กุนเชียง แหนมซี่โครงหมู ผ้าซิ่นทิว ผ้าสไบแดง เป็นต้น

นายประยุตต์ บุญญาศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 กล่าวเพิ่มเติมว่า TOT Young Club ได้เปิดชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 9 ชุมชน คือชุมชนหนองมะแซว จ.ร้อยเอ็ด ชุมชนบ้านเกษม จ.อุบลราชธานี ชุมชนกุดชุมแสง จ.ชัยภูมิ ชุมชนบ้านสำราญ จ.ขอนแก่น ชุมชนโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ ชุมชนบ้านม่วง จ.หนองคาย ชุมชน อบต.ดม จ.สุรินทร์ ชุมชนเทศบาลเรณูนคร จ.นครพนม ชุมชนน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ โดยในปี 2562 ทีโอที ตั้งเป้าที่จะขยายชุมชนใหม่ทั่วประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ"ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เตือนนักท่องเน็ตระวังโดนชาร์จค่าโทรต่างประเทศโดยไม่รู้ตัว

กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที ผู้ให้บริการโทรคมนาคมครบวงจร ได้ประกาศแจ้งเตือนผู้เล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไป ให้ระวังการเข้าชมเว็บไซต์รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอ ลามกอนาจารและเว็บไซต์การพนัน ที่ระ...

ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวลงนามความร่วมมือระหว่าง " NCTrue & Intel "

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--ทรู คอร์ปอเรชั่น เนื่องด้วย บริษัท NCTrue (บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท NCSoft จำกัด ) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ Lineage II ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเกาหลี ร่วมกับ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ป...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง