ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง แถลงข่าวจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัด ในการนำเข้าและส่งออก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๑๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 พ.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วย นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และ นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง แถลงข่าวจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัด ในการนำเข้าและส่งออก สินค้าประเภทไม้ต้องห้ามส่งออก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสินค้าควบคุมตามอนุสัญญาบาเซล และเครื่องเล่นเกมส์ รวม 5 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งสร้างความเสียหายกับทรัพยากรธรรมชาติและกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) "ไม้ประดู่แปรรูป" 2 ตู้คอนเทนเนอร์ ที่พยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ A001 16110 04760 หมายเลขตู้ FSC9952412 และ FCIU8056541 ผู้ส่งออกสำแดงชนิดสินค้าเป็น "ไม้ยางพาราแปรรูป (ฮีเวีย) (BUILDING WOOD)" ปริมาณ 36 Packages น้ำหนัก 46.033 ตัน ปริมาตร 38.039 ลูกบาศก์เมตร ราคา 331,866.56 บาท ส่งออกประเทศปลายทาง CHINA

ผลการตรวจพบ ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 22,481 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 48.501 ลูกบาศก์เมตร มูลค่าสินค้าประมาณ 4 ล้านบาท ประเภทพิกัด 5PART3 (ก) อัตราอากร 40% รหัสสถิติ 4409.99.90 เป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2555 เป็นความผิดฐานยื่นใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง โดยหลีกเลี่ยงอากรและข้อห้าม ข้อจำกัด ในการส่งออกตามกฎหมายศุลกากร

อนึ่ง เมื่อเดือน สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดสินค้าพยายามหลีกเลี่ยงเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ได้แก่ "ไม้ชิงชันแปรรูป" จำนวน 182 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 20.103 ลูกบาศก์เมตร มูลค่าสินค้าประมาณ 1.3 ล้านบาท โดยสำแดงชนิดสินค้าเป็น ชัน/ครั่ง แล้วส่งออกไปยังประเทศอินโดนีเซีย

2) "เครื่องเล่นเกมส์" 1 ตู้คอนเทนเนอร์ เป็นสินค้าผ่านแดนตามใบขนสินค้าผ่านแดนเลขที่ A011 26110 000231 หมายเลขตู้ TCNU6599329 สำแดงชนิดสินค้าเป็น "เครื่องเล่น (เครื่องตกปลา) (FISHING MACHINE FORMING)" จำนวนหีบห่อ 20 PK น้ำหนักรวม 5,089.800 KGM ประเภทพิกัด 9508.90.00 มาจากประเทศ TAIWAN,PROVINCE OF CHINA ส่งออกไปประเทศ MYANMAR

ผลการตรวจพบ "เครื่องเล่นเกมที่ทำงานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร หรือวิธีการชำระเงินอย่างอื่น พร้อมอุปกรณ์ครบชุดสมบูรณ์" จำนวน 20 เครื่อง พิกัด 9504.30.90 อัตราอากร 10% ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นของต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องสินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ.2559 และเป็นความผิดฐานยืนใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัดในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายศุลกากร

3) "แบตเตอรี่เก่าใช้แล้ว" 2 ตู้คอนเทนเนอร์ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบใบขนสินค้าผ่านแดนเลขที่ A007 2606 00081 และ A007 26106 00082 หมายเลขตู้ TGHU6440215 และSEGU4593897 โดยสำแดงสินค้าเป็น "แบตเตอรี่ (ELECTRONIC GROCERIES (BATTERRY)) ปริมาณรวม 49 Packages น้ำหนักรวม 56,099.00 KGM พิกัดประเภท 8506.80.99

ผลการตรวจพบ "แบตเตอรี่เก่าใช้แล้ว" พิกัดประเภท 8506 และเครื่องเล่นเพลง MP3 เก่าใช้แล้ว พิกัดประเภท 8506.80.99 และ 8519.81.99 น้ำหนักรวม 28,039.00 KGM ซึ่งเป็นของเสียตามภาคผนวก 8 บัญชีรายชื่อ A แห่งอนุสัญญาบาเซล และของเสียเคมีวัตถุบัญชี 5.2 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ต้องขออนุญาตนำผ่าน แต่ไม่มีใบอนุญาตนำผ่านใบอนุญาตมาแสดงแต่อย่างใด เป็นความผิดฐานยื่นใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง โดยหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัด ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นความผิดตามกฎหมายศุลกากร

ทั้งนี้ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร ได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีผลดำเนินการจับกุม สินค้าประเภทไม้ จำนวน 8 ราย สินค้าประเภทเศษพลาสติก จำนวน 18 ราย และสินค้าประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งสินค้าประเภทไม้ เศษพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่นำเข้า ส่งออก หรือ นำผ่านราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนกฎหมาย จะสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาล


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: แถลงข่าวร่างพ.ร.บ.ติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. .....

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมแถลงข่าวร่างพระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. .....ณ...

ภาพข่าว: สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังรับมอบโล่เกียรติยศจาก กพร.

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อธิบดีกรมศุลกากร รับมอบโล่เกียรติยศ ในโอกาสที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร ดำเนินงานด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลได้ประสบความสำเร็จเกิดผลเป็นรูปธรรมตรงตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ในงานสัมมนา...

ภาพข่าว: ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการนำเข้า และส่งออก

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "พิธีการศุลกากรในระบบ E-Papaerless" ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ ปาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงนโ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง