ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อพวช. ต้อนรับเปิดเทอมชวนเปิดประสบการณ์ใหม่กับภาพจำลองเมืองแห่งอนาคตในนิทรรศการแห่งโลกอนาคต 20X0 A Journey into the Future

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๑๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 พ.ย.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับเปิดเทอม กับนิทรรศการจากประเทศฟินแลนด์ ตื่นตาตื่นใจไปกับภาพจำลองของเมืองแห่งอนาคตภายใต้แนวคิดเรื่องความยั่งยืนในด้านต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในการพัฒนาเมืองและเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ในนิทรรศการแห่งโลกอนาคต 20X0 A Journey into the Future จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า "ปัจจุบันรูปแบบการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของสภาพแวดล้อม หากมนุษย์ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจเกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และเกิดปัญหาวุ่นวายในด้านต่าง ๆ ตามมา อพวช. ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักทางวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทยจึงมองว่า นิทรรศการแห่งโลกอนาคต 20X0 A Journey into the Future จากประเทศฟินแลนด์ ประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันดับต้น ๆ ของโลก จะสามารถทำให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลินจากการจำลองเมืองแห่งอนาคต ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จริงในช่วงปลายศตวรรษที่ 21"

นิทรรศการแห่งโลกอนาคต 20X0 A Journey into the Future ประกอบไปด้วยชิ้นงาน Interactive จำนวน 16 ชิ้นงาน อาทิ News การจำลองพื้นที่แสดงข่าวสารและเนื้อหาข่าวที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคต Housing Service การเรียนรู้ระดับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมจากการเลือกรูปแบบที่อยู่อาศัยในอนาคต Restaurant การเรียนรู้ระดับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมจากการเลือกเมนูอาหารNano bugs นาโนบักส์ของเล่นเสริมประสบการณ์ Space Elevator การจำลองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศและวิศวกรรม City Expedition การจำลองการเดินทางในเมืองแห่งอนาคต เพื่อวัดระดับความยั่งยืนของตัวเราด้วยการเลือกวิธีการเดินทาง Culture Shockการสร้างความตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในระดับของนวัตกรรมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต Demonstration การเรียนรู้ความขัดแย้งทางแนวความคิดและวิธีการแสดงออกอย่างมีเสรีภาพ The History of the Future ประวัติศาสตร์แห่งอนาคต ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นก่อนจะถึงปี 20X0 World Map แผนที่โลกจำลองความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจเปลี่ยนแปลงไป จากผลการตัดสินใจของคนบนโลกซึ่งอาจส่งผลในอนาคต Luggage Service การวัดระดับความยั่งยืนจากวิธีการเลือกซื้อกระเป๋าเดินทาง Self-service Health Clinic เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงและผลของความก้าวหน้าทางสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต Travel Log การตรวจสอบบันทึกการทำงาน รวบรวมข้อมูลการตัดสินใจของตัวผู้เข้าชมนิทรรศการฯ จากการเล่นชิ้นงานแต่ละชิ้น Future Now ภาพรวมของระดับความยั่งยืน จากการเล่นชิ้นงานทั้งหมด Energy Master การเรียนรู้ผลกระทบของการใช้พลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยการสวมบทบาทเป็นผู้ควบคุมการหาแหล่งพลังงานให้กับเมืองแห่งอนาคต Message to the Future การฝากข้อความเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนถึงตัวเองในอนาคต

นอกจากนั้น ภายในนิทรรศการฯ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้เยาวชนได้ร่วมสนุก อาทิ กิจกรรม My 20X0 Diary ในกิจกรรมนี้เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และสนุกไปกับการสร้างสรรค์เมืองแห่งอนาคตในฉบับของตัวเอง ผ่านการบันทึกเรื่องราวลงในไดอารี่จิ๋ว กิจกรรม สนุกคิด...สร้างชีวิตที่ยั่งยืน ในกิจกรรมนี้ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้และสนุกไปกับการออกแบบ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยในโลกแห่งอนาคตตามภารกิจที่ได้รับภายใต้แนวคิดชีวิตที่ยั่งยืน กิจกรรม แต่งแต้ม...ภาพอนาคต ในกิจกรรมนี้เด็ก ๆ จะได้ระบายสีสร้างสรรค์โลกในอนาคตตามจินตนาการ เพื่อตระหนักถึงการกระทำและการตัดสินใจที่ส่งผลต่อชีวิตในอนาคต

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ ได้ที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 - 17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมนิทรรศการฯ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2109 และ 2123 หรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

อพวช. เนรมิตตึกไอที จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเยาวชน พร้อมวิ่งรถบริการรับ-ส่ง ฟรี! 18-19 สิงหาคม นี้

กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--อพวช. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเยาวชนอย่างยิ่งใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง 18 จังหวัด หวังกระตุ้นให้เด็กไทยหันมาสนใจและรักการเรียนรู้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาส...

วว. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548 ดังนี้ ลำดับ หลักสูตร วัน-เวลา-สถานที่ 1 กลยุทธ์การบริการมืออาชีพ วันที่ 7 ก.พ. 2548 / ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง