ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สุวิทย์ เสวนาหัวข้อ บทบาทของคณะวิทยาศาสตร์กับโครงการบัณฑิตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘:๑๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 ต.ค.--กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ (29 ตุลาคม 2561) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561 โดยกล่าวเสวนาในหัวข้อ บทบาทของคณะวิทยาศาสตร์กับโครงการบัณฑิตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC รวมทั้งความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์หลักของการจัดประชุม คือ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการทำกิจกรรมในประเด็นที่สนใจร่วมกันเพื่อผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงให้กับประเทศ รวมทั้งเพื่อยกระดับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ การรวมตัวเป็นเครือข่ายที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ก่อให้เกิดคุณค่าที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง เช่น การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิต การผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้า ด้านการวิจัยของประเทศ

ผลงานเด่นที่ประสบผลสำเร็จของที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้แก่ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ , โครงการก่อตั้งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , โครงการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์ , โครงการปรับเพิ่มห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ และโครงการ วมว.

ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า "ในศตวรรษที่ 21 ประเทศจะถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเป็นหลัก ตามนโยบาย Thailand 4.0 อีกทั้งกระทรวงใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ "กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม" ซึ่งจะเป็นกระทรวงที่จะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมคนไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 และปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไทยไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์เรื่องไทยแลนด์ 4.0 โดยจะเน้นนโยบายเกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม" และได้กล่าวถึงภารกิจของกระทรวงใหม่ ประกอบด้วย 3 คีย์เวิร์ด ที่จะทำให้ตอบโจทย์เรื่อง 4.0 ประกอบด้วย

1.Future setting เป็นกระทรวงที่จะเชื่อมภาพปัจจุบันที่เราเป็นอยู่กับภาพอนาคตของประเทศ เพราะงานวิจัยคือองค์ความรู้ อาจเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิด หรือเกิดแล้วจะทำอย่างไรให้เกิดพลัง แล้วแปลงเป็นนวัตกรรม

2.Game changing โลกที่ถูก disrupt เราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนกระบวนการความคิด แพลตฟอร์มต่าง ๆ จะอยู่แบบแฟลตฟอร์มเดิมไม่ได้ จะต้องเป็นกระทรวงที่สามารถทำงานบนโมเดลธุรกิจแบบใหม่ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และจะต้องนำเรื่องของ thinking และ doing เข้าด้วยกัน เพราะไม่อย่างนั้นจะถูก disrupt

3.Innovative Capacity Building คือ จะต้องสร้างงานสร้างคน ในลักษณะที่ตอบโจทย์ Innovation ให้ได้มากที่สุด เพราะเรื่องการศึกษาในยุค 4.0 คือ การเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรม

ดร.สุวิทย์ สรุปไว้ว่า "เชื่อในคีย์เวิร์ด 3 คำนี้ว่า กระทรวงนี้จะต้องเป็นกระทรวงที่เชื่อมโยงไปสู่อนาคต เป็นกระทรวงที่จะทำให้เปลี่ยนแพลตฟอร์มที่จะทำให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ สามคีย์เวิร์ดนี้จะนำพาประเทศไทยไปสู่ 4.0 และเชื่อว่า มหาวิทยาลัย สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จะตอบโจทย์ และจะเชื่อมภาพเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการจัด "การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4"

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--ธนบุรินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงานแถลงข่าวการจัด "การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4" "The 4th Session of the World Commission o...

วว. จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2548 ดังนี้ ลำดับ หลักสูตร วัน-เวลา-สถานที่ 1 กลยุทธ์การบริการมืออาชีพ วันที่ 7 ก.พ. 2548 / ...

วว. จับมือ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณทิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก หวังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นคลังสมองชาติ ช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง