ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมศุลกากรสกัดกั้นการนำเข้ายาผิดกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๒๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ต.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

ตามที่นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร ได้มีนโยบายให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและสกัดกั้นยาผิดกฎหมายและยาปลอม รวมทั้งยาควบคุมพิเศษ และยาอันตราย ซึ่งมิได้มีการขออนุญาตนำเข้าตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันมิให้ยาเหล่านั้นถูกนำไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคในประเทศไทย ในการนี้จึงได้มอบหมายและสั่งการให้ศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากรทำการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของการลักลอบนำเข้าสินค้าประเภทดังกล่าวมายังประเทศไทย พร้อมทั้งเสนอแนะแผนปฏิบัติเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ซึ่งจากการประมวลข้อมูลการข่าวที่เกี่ยวข้องพบว่า ในปัจจุบันการซื้อยาผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความสะดวกสบายในการสั่งซื้อและการจัดส่งที่รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการง่ายในการจัดหายาบางประเภทที่ไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาด แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่ายาที่ถูกส่งเข้ามายังประเทศไทยจำนวนมากเป็นยาผิดกฎหมาย กล่าวคือเป็นยาที่ทางองค์การอาหารและยาไม่ได้ให้การรับรองตำรับยาเอาไว้ หรือได้เพิกถอนตำหรับยาไปแล้วเนื่องจากพบว่าการใช้ยาชนิดดังกล่าวนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ และในหลายกรณียังพบว่ามีการนำยาบางชนิดไปใช้งานผิดประเภท

โดยเมื่อวันที่ 9 ถึง 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา กรมศุลกากร ภายใต้การอำนวยการของ นายสรศักดิ์ มีนะโตรี รองอธิบดีกรมศุลกากร นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน ผู้อำนวยการศูนย์ประมวลข้อมูลการข่าวทางศุลกากร นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ และนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดเป็นพิเศษในการตรวจค้นพัสดุไปรษณีย์ และพัสดุเร่งด่วน ที่ส่งมาจากต้นทางประเทศที่มีความเสี่ยง พร้อมทั้งกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

จากปฏิบัติการอย่างเข้มงวดดังกล่าว กรมศุลกากรสามารถตรวจพบยาที่ถูกลักลอบนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายได้เป็นจำนวนมาก มีทั้งยาควบคุมพิเศษ ยาอันตราย ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาในประเทศ และสารระเหยควบคุม อาทิ ยาทำแท้งชนิดเม็ด ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศที่รู้จักติดปากกันทั่วไปในนามไวอากร้า โดยพบมากถึง 3 ชนิด ได้แก่ Sildenafil Tadalafil และ Verdenafil และยาอีทิโซแลม (Etizolam) อันเป็นยานอนหลับชนิดออกฤทธิ์รุนแรง ละลายได้เฉพาะในแอลกอฮอล์เท่านั้น ซึ่งบุคคลทั่วไปมักรู้จักยานี้ในชื่อ "Supersleep" หรือเรียกในภาษาไทยว่า "ยาเสียหนุ่ม" หรือ "ยาเสียสาว" โดยยาชนิดนี้นั้นมักถูกนำมาใช้แทนยาอี นอกจากนั้นยังได้มีการตรวจพบสารระเหยชนิด Isopropyl Nitrite ซึ่งเป็นสารระเหยควบคุมตาม พ.ร.ก. ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2553 ถูกบรรจุมาในขวดขนาดเล็กติดฉลากว่าเป็นน้ำหอมปรับอากาศ (Room Odoriser) โดยสารระเหยชนิดนี้จะทำให้ผู้สูดดมมีอาการเคลิบเคลิ้มมึนเมา หัวใจเต้นแรง และมีความต้องการทางเพศอย่างรุนแรง ซึ่งในกลุ่มผู้ใช้มักเรียกสารชนิดนี้ว่าปอปเปอร์ (Popper) ทั้งนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่ามีการตรวจพบยา Modafinil และ Armodafinil ถูกสั่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยมีปลายทางที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งยาชนิดนี้เป็นยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคลมหลับ ออกฤทธิ์ขัดขวางการทำงานของสารเคมีในสมอง อันจะช่วยทำให้ผู้ที่ได้รับยามีความตื่นตัว ปัจจุบันวัยรุ่นต่างชาติจำนวนมากนิยมนำมาใช้เป็น "ยาคึก" ในงานปาร์ตี้แทนยาเสพติด และอยู่ในกลุ่มยาที่ใช้ทดแทนแอมเฟตามีนหรือยาบ้า

ปัจจุบันยาผิดกฎหมายจำนวนมากสามารถหาซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นในสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เพจเฟสบุ๊ค อินสตราแกรม หรือเว็บไซต์เถื่อน (Dark web) โดยจากปฏิบัติการในช่วง 8 วันที่ผ่านมา กรมศุลกากรสามารถตรวจยึดยาผิดกฎหมายได้กว่า 50 คดี รวมมูลค่าของทั้งหมดประมาณ 500,000 บาท

อนึ่งการปฏิบัติการสกัดกั้นและกวาดล้างยาผิดกฎหมายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการแพนเจีย (Operation Pangea) โดยปฏิบัติการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การตำรวจสากล (Interpol) และองค์การศุลกากรโลก (WCO) มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการจำหน่ายยาปลอมและยาผิดกฎหมายผ่านทางช่องทางออนไลน์ และเป็นปฏิบัติการที่ดำเนินการพร้อมกันในหลายประเทศทั่วโลก โดยกรมศุลกากรจะนำผลการดำเนินงานจากปฏิบัติการในครั้งนี้ ไปพัฒนามาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้ายาทางไปรษณีย์และพัสดุเร่งด่วน รวมทั้งนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการการควบคุมทางศุลกากรสำหรับไปรษณีย์ระหว่างประเทศในด้านอื่น ๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมศุลกากรที่ถูกต้องตรงประเด็นได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1. website : https://www.Customs.go.th
2. Facebook : https://www.facebook.com/customsdepartment.thai/
3. Youtube : https://www.youtube.com/theprcustoms
4. Line Official Account :Thaicustoms

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: แถลงข่าวร่างพ.ร.บ.ติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. .....

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมแถลงข่าวร่างพระราชบัญญัติติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ. .....ณ...

ภาพข่าว: สัมมนานโยบายภาษีสู่การเป็น Detroit of Asia

กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผอ.สศค.(นายนริศ ชัยสูตร) อธิบดีกรมศุลกากร(นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์) และรองอธิบดี กรมสรรพสามิต (นายสุริยน วรวิทยานนท์) ร่วมงานสัมมนา "นโยบายภาษีสู่การเป็น Detroit of Asia" ซึ่งเป็นส่วนหนึ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง