ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

BGRIM จัดโครงการ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 ปลูกป่าตามรอยพ่อ สานต่อพระราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๐๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--บี.กริม เพาเวอร์

จากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ ที่อยู่ในขั้นวิกฤติ และส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปริมาณป่าไม้ที่ลดลงเรื่องๆ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 'BGRIM' และโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการชดเชยพื้นที่ป่า ตลอดจนการปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป จึงได้จัดโครงการ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" ขึ้น เพื่อส่งเสริมโครงการปลูกป่าทดแทนป่าสงวนแห่งชาติบางละมุง (เขาไผ่)

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ 'BGRIM' กล่าวว่า โครงการ.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ได้ริเริ่มขึ้น ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง (เขาไผ่) เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า ฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบรูณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่นชุมชน และยังเป็นการเดินตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และน้อมนำแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันยังเป็นการปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้พนักงาน คณะครู นักเรียน และชุมชนใกล้เคียงได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายเชิดชาย ยิ่วเหล็ก กรรมการผู้จัดการโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี) ในนิคมอมตะนคร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ "อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" เป็นโครงการต่อเนื่อง 10 ปี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 – 2562 โครงการ อมตะบี.กริม เพาเวอร์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้วประมาณ 18,000 ต้น

สำหรับปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงานได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ , ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14, เทศบาลตำบลหนองไม้แดง, เทศบาลตำบลหนองหัวฬ่อ, เทศบาลตำบลโป่ง, นักเรียนโรงเรียนวัดโป่ง, นักเรียนโรงเรียนวัดราฎร์สโมสร, นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา และพนักงานพร้อมผู้บริหารจากกลุ่ม

โรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำนวน 350 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 2,000 ต้น ประกอบด้วยพันธุ์กล้าไม้มากกว่า 8 ชนิด ได้แก่ ยางนา พยอม มะฮอกกานี มะขวิด ชมวงศ์ ตะเคียน ประดู่ป่า และพยุง ซึ่งพันธุ์กล้าไม้เหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้

"การที่ป่าไม้ของประเทศ จะสามารถเติบโตและคงอยู่อย่างยั่งยืนนั้น หัวใจสำคัญคือ ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน ที่จะร่วมผนึกกำลัง ร่วมกันดูแลพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าที่ปลูก โดยการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน"

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 'BGRIM' ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก "การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี" ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ โครงการเพื่อสังคมที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนอกจาก โครงการ "อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" ประกอบด้วย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อง, โครงการอนุรักษ์เสือโคร่ง, โครงการปลูกป่าชายเลน และโครงการ IT สัญจรฯลฯ จะเห็นได้ว่านอกจากบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยในเรื่องการตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบไปพร้อมๆ กันด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บอร์ดใหญ่บีโอไอ อนุมัติส่งเสริมลงทุน 1.4 หมื่นล้าน เน้นกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานแสงอาทิตย์

บอร์ดใหญ่บีโอไออนุมัติ 3 โครงการใหญ่ เงินลงทุน 14,482 ล้านบาท บริษัทอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 และบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด ได้รับส่งเสริมฯ ผลิตไฟฟ้าป้อนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้านเอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร์ จำกัด...

ชี้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจำเป็นต้องลงทุนด้านเทคโนโลยีมากขึ้นเนื่องจากความต้องการในการเพิ่มกำลังการผลิต การพัฒนาพลังงานทางเลือก และความท้าทายด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ--10 พ.ย.--อิมเมจอิมแพค อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยจำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการผลิตและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพื่อขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอันสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันการเพิ่มผ...

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี" และบริจาคอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนที่ประสบธรณีพิบัติภัย

กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--ททท. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคาร ททท. นางจุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการฝ่ายการตลาดในประเทศ กล่าวถึง การสนับสนุนให้มีการเดินทางไปยังพื้นที่อันดามัน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภาพรวมตามนโยบายรัฐบาล นายอดิศักดิ์ โรหิตะสุน รองประธ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง