ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ศพก. อ.ชะอำ เน้นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชหลายหลาย ลดการใช้สารเคมี พร้อมศึกษาดูงานสวนเพชรริเวอร์วิว รีสอร์ท แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการ เกาะเกษตรอินทรีย์ Organic Island by Suanphet

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๔๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 ต.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลนายาง อำเภอชะอา จัดตั้งขึ้นเพื่อลดปัญหาการทำเกษตรในพื้นที่ของอำเภอชะอำที่เป็นลักษณะการทำการเกษตรเชิงเดี่ยว การผลิตที่มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และการเน้นผลผลิตต่อไร่สูงสุด ทำให้เกิดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและผลผลิตราคาตกต่ำ จึงมีแนวทางการพัฒนาที่มุ่งเน้นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชหลายหลายชนิด ลดการใช้สารเคมีป้องกันโรคและแมลง โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ในการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายในการดำเนินงาน ศพก. จ.เพชรบุรี ประเภทศูนย์หลัก จำนวน 8 ศูนย์ และประเภทศูนย์เครือข่ายจำนวน 102 ศูนย์ ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ บัญชีสหกรณ์ ปฏิรูปที่ดิน ดินและปุ๋ย และด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งศูนย์ ศพก. ดังกล่าว มีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี สามารถแนะนำความรู้และมีตัวอย่างการเกษตรในแปลงของ ศพก. ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ รวมทั้งยังเป็นศูนย์ประสานงานด้านการเกษตรด้วย ทำให้เกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้และเป็นสถานที่ดูงาน จัดฝึกอบรม ในระดับจังหวัดได้อีกแห่งหนึ่ง

จากนั้น ได้เดินทางไปสวนเพชรริเวอร์วิว รีสอร์ท ซึ่งเป็นสถานที่พักในลักษณะท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภายใต้โครงการ "เกาะเกษตรอินทรีย์ Organic Island by Suanphet" มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แนวธรรมชาติให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเรื่องการปลูกและการบริโภคพืชผักอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เองในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพร่างกายที่ดีของคนไทย เพื่อนำแนวทางทฤษฎีใหม่ การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ อยู่ร่วมกันอย่างไม่เบียดเบียนกัน และเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน กระจายรายได้สู่สังคมให้มีงานทำ และเป็นการสำนึกรักบ้านเกิดอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังเกิดการท่องเที่ยวแนว Agro Tourism หรือ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งในปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวของกลุ่มคนที่รักธรรมชาติและรักสุขภาพขยายตัวมากขึ้น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่โหยหาความเป็นธรรมชาติ ทั้งกลุ่มคนรักสุขภาพ กลุ่มครอบครัวที่อยากพาลูกหลานมาสัมผัสกับวิถีเกษตร สัมผัสธรรมชาติที่ไร้สารปรุงแต่ง รวมไปถึงกลุ่มศึกษาดูงานด้านการทำการเกษตร มีฐานกิจกรรมให้ความรู้ด้านการปลูกพืชอินทรีย์แบบครบวงจร พร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้วิธีการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มเตรียมดิน การปลูก การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ตามธรรมชาติขึ้นมาใช้เองแบบสะดวก ง่าย ปลอดภัย สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ชิม... ทุเรียนเนื้อหนา มังคุดรสหวาน กระท้อนเนื้อนุ่ม ๆในงาน "เกษตรปราจีนบุรี

กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--ททท. ปราจีนบุรี แหล่งรวมเกษตรที่มีความหลากหลาย และมีคุณภาพดี ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและมีกิจกรรม "ขี่จักรยานชมสวนผลไม้" จนได้ชื่อว่าปราจีนบุรีมี "ถนนผลไม้" ที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะชม แวะซื้อ แวะชิมได้ตลอดเส้นทาง จังหวัดปราจ...

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง