ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามความร่วมมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น ยกระดับสมรรถนะบุคลากรในระดับช่างเทคนิคโรงงานไทยสู่การบริหารจัดการและการจัดการเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ตามมาตรฐานสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒:๕๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ต.ค.--สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรอบรมและการจัดทำระบบ E-Learning ระหว่างนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และนายทาเคชิ ฮาเซกาวา ประธานกรรมการ JMA Management Center Inc. (JMAM) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินภารกิจการพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ประสานความร่วมมือกับ JETRO (Japan External Trade Organization) เพื่อเชื่อมโยงกับบริษัทชั้นนำประเทศญี่ปุ่น JMA Management Center Inc.(JMAM) ที่มีภารกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรอบรมและการจัดทำระบบ E-Learning ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในระดับช่างเทคนิคโรงงานไทยสู่สมรรถนะการบริหารจัดการและการจัดการเทคโนโลยี ที่ต้องตระหนักถึงคุณภาพ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาส่งมอบงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มิใช่เพียงในโรงงานของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น แต่จะสามารถนำไปใช้กับทุกโรงงานที่มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของตน โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะเป็น ผู้กำหนดให้เป็นสมรรถนะและสร้างกระบวนการประเมิน นอกจากนี้ ยังร่วมมือในการจัดทำระบบ E-Learning ซึ่งเป็นแนวทางที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดำเนินการอยู่ในการตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 การพัฒนากำลังคนของรัฐบาลที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม First S New S Curve รวมถึง กลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์เป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มมาตรฐานอาชีพที่เป็นความต้องการในตลาด อาทิ โลจิสติกส์ บริการยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ICT ระบบราง ซ่อมอากาศยาน อุตสาหกรรมพลาสติก อาชีพความปลอดภัยในการทำงาน ปิโตรเลียมปิโตรเคมี หุ่นยนต์ การแพทย์ครบวงจร กลุ่มเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ครูฝึกในสถานประกอบการ เป็นต้น และยังได้เริ่มพัฒนาโครงการ E-Training เข้าไปในระบบฐานข้อมูลของสถาบัน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา ใน 87 สาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ โลจิสติกส์ ธุรกิจผู้ให้บริการด้านการนำเที่ยว (มัคคุเทศก์) อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจการบิน ICT และแมคคาทรอนิกส์

"ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่าง JMAM และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย เพื่อให้ประเมินและรองรับกับการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงได้ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในสาขาช่างเทคนิคในโรงงานและการสร้างการเรียนรู้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Learning ที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งฝ่าย JMAM จากประเทศญี่ปุ่น ยินดีที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในประเทศไทย และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน"นายพิสิฐ กล่าว

ด้าน นายทาเคชิ ฮาเซกาวา ประธานกรรมการ JMA Management Center Inc. (JMAM) กล่าวว่า JMAM เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมการจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ผ่านนวัตกรรมการวิจัยและการศึกษาการจัดการ โดยใช้การจัดการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดึงสมรรถนะของบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิเช่น การศึกษาทางไกล (Correspondence courses)การเรียนรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning Library(R)) การฝึกอบรมแบบกลุ่ม (Group training) และการประเมิน (Assessments) ในการพัฒนาบุคลากรโรงงานให้มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มประสิทธิผลด้วยการพัฒนาในแนวทางยกระดับสมรรถนะของบุคลากรผ่านกระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจในสายการปฏิบัติงาน ซึ่งในความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ TPQI จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรของประเทศไทย และสามารถยกระดับมาตรฐานอาชีพสู่สากลได้


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความยินดี

กลุ่มยามประเทศ หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน จุฬาฯ เลี้ยงแสดงความยินดี แก่ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนใหม่ โดยมีบิ๊กเนมระดับประเทศอาทิ ปิยะพันธ์ จัมปาสุต ม.ร.ว.กําลูนเทพ เทวกุล...

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใกล้คลอดตั้งคณะอนุกก.3ชุด เสนอเป้าหมายระยะเร่งด่วน 15 กลุ่มอุตสาหกรรมในปี50

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใกล้เป็นจริง ตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ทั้งด้านวิชาการ และกฎหมาย พร้อมเสนอเป้าหมายระยะเร่งด่วน เพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์การแข่งขัน 15 กลุ่มงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ 36 อาชีพภายในปี 2550 นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เล...

กรมพินิจฯ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวโครงการรับประกันความเสียหายจากการทำงานของเยาวชน

กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--กรมพินิจ กรมพินิจฯ ผุดโครงการรับประกันความเสียหายจากการทำงานของเด็กสถานพินิจฯ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามและการแถลงข่าว "โครงการประกันความเสียหายที่เกิดจากการทำงานของเยาวชน" ในวันพุธที่ 26 มก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง