ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กระทรวงเกษตรฯ มุ่งพัฒนาบุคลากรให้ทำงานวิจัยแบบบูรณาการครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิต หวังพัฒนาสู่เกษตร 4.0 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๒๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดสัมมนา Year End Seminar 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2561 ภายใต้แนวคิด "น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนางานวิจัย นำสู่เกษตรไทย 4.0" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ว่า การจัดสัมมนา Year End Seminar 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และบุคลากรของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2561 และแนวทางการดำเนินงานปี 2562 อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อให้เกิดมุมมองหรือแนวคิดใหม่ในการที่จะพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการในปีต่อไปให้มีผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นในอนาคต

นายลักษณ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานต่องานนโยบาย 15 ด้าน โดยมุ่งเน้นการนำนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผล และยกระดับการบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0 เน้นการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสมดุลของ Demand และ Supply การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร มุ่งพัฒนาทั้งด้านคุณภาพ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยการนำหลักบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญแบบครบวงจร ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา Smart Product ออกสู่ตลาด อีกทั้งมุ่งพัฒนาเกษตรกร พัฒนานักวิจัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็น Smart Farmer Smart Researcher นอกจากนี้ การสร้างการรับรู้ ให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาการเกษตรสู่เกษตร 4.0 อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จะมุ่งดำเนินการปฏิรูปภาคการเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความภูมิใจในอาชีพ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จึงต้องมีการนำงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ร่วมกับการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน บุคลากรของกรมวิชาการเกษตรจึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ให้รู้ลึก รู้จริง ทำได้จริง ทันสมัยตลอดเวลา พัฒนาตนเองให้มีมุมมองกว้างไกล ทำงานวิจัยแบบบูรณาการครบวงจรตลอดห่วงโซ่การผลิต ให้ได้นวัตกรรมที่ใช้ได้จริงและถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อภาคเกษตร อันเป็นการสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศ โดยยึดศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการพัฒนา มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศชาติเป็นสำคัญ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ท็อปส์ จัดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย"

กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "มหัศจรรย์ ผลไม้ไทย" จัดโดย ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมี นายพนัส แก้วลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มร.เอียน ไพย์ กรรมการ...

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวผลงานและการสัมมนาเรื่อง "ทิศทางงานวิจัยและพัฒนาเรื่องคนพิการและผู้สูงอายุในทศวรรษใหม่"

กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--เนคเทค กำหนดการประชุมสัมมนา เรื่อง "ทิศทางงานวิจัยและพัฒนาเรื่องคนพิการและผู้สูงอายุในทศวรรษใหม่"วันที่ 16 มีนาคม 2548 เวลา 8.30 น. – 17.00 น. ณ. ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่กรุงเทพ ๐๘.๓๐ - ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง