ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วธ.ร่วมมือกับเครือข่ายสื่อ เด็ก เยาวชน ประชาชน เปิดเวทีเสวนา การผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฯ แนะผู้ผลิตสื่อพัฒนาองค์ความรู้ เนื้อหาสาระที่มีประโยชน์เผยแพร่ออกสู่สังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๒๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา เรื่อง การผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในบริบทนิเวศสื่อปัจจุบัน โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาและผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อ นักวิชาการด้านสื่อ ผู้ผลิตสื่อ เครือข่ายเยาวชนที่ผลิตสื่อ และประชาชนเข้าร่วม โดยมีการบรรยายและเสวนาให้องค์ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เกี่ยวข้อง อาทิ นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานสภาวิชาชีพกิจการแพร่ภาพและกิจการกระจายเสียง (ประเทศไทย) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท และผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ และอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จากนั้นได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์การดำเนินงานร่วมกัน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องจากสื่อเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมทุกภาคส่วน ทั้งด้านดีและด้านไม่ดี โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน หากได้รับสื่อไม่ดีที่มีการแพร่หลายอาจทำให้พฤติกรรมเบี่ยงเบน ถูกชักจูงไปในทางที่ไม่เหมาะสม ในขณะที่สื่อดีมีคุณภาพในปัจจุบันมีพื้นที่น้อยในสังคมและไม่มีงบประมาณที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลสื่อ ติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง สื่อที่เป็นภัยต่อสังคม รวมไปถึงสนับสนุนให้เกิดการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้มากขึ้นและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในสังคม วธ.จึงเร่งให้ความรู้แก่ผู้ผลิตสื่อทั่วประเทศ โดยจัดการเสวนา เรื่อง "การผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในบริบทนิเวศสื่อปัจจุบัน" ขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์เผยแพร่สู่สังคม รู้เท่าทันสภาพแวดล้อมและบริบทของสังคม ตลอดจนลักษณะของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน ทั้งนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ ผู้ผลิตสื่อ และเครือข่ายเยาวชนผลิตสื่อ ตลอดจนประชาชนที่ให้ความสนใจมาร่วมการประชุม จะได้รับประโยชน์ รวมทั้งมีความเข้าใจ เกิดการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ในเรื่องการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในบริบทนิเวศสื่อปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาผลงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพออกสู่สังคม และรับทราบกระบวนการในการขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างถูกต้อง นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาให้เกิดเป็นผลงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นสื่อที่พัฒนาสังคม และประเทศชาติ ก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายร่วมกันทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างยั่งยืนต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ใช้ดาสต้าบอลเป็น “กาวใจเชื่อม ๒ จังหวัด” จ.ตราด ไม่ทอดทิ้ง จ.ปทุมธานี

วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ขอความช่วยเหลือผ่าน นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ให้ช่วยจัดหาบอลจุลินทรีย์แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก และอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ขณะเดียวกัน วัฒนธรรมจังหวัดตราด...

เปิดตัว "งานสัปดาห์วัฒนธรรมไทยในกรุงโรม" ยิ่งใหญ่ กระชับสัมพันธ์ "ไทย-อิตาลี" มั่นใจคนเข้าชมกว่า ๒ แสน

กรุงเทพฯ--18 พ.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม "กระทรวงวัฒนธรรม" ขานรับนโยบายรัฐบาลไทยสานสัมพันธ์อิตาลี จับมือกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดตัว "งานสัปดาห์วัฒนธรรมไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมกรุงโรม" ยิ่งใหญ่ที่สุดในประ...

นักดนตรีแจ๊ส รวมตัว เปิดคอนเสิร์ต ช่วยใต้ ไลฟ์ แจ๊ส ฟอร์ไลฟ์ 3 0 มกราคมที่ ศวท.

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ไฟว์สตาร์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บางกอก แจ๊ส โซไซตี้ โดย มี ดร. ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ เป็นประธานจัดงาน ด้วยความร่วมมือของนักดนตรีแจ๊ส ทั้งไทยและเทศ และผู้ประกอบการในวงการบันเทิง เปิ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง