ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

จิ๋วแต่แจ๋ว พลังเยาวชน PTTEP Teenergy สร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนเพื่อโลก แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๓๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น

ด้วยมือเล็กๆ ของนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์และพลังความร่วมมือของคนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาช่วยพลิกฟื้นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลซึ่งกำลังจะเสื่อมโทรมลงให้คงอยู่ต่อไปอย่างสมดุล ทำให้เรามั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่า ทะเลไทยยังจะคงมีผู้พิทักษ์อย่างแน่นอน ดังนั้น การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ระบบนิเวศป่าชายเลน ไปจนถึงการเพาะฟักลูกปูและทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนเรียนรู้การวางแผนต่อยอดโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปปฏิบัติจริงในการแก้ไขปัญหาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวหรือในชุมชน อันเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นที่ภาคใต้เป็นภาคแรกในปีนี้ ด้วยแนวคิด "เปลี่ยนเพื่อโลก (Change for Climate)" โดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกฝัง สร้างค่านิยม สร้างเครือข่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ที่จะสานต่อดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศเราต่อไปในระยะยาว

โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 นี้ จะจัดขึ้น 4 ค่ายใน 4 ภาค โดยคัดเลือกเยาวชน ทั้งภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน เข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดย ปตท.สผ. จะสนับสนุนทุนจำนวนค่ายละ 10 ทุน แก่เยาวชนที่ผ่านการอบรมและชนะการประกวดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในค่าย เพื่อให้นำความรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายไปปรับใช้ในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือโรงเรียนของตนเองต่อไป ซึ่งที่ภาคใต้มีเยาวชนระดับชั้น ม.ปลาย ผ่านการคัดเลือก 70 คน จาก 13 จังหวัดมาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย

นางประณต ติราศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย ปตท.สผ. กล่าวว่า "บริษัทฯ มุ่งมั่นเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย PTTEP Teenergy ปีที่ 5 นี้ ปตท.สผ. ได้เพิ่มความพิเศษด้วยการนำแนวคิด STEM หรือที่เรียกว่า 'สเต็มศึกษา' มาปรับใช้กับกิจกรรมค่าย โดยบูรณาการทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ให้เยาวชนนำความรู้ในทุกแขนงวิชามาพัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมในการวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เพื่อสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้จริง ซึ่งในแต่ละค่ายจะมีพนักงานจิตอาสาของ ปตท.สผ. ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้อง ๆ ด้วย"

ค่าย PTTEP Teenegy เริ่มต้นวันแรกด้วยกิจกรรม "เปิดโลกพลังงาน" แนะนำภารกิจของ ปตท.สผ. ในการเป็นนักบุกเบิกผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อจุดประกายให้น้องๆ ได้เห็นแหล่งที่มาของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และได้เดินทางไปยังโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา (PSB) อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อเรียนรู้ถึงความสำคัญของฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ซึ่งรองรับการปฏิบัติการของการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย จากนั้นจึงเดินทางไปทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยกิจกรรม "เก็บขยะชายหาดบ้านเล" งานนี้น้อง ๆ ทั้ง 70 คน ได้ร่วมแรงร่วมใจเก็บขยะชายหาดจนสะอาดสะอ้าน และยังได้ชมการทำงานของหุ่นยนต์เก็บขยะชายหาดต้นแบบ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ ปตท.สผ. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังร่วมกันพัฒนา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนด้วย

ก่อนจบกิจกรรมวันแรก น้อง ๆ ได้เดินทางไปเรียนรู้การอนุรักษ์ช่วยฟื้นฟูทรัพยากร"ปูม้า" ด้วยกิจกรรมการเพาะฟักลูกปู โดยคัดเลือกปูไข่นอกกระดองที่มีสีดำหรือเทามา "ยีไข่" ก่อนนำไปเพาะฟัก จนลูกปูโตได้ขนาดที่จะปล่อยคืนสู่ทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณปูในธรรมชาติ ทำให้ชาวบ้านจับปูได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน น้อง ๆ ทั้ง 70 คน ได้ทดลองการยีไข่ปู และร่วมปล่อยลูกปูคืนสู่ทะเล อันเป็นกิจกรรมที่ช่วยจุดประกายให้เยาวชนตระหนักถึงความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลจากการปฏิบัติจริงด้วย

อีกกิจกรรมที่สร้างความประหลาดใจ ช่วยกระตุ้นไอเดีย และช่วยให้น้องๆ เข้าใจถึงการแก้ปัญหาในพื้นที่ คือ "แตะจากเล" โดยวิทยากรกลุ่มทะเลจร ได้มาสอนทำ 'รองเท้าแตะ' และ 'พื้นรองเท้า' จากขยะรองเท้าริมชายหาด เป็นการชุบชีวิตขยะให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่จะส่งผลกระทบกับชายหาด และยังช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วย จากนั้น ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านท้องทะเลไทย ได้ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับน้องๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ทะเลไทย และแนวทางอนุรักษ์ทะเลแบบสมัยใหม่ ด้วยกิจกรรม "ทะเลไทย ระดับโลก" ที่ช่วยปลุกพลังนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ด้วยการเล่าประสบการณ์ของคนทำงานที่มีหัวใจอนุรักษ์ในการทำโครงการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ

เมื่อเสร็จกิจกรรมชายหาด น้อง ๆ ก็ได้เข้าไปยังพื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน บ้านหัวเขา อ.สิงหนคร เพื่อเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน งานนี้ ได้ลงมือลุยโคลนปลูกพันธุ์ไม้ชายเลนด้วย แม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ใบหน้าเปื้อนยิ้มและแววตามุ่งมั่นของน้องๆ บ่งบอกชัดเจนว่าจะช่วยกันปลูกป่าชายเลนอย่างไม่ย่อท้อ

นอกจากกิจกรรมสนุก ๆ แฝงความรู้เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติอัดแน่นตลอด 3 วัน ในวันสุดท้ายของค่าย น้องๆ ได้ระดมสมอง ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและเพื่อนในกลุ่ม หาวิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนหรือชุมชนของตัวเอง งานนี้ ปตท.สผ. เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองอย่างเต็มที่ เพราะอยากให้เยาวชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการคิดและลงมือทำด้วยตัวเอง ซึ่งสิ่งที่น้อง ๆ แต่ละกลุ่มนำเสนอนั้น มีความน่าสนใจมากทีเดียว

น้องซอฟรอน หรือ นายซอฟรอน กูวะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เล่าให้ฟังถึงความประทับใจจากการร่วมค่ายในครั้งนี้ว่า แม้ตนเองจะอาศัยอยู่บริเวณใกล้ ๆ กับทะเล แต่ก็ยังไม่เคยคิดเรื่องของการอนุรักษ์ท้องทะเลอย่างจริงจัง หรือแม้แต่การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทะเล เช่น การปลูกป่าชายเลน ก็มีโอกาสได้ลงมือทำเป็นครั้งแรกในค่าย PTTEP Teenergy ค่ายนี้ทำให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวมากขึ้น ทำให้รู้ว่าทุกสิ่งที่เราทำ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ทั้งสิ้น หลังจบค่ายก็จะนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ถึงแม้ว่าจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็เชื่อมั่นว่า "คนละไม้คนละมือ" จะสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นได้

ด้านน้องจุ๊บแจง หรือ นางสาวพัชราภรณ์ ชูแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกกลุ่ม "เบาะนั่ง D.I.Y" ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนในการทำโครงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เล่าถึงแนวคิดของโครงการว่า เกิดจากความต้องการที่จะลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก ซองขนม ด้วยการนำมาประดิษฐ์เป็นเก้าอี้นั่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยจะนำเบาะนั่งที่ผลิตได้ไปมอบให้กับห้องสมุดและสถานที่สาธารณะในชุมชน กิจกรรมนี้จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน รวมถึงคนในชุมชนให้รู้จักการคัดแยกขยะ และนำขยะเหล่านั้นกลับมาชุบชีวิตและใช้ประโยชน์ใหม่ได้อีกครั้ง และยังสามารถต่อยอดให้สามารถจำหน่ายสร้างรายได้สู่โรงเรียนและชุมชนได้ต่อไปในอนาคต

โครงการ PTTEP Teenergy ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ 3 ป. คือ ปลูก-ปั้น-เปลี่ยน โดยเชื่อมั่นว่า การปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงการปั้นเยาวชนให้มีความรู้สู่การหล่อหลอมหัวใจอนุรักษ์ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความพร้อมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเยาวชนในการก้าวออกไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนและสังคมดีขึ้น ด้วยการรวมพลังความคิดและลงมือทำด้วยตนเอง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ชวนนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ เขียนบทความ "ป่าต้นน้ำ...ต้นกำเนิดของชีวิต" เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 26

เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เดินหน้าปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 14-18 ปี ร่วมเขียนบทความในหัวข้อ “ป่าต้นน้ำ...ต้นกำเนิดของชีวิต” เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครง...

ชี้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจำเป็นต้องลงทุนด้านเทคโนโลยีมากขึ้นเนื่องจากความต้องการในการเพิ่มกำลังการผลิต การพัฒนาพลังงานทางเลือก และความท้าทายด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ--10 พ.ย.--อิมเมจอิมแพค อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยจำเป็นต้องลงทุนในเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการผลิตและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพื่อขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอันสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันการเพิ่มผ...

ททท.ร่วมส่งทีมสำรวจและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเขตอันดามัน

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท.ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการภาคเอกชน ในการจัดทีมสำรวจและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในทะเลอันดามัน ในเขตจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ต...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง