ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ก.อุต เดินหน้ารุก ส่งเสริม เหมืองแร่สีเขียว ปี61 การันตี 27 เหมืองใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--

กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงาน Green Mining Award 2018 มอบรางวัล 27 เหมืองแร่รายใหม่ ผ่านเกณฑ์เหมืองแร่สีเขียว พร้อมยกระดับการประกอบการของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศอย่างยั่งยืน

วันนี้ (24 กันยายน 2561) เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายในงาน Green Mining Award 2018 ว่า อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ในฐานะอุตสาหกรรม ต้นน้ำที่ผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งการประกอบการเหมืองแร่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่และสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น สถานประกอบการเหมืองแร่จึงต้องดำเนินการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเคร่งครัด

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการทำ เหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังทุกภาคส่วนทั้ง ผู้ประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือสร้างเครือข่ายให้แข็งแรง ภายใต้กรอบการดำเนินงานตามข้อกำหนดและกฎหมายที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน ซึ่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบการใช้มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับการประกอบการของตนเองเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างราบรื่น สร้างให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว

ด้านนายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและกำกับดูแลอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้ดำเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานยกระดับมาตรฐานการประกอบการของตนสู่เหมืองแร่สีเขียว ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม มีการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่และมีทัศนียภาพเรียบร้อย มีความปลอดภัยต่อคนงานและชุมชนโดยรอบ มีความโปร่งใส และมีการผลิตที่มีประสิทธิภาพตามนโยบายเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Policy) ทำให้ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน มีสถานประกอบการหลายแห่งได้ยกระดับและพัฒนาตนเองเพื่อให้การประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวและได้รับรางวัลมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวรวมทั้งสิ้น 219 ราย ทั้งนี้ สถานประกอบการได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวยังเทียบเท่ากับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

สำหรับปี 2561 นี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพิจารณาและประเมินสถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวเรียบร้อยแล้วโดยมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว แบ่งออกเป็นสถานประกอบการรายใหม่จำนวน 27 ราย และมีผู้ผ่านเกณฑ์การรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวสำหรับสถานประกอบการรายเดิมที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจำนวน101 ราย

วันนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ จึงได้จัดงาน "Green Mining Award 2018"ขึ้นเพื่อมอบรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2561 ให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน และยังมีกิจกรรมหลักของงานประกอบไปด้วย การสัมมนาให้ความรู้ตามมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว การพัฒนาต่อยอดภายหลังจากที่ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 และ 5 รวมถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการเหมืองแร่

สีเขียว

"โครงการเหมืองแร่สีเขียวและพิธีมอบรางวัลในวันนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีการยกระดับการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือมาตรฐานอื่น ๆ ในระดับที่สูงขึ้น จนเป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้นต่อไป" นายวิษณุ กล่าวทิ้งท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กสอ. รับกระแสโลกแห่งการอนุรักษ์ สร้างโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว

กระแสธารแห่งโลกาภิวัฒน์ที่ไหลบ่าถาโถมมายังประเทศไทย ทำให้ต้องมีการปรับรูปเปลี่ยนร่างทุกอย่างให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน หากไม่แล้วย่อมตกกระแสและถูกผลักออกนอกพื้นที่ไปในที่สุด โลกแห่งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมก็เช่นกัน...

6- 9 ตุลาคม นี้ เชิญเที่ยวงาน "อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานนานาชาติ" "Eco-Products International Fair 2005"

กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากบริษัทผู้ผลิตสินค้าชั้นนำทั่วโลก ในงาน "อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมแล...

ฟูจิตสึ ซีเมนส์ คอมพิวเตอร์เปิดตัวเวิร์คสเตชั่นรุ่นใหม่ที่ใช้โพรเซสเซอร์ Dual-Core AMD Opteron(TM)

มิวนิค, เยอรมนี--(บิสิเนส ไวร์)--30 ส.ค.2548 ฟูจิตสึ ซีเมนส์ คอมพิวเตอร์เปิดตัวเวิร์คสเตชั่นรุ่น CELSIUS V830 ที่มีเทคโนโลยี AMD64 dual-core ช่วยให้ทำงานได้เงียบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทเอเอมดี (NYSE:AMD) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทฟูจิตสึ ซีเมนส์ คอม...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง