ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

Yili สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับภูมิปัญญา พร้อมเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนมของจีน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๙:๑๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
วาเกนนิงเกน--14 ก.ย.--ซินหัว-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

การประสานภูมิปัญญาระหว่างจีนและเนเธอร์แลนด์ได้เป็นที่ประจักษ์แก่เมืองวาเกนนิงเกน ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น "เมืองแห่งชีววิทยาศาสตร์" โดยเมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมยกระดับศูนย์นวัตกรรม Yili European Innovation Center ภายใต้ธีม "สร้างความเชื่อมโยงทั่วโลกด้วยนวัตกรรม" และมีการทำพิธีเปิดห้องปฏิบัติการทดลอง Yili Wageningen University Cooperative Laboratory อย่างยิ่งใหญ่ที่ศูนย์แห่งนี้

งานนี้ได้รับเกียรติจากคุณเฟรสโก ซีอีโอของมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกน และคุณจาง เจี้ยนชิว ซีอีโอของ Yili Group รวมทั้งผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สภาอุตสาหกรรมและการค้าจีนประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และหอการค้านานาชาติจีน นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญในภาคเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของจีนและเนเธอร์แลนด์ ตลอดจนพันธมิตรต่างประเทศของ Yili Group และแขกผู้มีเกียรติอีกกว่า 200 คน เข้าร่วมงานนี้ด้วย

ในปี 2557 Yili พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกน ในเนเธอร์แลนด์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง "ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งยุโรป" (European Research and Development Center) ซึ่งเป็นศูนการวิจัยและพัฒนาในต่างประเทศที่มีความเฉพาะทางมากที่สุดของจีน ซึ่ง คุณจาง เจี้ยนชิว ได้ประกาศในพิธียกระดับศูนย์ดังกล่าว ว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนายุโรปได้รับการยกระดับอย่างเป็นทางการให้เป็นศูนย์นวัตกรรมยุโรป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามด้านนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้งของ Yili

คุณจาง อี้ รองเลขาธิการหอการค้านานาชาติจีน ได้เข้าร่วมในพิธี พร้อมแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้ว่า ตั้งแต่ก่อตั้งจนกระทั่งได้รับการยกระดับ ศูนย์แห่งนี้ได้ดำเนินงานอย่างครอบคลุมในหลายด้าน และได้ช่วยสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศ ระหว่างทวีป รวมไปถึงได้หลอมรวมวัฒนธรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งไม่เพียงสามารถตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีของบริษัทต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังช่วยพลิกโฉมนวัตกรรมของสถาบันวิจัยโดยตรงด้วย ซึ่งเรื่องนี้นับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของความร่วมมือภาคเอกชนระหว่างจีนและประเทศอื่น ๆ และถือเป็นการบรรทัดฐานใหม่เพื่อการพัฒนาของบริษัทต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์แห่งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจโลกในอนาคต

คุณเฟรสโกแสดงความคิดเห็นในระหว่างการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ว่า "มหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรที่ดีที่สุดในโลก ขณะที่ Yili เป็นบริษัทนมรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย ความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายจึงไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับตลาดจีนเท่านั้น แต่ยังสร้างประโยชน์แก่ตลาดโลก ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า โดยทุกวันนี้ยังมีผู้คนอีกนับล้านที่กำลังตกทุกข์ได้ยากจากภาวะความยากจนและทุพโภชนาการ สิ่งนี้ผลักดันให้เราคำนึงถึงระบบนิเวศ ดิน แหล่งโปรตีนที่ดี และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เรามีคำกล่าวกันว่า กินแอปเปิลวันละลูกทำให้สุขภาพแข็งแรง แต่ดิฉันคิดว่า ดื่มนมวันละแก้วทำให้สุขภาพแข็งแรงเช่นกัน ดิฉันหวังว่า Yili และมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกน จะทำงานร่วมกันมากขึ้น เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม"

นับตั้งแต่ก่อตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนายุโรปของ Yili ได้ดำเนินการอย่างแข็งขันในเรื่องของ "ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยของอาหาร" และ "ฐานข้อมูลนมแม่" รวมถึงด้านอื่น ๆ เช่น เพื่อศึกษาและสร้างระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยของอาหาร ยกระดับฐานข้อมูลการวิจัยนมแม่แห่งแรกในประเทศจีน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาของ Yili และอุตสาหกรรมนมในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงหลายปีมานี้ นวัตกรรมได้รับความสนใจจาก Yili ในฐานะที่เป็น "กำลังสำคัญ" ในการพัฒนาองค์กร โดยมีการสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ ขั้นทุติยภูมิ ขั้นตติยะภูมิ ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม ตลอดจนมีการจัดตั้งสถาบันด้านนวัตกรรมหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประสานภูมิปัญญาทั่วโลก และวางแผนสำหรับอนาคต ในการจัดอันดับ "List of World Top-20 Enterprises in the Global Dairy Industry" โดยธนาคาร Rabobank ของเนเธอร์แลนด์ Yili ติดอันดับหนึ่งในสิบบริษัทอุตสาหกรรมนมของโลก และเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียมาเป็นระยะเวลาหลายปี

จาง เจี้ยนชิว กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกจากการเร่งกระจายความหลากหลายด้านความต้องการของผู้บริโภคและการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมนมทั่วโลกอย่างต่อเนื่องแล้ว นวัตกรรมยังกลายเป็น "มือแห่งชัยชนะ" ที่จะเข้ามากำหนดอนาคตของบริษัท ในบริบทนี้ Yili ได้เสนอแนวคิด "บ่มเพาะอนาคตด้วยนวัตกรรมและเชื่อมโยงโลกด้วยภูมิปัญญา" พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมนมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น "การเสริมสร้างพลังอำนาจ" และ "การบูรณาการ" สำหรับในอนาคต Yili Group จะยังคงเดินหน้าส่งเสริมนวัตกรรมต่อไป และทำให้นวัตกรรมเป็น "ใบพัด" สำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาของ Yili ตลอดจนอุตสาหกรรมนมในประเทศจีน

ในวันเดียวกันนี้ ยังได้มีการจัดงาน "First Meeting of China-Netherlands Business Council" ซึ่งหอการค้านานาชาติประเทศจีน จัดขึ้นร่วมกับ Yili Group เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สำรวจความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและเนเธอร์แลนด์ในเชิงลึกภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

ที่มา: Yili Group
ลิงค์ภาพประกอบข่าว:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319260
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319287
AsiaNet 75161

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (TCELS) ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) ในประเทศไทย โดย นายสุวิทย์ คุณ...

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในเนเธอร์แลนด์ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์ www.tisei.org เพื่อทำการสำรวจผลกระทบทางด้านจิตใจของเหยื่อมหันตภัยคลื่นยักษ์ในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ

กรุงเฮก, 12 ม.ค. -- พีอาร์นิวส์ไวร์/ เอเชียเน็ท ผลของมหันตภัยคลื่นยักษ์ที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน ส่งผลให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยอูเทรชท์ (University Medical Center Utrecht) ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ร่วมกับโรงพยาบาลทหาร (C...

ธนาคารระดับโลกเชื่อใจแม็คดาต้าช่วยกู้ข้อมูล/ความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า

บรูมฟิลด์, โคโลราโด--(บิสิเนส ไวร์)--10 ม.ค. 2548 Bank Nederlandse Gemeenten (บีเอ็นจี) ของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นธนาคารที่เชี่ยวชาญในด้านการให้บริการทางการเงินแก่ภาครัฐบาล ได้ทำการรวมสินทรัพย์ด้านการเก็บข้อมูล, ลดหน้าต่างการสำรองข้อมูลลงมากถึง 60 % และบรรลุ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง