ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดจับมือภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ เพาะศักยภาพบัณฑิต 4.0 ตอบโจทย์ตลาดแรงงานโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--อินเด็กซ์ ครีเอทีฟวิลเลจ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ก้าวสู่ความสำเร็จกว่า 23 ปี จับมือภาคอุตสาหกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่จะสร้างทักษะให้เป็นที่ต้องการในยุคศตวรรษที่ 21 พร้อมความร่วมมือนำร่องเพาะศักยภาพบัณฑิต 4.0 ตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานสากล

นายทิม บิวโลว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือมหาวิทยาลัยนานาชาติลอรีเอทประเทศไทย มาเลเซียและเวียดนาม เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ด้านความร่วมมือกับพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรียนการสอนที่จะสร้างทักษะให้เป็นที่ต้องการในยุคศตวรรษที่ 21พร้อมบทบาทความร่วมมือของภาคเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนภาคการศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น ร่วมพัฒนาหลักสูตรตามข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มของตลาด การให้ความรู้ในการบรรยายพิเศษต่างๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมการฝึกงาน ดูงาน จัดกิจกรรมการอมรม เวิร์คช็อป การให้คำแนะนำด้านการพัฒนาหลักสูตร การร่วมเป็นที่ปรึกษาหลักสูตร ตลอดจนการให้โจทย์ทางธุรกิจแก่นักศึกษา (Industry Project) ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างทักษะที่สำคัญและจำเป็นให้กับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ใช้ความเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติชั้นนำ ที่มีคณาจารย์และนักศึกษานานาชาติจำนวนมากกว่า 100 ประเทศ ภายใต้สังคมนานาชาติที่มาเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนนักศึกษาชาวต่างชาติ การใช้นวัตกรรมใหม่ควบคู่เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์จากคณาจารย์กว่า 34 ประเทศ และที่สำคัญคือความร่วมมือกับพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม หนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการบ่มเพาะทักษะสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์ภาคเอกชน เกิดความพร้อมก่อนการทำงานในบริษัททั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนได้รับเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเฉลี่ยในตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และประเทศได้

อีกทั้งตลอด 23 ปีที่ผ่านมา ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสอดคล้องเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้มีการขยายฐานความแข็งแกร่งด้วยการสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมมากกว่า300 บริษัท อาทิ บีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ป ประเทศไทย, ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง, หอการค้าไทย - อิตาเลี่ยน, Cartoon Club Media, ECCO Thailand, Foodpanda, G-Able, Holiday Inn, Hubvisor, Index Creative Village, Maybank Kim Eng, MCOT, Srithai Superware, SANET (Thailand), Impact Exhibition Management, L'Oreal Thailand เป็นต้น อีกทั้งมีการนำเสนอและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ จึงทำให้ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

นายกฤษฎา อุตตโมทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารกิจการองค์กร บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป มีเครือข่ายการผลิต 30 แห่งใน 14 ประเทศ ครอบคลุมทั่วโลกเป็นองค์กรที่มีความหลากหลาย มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านตลาดรถยนต์โลกที่สามารถแชร์ให้นักศึกษาแสตมฟอร์ดได้รู้ข้อมูล แนวโน้มของตลาดรถยนต์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น แนวคิดของบีเอ็มดับเบิลยู เรื่อง ACES คือ Autonomous ที่เชื่อว่าโลกเปลี่ยนไปรถยนต์จะสามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ Connectivity การเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยี Electric คือ เทรนด์ของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า และ Sharing Services ที่จะเป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งความรู้ด้านธุรกิจที่ทันสมัยและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิสัยทัศน์ในการปรับตัวทางธุรกิจให้กับนักศึกษาเพื่อก้าวทันอนาคต

นายนรุตม์ บุญประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและว่าจ้าง บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยภาคอุตสาหกรรมได้นำนวัตกรรม AI (เอไอ) ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการทำงานพนักงานบริษัทจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือด้านใดด้านหนึ่งแต่จะต้องปรับตัวได้เร็ว ทำงานได้หลากหลาย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่รอบตัว รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะการรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Data Analytics การใช้ข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ รู้จักการใช้ Social Platforms มีความยืดหยุ่น และมีความเข้าใจในธุรกิจ สำหรับบัณฑิตแสตมฟอร์ดที่ทำงานที่ยูนิลีเวอร์นั้นมีความโดดเด่นในด้านของภาษาและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และเนื่องจากหลักสูตรมีการฝึกงานประมาณ 1 ปี ดังนั้นการจ้างบัณฑิตแสตมฟอร์ดจึงเหมือนได้พนักงานที่มีประสบการณ์มาแล้ว 1 ปี

นายมิเคเล โทเมอา เลขาธิการหอการค้าไทย-อิตาเลี่ยน กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางหอการค้าไทย – อิตาเลี่ยนรับนักศึกษาฝึกงานเป็นคนไทย 30% และต่างชาติ 70% สำหรับนักศึกษาแสตมฟอร์ดมีความได้เปรียบด้านการสื่อสารและ การใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติและสำเนียงที่หลากหลายของผู้คนจากหลายๆ ชาติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในด้านการสื่อสาร พร้อมกันนี้ยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงาน คือ การผลักดันให้นักศึกษากล้าออกจาก Comfort Zone ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งยังต้องมีความรู้ด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง, ออนไลน์มีเดีย ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษา ทำให้เข้าใจและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงถือเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับลูกจ้างในศตวรรษที่ 21

สำหรับผลสำรวจการจ้างงานของบัณฑิต ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดที่จบใหม่ในปีการศึกษา 2560 แสดงให้เห็นว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษามากกว่า 74% ได้รับเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่าอัตราเฉลี่ยในตลาดแรงงาน, กว่า 35% ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้งานก่อนเรียนจบ โดยเฉพาะการได้รับข้อเสนองานในระหว่างการฝึกงาน สิ่งที่นายจ้างมองหาและชื่นชมบัณฑิตของม.นานาชาติแสตมฟอร์ดนั้น คือ ทักษะความเป็นลูกจ้างยุคใหม่ที่ควรต้องมี ดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าวิธีการสอนของม.นานาชาติแสตมฟอร์ดนั้นสามารถพัฒนาความแข็งแกร่ง สร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นให้กับบัณฑิตได้เป็นอย่างดี

นอกจากหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว ม.นานาชาติแสตมฟอร์ดยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่นำไปใช้จริงในการทำงานได้ทันทีของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (MBA) อีกด้วย

อาจารย์สาวิตรี สันติพิริยพร ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการอาชีพและความสัมพันธ์ภาคอุตสาหรรม ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด กล่าวว่า แสตมฟอร์ดได้จัดงาน Stamford Networking Night ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งตัวแทนพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมกว่า 40 บริษัท เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านวิชาการและด้านธุรกิจ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างเครือข่ายในการฝึกงานและสมัครงาน พร้อมยกระดับการศึกษาไทยด้วยการเชื่อมโยงภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดรับสมัคร นิสิตป. ตรี ปีการศึกษา2009

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด กรุงเทพฯแคมปัส เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (B.B.A.) สาขาศิลปศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: แสตมฟอร์ดจัดประชุมปฏิบัติการ

กรุงเทพฯ--3 ต.ค.--124 คอมมิวนิเคชั่นส ดร.ชัชวลิต สรวารี อธิการบดี และนายอภิสันต์ ทัศนาญชลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับสมัครและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด รับมอบของที่ระลึกจากผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1 ในงานประชุมปฎิบัติการ การ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง