ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นายสมคิด รองนายกฯ ผนึกความร่วมมือรอบด้าน ชูธงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ไทย จีน ดันเป้าการค้า 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐:๔๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการร่วมมือว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 6 ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ผนึกความร่วมมือรอบด้าน ตั้งเป้าการค้า 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564 พร้อมลงนามเอกสารสำคัญ 6 ฉบับ สานความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เผยว่า การประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ 6 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้ยกระดับ และกระชับความสัมพันธ์ของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ โดยมอบคณะทำงานร่วมไทย–จีน ด้านการค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไปหารือถึงการยกระดับความร่วมมือ ทำอย่างไรให้กลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันกว้างขึ้นและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ของทุกหน่วยงานมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะให้มีการลงนามกรอบความร่วมมือนี้ในอนาคตอันใกล้

พร้อมกันนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน ทั้งการค้า การลงทุน การเกษตร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยว การเงิน ดิจิทัล รวมถึงความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์และการสอดประสานด้านนโยบายที่ไทยกำลังมุ่งสู่การเป็น Thailand 4.0 กับ "ข้อริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" ของจีน ที่สามารถเกื้อกูล และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันได้ พร้อมตั้งเป้าหมายทางการค้าที่ 140,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564

สำหรับการลงนามในเอกสารรวม 6 ฉบับ ได้แก่ 1) เอกสารแสดงผลลัพธ์การประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งที่ 6 มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน/ 2) MOU จัดตั้งคณะทำงาน ส่งเสริมการค้าอย่างไร้อุปสรรคระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับจีน เพื่อประสานการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน/ 3) พิธีสารหลักเกณฑ์การตรวจสอบการกักกันและสุขอนามัย ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนไทย ให้สามารถส่งออกสินค้าสัตว์ปีกไปยังจีนได้มากขึ้น/ 4) MOU ส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยและจีน ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างกัน/ 5) MOU ระหว่าง EEC กับกระทรวงพาณิชย์จีน เสริมความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ ชวนนักลงทุนจีนมาลงทุนในพื้นที่ EEC และ 6) MOU ความร่วมมือด้านอวกาศ อาทิ โครงการส่งนักวิจัยไทยขึ้นไปวิจัยและทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติเทียนกง รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดาวเทียมของจีนมาใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย

ด้าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ด้วยดีมาโดยตลอด โดยให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุนใน EECi และ Food Innopolis เพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยี บุคลากร และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคร่วมกัน การลงนาม MOU ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) กับ องค์การอวกาศแห่งชาติของจีน (China National Space Administration: CNSA) จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาและดำเนินการความร่วมมือด้านการผลิตและการวิจัยเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศต่อไป

ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เสนอให้จัดทำความตกลงฉบับใหม่อีก 5 ปี โดยสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในเชิงลึกมากขึ้นครอบคลุมสาขาความร่วมมือเดิม และขยายกรอบความร่วมมือเพิ่มเติม ได้แก่ 1) ความร่วมมือในเรื่องการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถของบุคลากรไทย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ โดยเฉพาะการวิจัยและทดลองบนสถานีอวกาศของจีน/ 2) ความร่วมมือในเรื่อง Quantum Computing ซึ่งขอให้จีนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน Quantum Computing/ 3) ประเทศไทยกำลังสร้างความสามารถในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Biopharma โดยใช้ EECi เป็นฐานสำคัญในการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากทางประเทศจีนมีความสามารถสูงในเรื่องดังกล่าว จึงเชิญให้มาพัฒนาร่วมกัน/ 4) Thailand 4.0 ต้องการเพิ่มประสิทธิผลในทุกด้าน การเกษตรแม่นยำและเกษตรสมัยใหม่ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา จีนมีเทคโนโลยีทางการเกษตรที่หลากหลาย จึงอยากให้ประเทศจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว และพัฒนางานร่วมกัน/ 5) Herbal medicine เป็นสิ่งที่จีนและไทยมีความสนใจร่วมกัน และเล็งเห็นว่าการจัดตั้ง Nanomedicine Innovation Hub ร่วมกันน่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกร่วมกัน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ไทยพาณิชย์กระชับสัมพันธ์การค้าการลงทุนไทย – จีน จับมือพันธมิตรแดนมังกรเปิดประตูเศรษฐกิจเอเชียสู่เวทีโลก

กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--ธ.ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์เดินเกมรุกบุกตลาดจีน ผนึกธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน (China Exim Bank) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน เปิดประตูเชื่อมโยงการค้าการลงทุนภูมิภาคเอเชียสู่ทั่วโลก ส่งเสริมและขยายโอกาสการค้...

ภาพข่าว: ผู้บริหารระดับสูงคารวะรมว.คลัง

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าคารวะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง