ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มข.หนุนสร้าง Green Smart Campus จับมือ 7-Eleven กำหนดมาตรการจูงใจคนมหาวิทยาลัยลดใช้ถุงพลาสติก ตั้งเป้าตลอดโครงการลดขยะได้ไม่ต่ำกว่า 6 หมื่นใบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๑๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัด "โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อระยะที่ 2" KKU SAY NO PLASTIC BAG เพื่อรณรงค์การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยการลดใช้ถุงพลาสติกที่ให้บริการในร้านสะดวกซื้อ และเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์: พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวGreen and Smart Campus: เป็นองค์กรที่มีการจัดการบริหารอย่างชาญฉลาดที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดจำนวนการใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อเฉพาะในเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และลดปริมาณขยะที่ก่อให้เกิดสภาวะก๊าซเรือนกระจก โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ได้มีกิจกรรมเปิดโครงการที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในบริเวณศูนย์อาหารและบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร. กิตติชัย กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยมีขยะพลาสติกถึงปีละ3.2ล้านตัน และยังเกิดเป็นปัญหามลภาวะในท้องทะเลจำนวนมากติดอันดับที่6ของโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นหากเราใส่ใจและร่วมมือกันอย่างจริงจัง ทั้งนี้ได้มีการประเมินการใช้ถุงพลาสติคที่มาจากร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ มข.รวมกันวันละจำนวน 3 แสน 4 หมื่นใบโดยยังไม่รวมกับร้านค้าทั่วไปซึ่งอาจมีถึง 4-5หมื่นใบ ดังนั้นเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่อาศัยในมหาวิทยาลัยแล้วจึงเป็นตัวเลขที่แสดงถึงการใช้ถุงพลาสติคที่ก่อให้เกิดขยะค่อนข้างมาก แม้การจัดการขยะของ มข.จะมีระบบที่ดีแต่ปริมาณของพลาสติคที่มากขึ้นเรื่อยๆยังเป็นปัญหา การที่จะช่วยกันลดปริมาณของถุงเหล่านี้ต้องเริ่มจากพฤติกรรมของตัวเราที่จะเลือกใช้สิ่งอื่นมาแทนและปฏิเสธการรับถุงพลาสติคจากผู้ประกอบการร้านค้า ซึ่งต้องขอบคุณ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด(มหาชน)ที่ขานรับนโยบายและเป็นอีกแรงที่จะทำให้โครงการประสบผลสำเร็จ โดยโครงการนี้จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องไปเพื่อให้เป็นโครงการต้นแบบที่ดีของสังคม

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นลดใช้ถุงพลาสติกที่ให้บริการในร้านสะดวกซื้อ เพื่อลดและบรรเทาปัญหาขยะพลาสติกและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ เพื่อรณรงค์กิจกรรมสร้างมาตรฐาน เป็นต้นแบบการเรียนรู้สร้างความเข้าใจ เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาและครอบครัว สามารถขยายผลโครงการไปสู่ชุมชนโดยรอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 ส่วนคือ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ โดยได้ร่วมกันกับบริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด(มหาชน)กำหนดให้ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 7 แห่งได้มีการกำหนดวิธีการเพื่อจูงใจให้ผู้มาใช้บริการได้ลดการใช้ถุงพลาสติคอย่างพร้อมเพรียงโดยตั้งเป้าหมายไว้รวมสิ้นสุดโครงการ ไม่ต่ำกว่า 60,000 ใบ ทั้งนี้ผลของโครงการเราจะนำไปคำนวณคิดค่าปริมาณก๊าชเรือนกระจกใน มข.ที่เรากำลังทำบัญชีค่าเรือนกระจก สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของ มข.ในการดูแสสภาพแวดล้อมอย่างจริงจัง

นาย ชมรม เจนชัย ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสปฏิบัติการ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ได้กล่าวถึงนโยบายในความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและความพร้อมต่อการร่วมมือให้กับโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อทั้ง 7 แห่ง โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดการดูแลสภาพแวดล้อมและพร้อมจะรับฟังเสียงของผู้รับบริการและประชาชนเสมอ โดยจะทำงานร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอย่างดีเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ

สำหรับกิจกรรมโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ในพิธีเปิดครั้งนี้ยังได้มีการแจกถุงผ้าบริเวณหน้างานให้กับผู้ที่มาใช้บริการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ที่ศูนย์อาหารและบริการที่ไม่ขอรับถุงพลาสติค รวมทั้งการถ่ายภาพรณรงค์ร่วมกัน โดย โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรก ซึ่งโครงการจะดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปยังร้านอื่นๆอีก 6 แห่งภายในวันที่ 29 สิงหาคม2561 ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการหากไม่ขอรับถุงพลาสติคจะได้คะแนนสะสมใน 7-card เพื่อสิทธิประโยชน์ ผู้ซื้อจะได้ส่วนลดราคาเครื่องดื่มจากการนำภาชนะมาเอง รวมทั้งหลอด ช้อน ซ่อม ที่ผู้มาซื้อสินค้าต้องเรียกขอจากทางร้านเพื่อไม่ให้เป็นขยะหากไม่มีความจำเป็นในการใช้ นอกจากนี้กล่องโฟม และ ขวดพลาสติคบางประเภทจะเริ่มไม่มีจำหน่ายภายในร้านอีกด้วย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

มข. จับมือกับกองทัพอากาศ วิจัยเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากน้ำมันปาล์ม

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับพลอากาศตรีบุญสืบ ประสิทธิ์ รองเจ้ากรมช่างอากาศ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำงานโครงการวิจัยของกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นตัวแทนของกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม...

คณะกรรมการประสานการรณรงค์ประหยัดพลังงานเดินหน้าแผนประหยัดพลังงานในหน่วยรัฐ-เอกชน-ประชาชน

กรุงเทพฯ--16 มิ.ย.--สนพ. คณะกรรมการประสานการรณรงค์ประหยัดพลังงาน เร่งดำเนินการแผนประหยัดพลังงาน ลดใช้พลังงานให้ได้ 10-15% พร้อมประสานกระทรวงการคลังเพื่อให้โบนัสหน่วยงานรัฐที่ประหยัดได้ ภาคเยาวชนและประชาชน ลุยสร้างหลักสูตรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กระตุ้นจ...

The 7th Asian Cartoon Exhibition "Getting a Job in Asia"

The Japan Foundation, Bangkok, the Thai Cartoonists Association and Fine and Applied Art Faculty of KhonKaen University proudly present "the 7th Asian Cartoon Exhibition" เจแฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ สมาคมการ์ตูนไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิใจเสนอ "นิทรรศการก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง