ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ผลวิจัยชี้ ป่าปลูก ปตท. ช่วยดูดซับ CO2 ได้ 37.27 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เร็วกว่าเป้าหมาย 6 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘:๑๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--ปตท.

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปลูกป่า ปตท. ล่าสุดพบว่าป่าที่ปลูกสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง37.27 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 1 ล้านคันต่อปี และปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนสู่ชั้นบรรยากาศ 29.81 ล้านตันออกซิเจน เพียงพอให้ใช้หายใจกว่า 5.7 ล้านคนต่อปี บรรลุเป้าหมายก่อนกำหนดจากที่เคยตั้งไว้ให้สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2.1 ล้านตันต่อปี ในปี พ.ศ.2567

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดมา โดยเฉพาะการดำเนินภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นับจากจุดเริ่มต้น คือ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ในปี2537 ซึ่ง ปตท. ดำเนินโครงการการปลูกป่า 1 ล้านไร่ จนนำมาสู่การจัดตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เพื่อนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์การปลูกป่า ของ ปตท. มาขยายผลโดยป่าที่ ปตท. ปลูกกว่า 1.1 ล้านไร่ ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่กว่า 82 % หรือประมาณกว่า 900,000 ไร่ เทียบเท่าพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทั้งหมด ซึ่งได้รับความร่วมมือในการดูแลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า หรือ รสทป. ที่เป็นกำลังสำคัญในช่วยกันดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องมาตลอด 24 ปี ภารกิจในการดำเนินงานปลูกป่า สร้างพื้นที่สีเขียว ของ ปตท. ยังคงมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านการปลูก เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรป่าไม้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ตลอดจนถึงมุ่งสร้างชีวิตที่มีคุณภาพแก่คนในสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อเศรษฐกิจที่ดีอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปลูกป่า ปตท. ทุกช่วงระยะเวลา3 ปี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (ดำเนินการมาแล้ว 3 ครั้ง ปัจจุบันเป็นครั้งที่ 4) ล่าสุด ผลสรุปของการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯการปลูกป่า ปตท. ในครั้งที่ 4 พบว่า

  • ป่าดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 37.27 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ 2.18 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เพียงพอต่อการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ส่วนบุคคลกว่า 1,128,572 คัน /ปี (คิดเป็น 12.8 % ของรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทไม่เกิน 7 ที่นั่งที่จดทะเบียนของทั้งประเทศ) และเพียงพอต่อการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับคนไทย 457,720 คน /ปี
  • ปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนสู่ชั้นบรรยากาศ 29.81 ล้านตันออกซิเจน หรือ 1.74 ล้านตันออกซิเจนต่อปี เพียงพอให้คนได้ใช้หายใจประมาณ 5.7 ล้านคนต่อปี
  • ประชาชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่าได้รับประโยชน์ทางตรงจากการเก็บหาของป่าเพื่อใช้ในครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ 280 ล้านบาทต่อปี

ตลอดระยะเวลา 40 ปี ปตท. ได้มุ่งเน้นถึงความสำคัญของการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน อย่างยั่งยืน ผ่านการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชุมชนเพื่อร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้และระบบนิเวศที่คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืนสืบไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: แสดงความยินดี ผอ.องค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก

เมื่อเร็วๆนี้ นางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่า ปตท.พร้อมด้วย ดร.พสุธา สุนทรห้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทีมงาน มอบดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่ นางประเสริฐสุข จามรมาน...

ซีเกต เทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 18

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ กำแพงแสน ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานแถลงข่าว "ค่ายเยาวชนสมองแก้ว เกษตรศาสตร์-ซีเกท รุ่นที่ 18"...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง