ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไทยโชว์นโยบายตลาดนำการผลิต ยกระดับความมั่นคงอาหารของไทย ในเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปค

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒:๓๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ส.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก. ร่วมประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปค ในช่วงสัปดาห์ความมั่นคงอาหารเอเปค ณ กรุงพอร์ต มอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี เผย ปีนี้เน้นการเพิ่มบทบาทของสตรีในภาคการเกษตรและอาหาร ด้าน สศก. โชว์ผลดำเนินการด้านความมั่นคงอาหารของไทย ด้วยนโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน เสริมความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปค (APEC) ซึ่ง สศก. ได้เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการในช่วง "สัปดาห์ความมั่นคงอาหารเอเปค (Food Security Week)" ระหว่างวันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ซึ่งประกอบด้วยการประชุมด้านต่างๆ ได้แก่ 1) การประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร 2) การประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร 3) การประชุมเชิงนโยบายในหัวข้อ Policy Dialogue on Women in Agriculture and Fisheries เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนานโยบายเพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีในภาคการเกษตรและประมง และ 4) การประชุมEnhancing Market Entry for MSMEs including Micro, Small and Medium Holders เพื่อหารือถึงแนวทางในการเพิ่มช่องทางเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย

สำหรับการประชุมในช่วง "สัปดาห์ความมั่นคงอาหารเอเปค" ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มบทบาทของสตรีในภาคการเกษตรและอาหาร โดยมีข้อเสนอแนวทางสำคัญๆ เช่น การกำหนดนโยบายภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทนำในสังคมและชุมชน การเพิ่มขีดความสามารถของสตรีด้านองค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมให้สตรีมีความเป็นผู้นำและบทบาทในการตัดสินใจ

เลขาธิการ สศก. กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของการประชุมด้านหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหาร นับเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงอาหารของภูมิภาค ซึ่ง สศก. ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการดำเนินการด้านความมั่นคงอาหารของไทย โดยยกตัวอย่างนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

นอกจากนี้ ได้นำเสนอถึงการดำเนินการของกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย โดยยกตัวอย่าง โครงการ "ปลูก ขาย ใช้"สินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่โรงพยาบาล ร่วมด้วยผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้นำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินโครงการร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ การดำเนินงานในเรื่องป่าชุมชนของจังหวัดสกลนคร โครงการเลี้ยงปลาในบ่อบำบัด โดยการใช้ระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อลดมลพิษของการเลี้ยงปลาในกระชัง และเทคนิคการปลูกข้าวใช้น้ำน้อย ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนและเพิ่มผลผลิต

ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งตั้งอยู่บนฐานของฉันทามติ ความสมัครใจ และไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย มุ่งการเติบโตทางการค้าและการลงทุน และให้ความสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของสมาชิกเอเปคในสาขาต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ไทยพาณิชย์กระชับสัมพันธ์การค้าการลงทุนไทย – จีน จับมือพันธมิตรแดนมังกรเปิดประตูเศรษฐกิจเอเชียสู่เวทีโลก

กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--ธ.ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์เดินเกมรุกบุกตลาดจีน ผนึกธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน (China Exim Bank) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงิน เปิดประตูเชื่อมโยงการค้าการลงทุนภูมิภาคเอเชียสู่ทั่วโลก ส่งเสริมและขยายโอกาสการค้...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองของประเทศเอเชีย"

ด้วยโครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิญี่ปุ่น กำหนดจัดประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง "นโยบายหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจญี่ปุ่น - อาเซียน : มุมมองประเทศเอเชีย" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ ...

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for Agriculture Forum

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดแถลงข่าว การเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for griculture Forum ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 106 เนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ** หมายเหตุ ทางศูนย์เ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง