ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ก.เกษตรฯ ร่วมลงนามส่งสัตว์ปีกไปจีน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๑๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมช.ลักษณ์ ร่วมลงนามในพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง และชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการส่งออก ขยายตลาด และสร้างโอกาสการลงทุนทางการค้า

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการลงนามในพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง และชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า จากการที่ประเทศจีนได้เสนอร่างพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน โดยคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศจีนและกรมปศุสัตว์ได้ประชุมหารือและได้ข้อสรุปร่างพิธีสารฯ ร่วมกัน ซึ่งพิธีสารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเป็นการขยายตลาด และสร้างโอกาสการลงทุนทางการค้า โดยจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของไทยขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

สำหรับพิธีสารว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย์ เพื่อการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน มีสาระสำคัญหลัก คือ 1) กำหนดให้ฝ่ายไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ การกักกัน และการออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกที่จะส่งออกไปยังประเทศจีน 2) กำหนดให้ผ่ายไทย ต้องให้ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการฆ่าและชำแหละสัตว์ปีกและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีก รวมถึงกระบวนการตรวจสอบและกักกัน ตลอดจนต้องให้ข้อมูลการติดตามและเฝ้าระวังสารตกค้าง โรคติดต่อ สารปนเปื้อน และเชื้อก่อโรค 3) กำหนดให้มีการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ ต้องติดฉลากผลิตภัณฑ์โดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ เช่น เลขทะเบียนสถานประกอบการ เลขที่ชุดการผลิต ปลายทาง วันผลิต อายุการเก็บรักษา และอุณหภูมิการเก็บรักษา เป็นต้น 4) ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยแนบไปกับตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีก และ 5) ในกรณีฝ่ายจีนตรวจสอบพบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดในพิธีสาร ฝ่ายจีนจะมีมาตรการ เช่น การส่งกลับ การกักกัน หรือการทำลาย เป็นต้น

"การลงนามพิธีสารนี้จะทำให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งและชิ้นส่วนสัตว์ปีกไปจีนได้มากขึ้น เนื่องจากจีนมีประชากรจำนวนมาก ทำให้มีความต้องการอาหารเพื่อการบริโภคค่อนข้างสูง หากลงนามพิธีสารฉบับนี้จะเป็นการเปิดตลาดสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากไทยไปจีน ซึ่งไทยจะมีข้อได้เปรียบกว่าประเทศอื่นที่ส่งสินค้าไปจีน เนื่องจากระยะทางในการขนส่งค่อนข้างใกล้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรายได้เข้าประเทศอย่างน้อย 600 ล้านบาท/ปี อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนได้มีการกำหนดโควตาการนำเข้าสัตว์ปีกแช่แข็งจากประเทศไทย จำนวน 100,000 ตัน/ปี โดยผู้นำเข้าต้องไปขอโควตาจากทางการจีน เป็นโควตาภาพรวมไม่ได้เจาะจงโรงงาน หากเต็มแล้วสามารถขยายเพิ่มได้ ทั้งนี้ จากข้อมูลในปี 2560 ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกแช่เย็น/แช่แข็งไปประเทศอื่น ๆ จำนวน 258,364.58 ตัน คิดเป็นมูลค่า 24,845.24 ล้านบาท" นายลักษณ์ กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

"สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน

กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สุดารัตน์" มอบหมายปลัดกระทรวงเร่งหารือกระทรวงทรัพย์ฯจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จใน 3 เดือน และกำชับให้จัดทำแผนประเมินผลผลิตสินค้าแต่ละชนิดล่วงหน้ารายปี พร้อมส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและสมุนไพรไทย...

ภาพข่าว: คนพันธุ์ A คารวะปลัด กค.

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง รับช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณจากผู้ชนะ การประกวด "สุดยอดคนพันธุ์ A" ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ด...

ททท. ยืนยัน จีนไม่ได้ห้ามนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศไทย

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ททท. นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยืนยัน ว่าประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีนไม่ได้ออกประกาศห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางมา เมืองไทยแต่อย่างใด โดย ททท. สำนักงานปักกิ่งรายงานว่า ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2547 ที่เกิดภัยธรรมชา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง