ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สคร. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2561 รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๐๙:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เพื่อเป็นการผลักดัน ส่งเสริม และให้กำลังใจรัฐวิสาหกิจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในปีต่อ ๆ ไป ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการจัดงานดังกล่าวมีขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่และประกาศ ผลงานที่โดดเด่นของรัฐวิสาหกิจให้สาธารณชนและสังคมได้รับรู้รับทราบ นอกจากนี้ SOE Award ยังเป็นการสร้างกระบวนการและช่องทางให้ประชาชนและสังคมได้มีส่วนในการติดตามการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยในปี 2561 สคร. ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นภายใต้แนวคิด "รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน"เพื่อแสดงให้เห็นการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ ประชาชน และภาคส่วนอื่นๆ โดยรัฐวิสาหกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มอบรางวัลในงาน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวว่า สคร. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นหรือ SOE Award ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน" ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้กำหนดรางวัลใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา คือ รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจใน 2 ด้าน คือ

1. ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรหรือโครงการพี่เลี้ยง โดยเป็นการจัดคู่รัฐวิสาหกิจ จำนวน 18 คู่ ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือทางวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร ให้เข้าสู่มาตรฐาน โดยรัฐวิสาหกิจทั้งคู่ต้องมีการกำหนดแผนงาน ปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงานที่ยังมีจุดบกพร่อง รวมถึงกำหนดผลลัพธ์ร่วมกันให้มีความชัดเจน ซึ่งนอกจากผลลัพธ์ในด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดแล้ว ยังส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นให้รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการสนับสนุน เกิดความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง โดยมีรัฐวิสาหกิจพี่เลี้ยงเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กร รวมถึงโครงการการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรยังถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐวิสาหกิจให้มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดแนวคิดในการต่อยอดทางธุรกิจและสามารถสร้างการเติบโตและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต

2. ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ (Collaboration) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐวิสาหกิจในการกำหนดแผนงาน ดำเนินงานตามแผนงานรวมถึงกำหนดผลลัพธ์ร่วมกันให้เป็นรูปธรรม สำหรับรางวัลทั้ง 10 ประเภท ประกอบด้วย 1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2.รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 3. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ และรางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 4. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น 5. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 6. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2561 7. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 9. รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น และ 10. รางวัลความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนาดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลใหม่ในปีนี้

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: สคร. แถลงข่าวงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2549

นายวิชัย จึงรักเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแถลงข่าว "งานมอบรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2549"ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เวลา 14.00 - 16.00 น. สโ...

สนง.คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมความรู้ด้านตลาดทุนให้รัฐวิสาหกิจก่อนเข้าจดทะเบียน

กรุงเทพฯ--16 มิ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญผู้บริหารรัฐวิสาหกิจร่วมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียน ระหว่างเดือนมิ.ย. - ก.ค. นี้ เผยมีผู้บริหารระดับสูงกว่า 100...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง