ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

รวมใจ ปลูกสวนป่า พุทธวนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๐๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา ชมรมจิตสู่จิต ถือฤกษ์ดี จัดกิจกรรมรวมใจ ปลูกสวนป่า "พุทธวนา" ซึ่งมี "พล.ร.อ. วสินธ์ สาริกภูติ" เป็นประธาน คณะกรรมการชมรมจิตสู่จิต , "น.อ(พิเศษ) นรินทร์ นิลศิลา" อาจารย์ใหญ่ของชมรมจิตสู่จิต และ "พล.ต.ต. เสริมคิด สิทธิชัยกานต์" เจ้าของจิตธรรมพุทธสถานได้ร่วมเป็นประธาน ,"น.อ.จักษวัฏ สายวงค์" ผู้บังคับการเรือหลวงจักรีนฤเบศร รวมด้วย "คุณ ณภัสวรรณ จิลลานนท์" ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพจากสถาบัน John Robert Power ,"อ.จิดาภา จิตตะสุสุทโธ" อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา สมาชิกกลุ่มจิตสู่จิต.. โคราช และผู้ฝึกจิตจากชมรมฯและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้น ณ ต. ขนงพระ อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ที่มาของแนวคิด สวนป่า "พุทธวนา" โดย ท่านผู้การ น.อ. (พิเศษ) นรินทร์ นิลศิลา ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายฆราวาสของชมรมจิตสู่จิต ได้ปวารณาตนค้นคว้าวิถีจิตตามแนวทางพุทธศาสนามาทุกรูปแบบในช่วงระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา จนท้ายที่สุด จิตที่ฝึกฝนดีแล้วของท่านตามมรรควิธีจิตสู่จิต จิตแนวกว้างขวางแบบอัปมัญญาเต็มสากลจักรวาลของท่าน ได้ค้นพบและพิสูจน์ความลึกลับแห่งวิถีจิตจากพระสูตรสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงเทศนาในช่วง 8 ปีสุดท้ายก่อนปรินิพพาน อันได้แก่ 'พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร' ซึ่งท่านผู้การได้เปิดเผยและถ่ายทอดให้กับผู้ฝึกจิตของชมรมฯ ให้สามารถฝึกจิตเพื่อเข้าถึงธรรมะอันสูงสุดนี้ได้

ท่านผู้การและคณะทำงานชมรมจิตสู่จิต จึงได้ดำเนินการจัดหาสถานที่อันเหมาะสมเพื่อ เผยแผ่พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรนี้ให้กว้างขวางออกไป ด้วยการสนับสนุนจาก ท่านพลตำรวจตรี เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้อนุญาตให้ทางชมรมจิตสู่จิต สามารถใช้สถานที่ของท่านที่ "จิตธรรมพุทธสถาน" เลขที่ 99/9 กมู่ที่ 14 ต. ขนงพระ อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในการเผยแผ่พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรได้ ทางชมรมจิตสู่จิตจึงร่วมกับท่าน "พล.ต.ต." เสริมคิด พัฒนาดินแดนแห่งนี้เพื่อประโยชน์แห่งพุทธศาสนาและมหาชนสืบไป

ซึ่งสวนป่านี้ ได้รับนามว่า 'พุทธวนา' สวนป่าแห่งพุทธะ จะเป็นสถานที่ก่อเกิดพุทธะ พุทธปัญญามากมาย ไม่มีประมาณ นอกจากสวนป่าพุทธวนาอันน่ารื่นรมย์แล้ว สิ่งก่อสร้างสำคัญอีกองค์หนึ่งได้แก่ พระสถูป ซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระบรมสารีริกธาตุชุดนี้ประกอบด้วย 4 สัณฐานคือ กระหม่อมธาตุ มันสมองธาตุ พระโลหิตธาตุ และข้อพระบาทธาตุจัดเป็นพระบรมสารีริกธาตุชุดที่สมบูรณ์ที่สุด ตั้งแต่ส่วนพระเศียรจนถึงพระบาท และบัดนี้ท่านผู้การฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้แล้วว่าจะมอบให้เพื่อบรรจุไว้ในพระสถูปที่สวนป่าพุทธวนา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ต่อไป

ปัจจุบัน ณ สถานที่แห่งนี้ ท่านฯเสริมคิดได้จัดสร้างศาลา ๙ กังวาน, ระฆังพุทธบารมี องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และรูปหล่อองค์พระครูหลวงปู่เทพโลกอุดรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทั้งสององค์ประดิษฐานอยู่บนศาลา ๙ กังวาน และในอนาคตจะได้มีการจัดสร้างพระสถูป และศาลาพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร เพื่อไว้ใช้ในงานเผยแผ่พระสัทธรรมฯโดยชมรมจิตสู่จิตต่อไป

สวนป่าพุทธวนาถูกออกแบบโดย "คุณสราวุธ ทูละมาลย์" หรือเรียกกันในวงการว่า คุณสรา เจ้าของบริษัท บ้านสรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเป็นเจ้าของฉายา "นักจัดสวน 100 ล้าน" จากรายการ"เช้าดูวู้ดดี้"และ"วู้ดดี้เกิดมาคุย" ซึ่งทางทีมงานคุณสรามีประสบการณ์ออกแบบและจัดสวนมามากกว่า 15 ปี มีผลงานการออกแบบและจัดสวนมากมายทั่วราชอาณาจักร ด้วยเทคนิคการจัดสวนแบบระบบนิเวศเพื่อให้สวนดูแลง่ายด้วยตัวของมันเอง ทำให้สวนที่คุณสราจัด มีความกลมกลืนกับธรรมชาติและดูแลง่ายในเวลาเดียวกัน ทำให้เป็นที่นิยมอย่างยิ่งในผู้ที่ต้องการใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงๆ ซึ่งวิธีการออกแบบและจัดสวนของคุณสรานี้สอดคล้องกับรูปแบบของสวนป่าพุทธวนาเป็นอย่างยิ่ง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: อนุบาลปรางทิพย์บริจาคสิ่งของให้มูลนิธิสวนแก้ว

กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์และปรางทิพย์เดย์แคร์ ทิพยวไลย์ (ทวีพาณิชย์) สุพันธุ์วณิช (ซ้าย) อาจารย์ใหญ่ และ ภานุชนาถ ทองเจือ (ขวา) ผู้จัดการ โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ และ ปรางทิพย์เดย์แคร์ ร่วมกับตัวแทนนักเรียน บริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ และเครื...

กองทัพเรือขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และชุดปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการและครอบครัวฐานทัพเรือพังงา

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์คลื่นขนาดใหญ่พัดเข้าสู่จังหวัดชายทะเลด้านฝั่งทะเล อันดามันของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่ผ่านมา ทำให้ข้าราชการสังกัดฐานทัพเรือพังงาและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ...

ปฏิทินกิจกรรม : e-solution Fair 2003

e-solution Fair 2003 ห้องบอลรูม โรงแรม เลอ รอยัล เมอริเดียล ถนน เพลินจิต เวลา - 8.30 - 16.15 Background - โครงสร้างพื้นฐานของซอฟท์แวร์ที่ใช้ e-businessกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นที่จะช่วยทำให้เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจในยุคของพาณิชย์อิเล็คทรอนิคแบบออนดีมา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง