ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

SACICT จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี ชูเอกลักษณ์และคุณค่างานหัตถกรรมของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ อาร์ม กรกันต์ ร่วมฟินาเล่ชุดชนเผา อ.เผาทอง ร่วมวงเสวนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--

SACICT หรือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดงาน "ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี" อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายผลงานหัตถกรรมของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์กว่า 20 กลุ่ม รวมกว่า 80 คูหา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กรกฎาคมนี้ ณ SACICT CRAFT CENTER ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT ได้จัดงาน "ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆ ของทั้งสองพระองค์ที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ ในพื้นที่ห่างไกล จึงพระราชทานอาชีพเสริมด้านศิลปหัตถกรรมให้แก่กลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ ก่อเกิดเป็นรายได้ที่เพิ่มพูนขึ้น ความเป็นอยู่ดีขึ้นมาเป็นลำดับ โดยกลุ่มชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความสามารถพิเศษเฉพาะ ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษโดยตรง ทั้งในงานศิลปหัตถกรรม และงานช่างฝีมือต่างๆ เช่น การทอผ้า เย็บผ้า ปักผ้า การตีเหล็ก เป็นต้น

ภายในงาน นอกจากจะมีการเผยแพร่เอกลักษณ์ให้กับผลงานศิลปะหัตกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาบรรพบุรุษ

และทักษะฝีมือของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ให้รู้จักในวงกว้างแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ 3 ส่วน ประกอบด้วย

1. ส่วนนิทรรศการ

1) นิทรรศการ "คู่พระบารมี" แสดงถึงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรกลุ่มชนเผ่า (ชาวไทภูเขา) และชาติพันธุ์ในภูมิภาคต่างๆ ในพื้นที่สูงและชนบททุรกันดาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ ประชาชนผู้ยากไร้ เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2561

2) จัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ ทักษะฝีมือในการเย็บ ปัก ถักทอ ของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์ เช่น กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ ลีซอ อาข่า เย้า ลั๊วะ / ไทพวน ผู้ไท ไทดำ ไทยวน ลาวครั่ง ลาวเวียง ไทลื้อ เป็นต้น

3) การจัดแสดงผลงานจากการพัฒนา ปรับประยุกต์จากเอกลักษณ์ของชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ เชิงสร้างสรรค์ โดยกลุ่มนักออกแบบ ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

2. ส่วนกิจกรรม

1) กิจกรรมสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ และความมหัศจรรย์ในทักษะฝีมือของแต่ละชนเผ่า เช่น การปักผ้า - เย็บผ้าแบบชนเผ่าม้ง / ชนเผ่ามูเซอ / ชนเผ่าเย้า / ชนเผ่าอาข่า การเขียนเทียนลายผ้าแบบชนเผ่าม้ง การปักประดับลูกเดือย - ไหมพรมแบบชนเผ่ากะเหรี่ยง การปักผ้าแบบเอกลักษณ์ไททรงดำ การสร้างสรรค์ผลงานจากผ้าไทยวน หรือผ้าแพรวาผู้ไท เป็นต้น

2) กิจกรรมที่ให้ผู้มาชมงานมีส่วนร่วมลงมือทำได้จริงด้วยตนเอง (workshop) เพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมและเห็นคุณค่าในผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของตนเอง โดยจัดขึ้นวันละ 2 รอบ รวมตลอดงานจำนวน 12 รอบ อาทิ การปักผ้าลายเพ้อโละ (งูเหลือม) ของชนเผ่ากะเหรี่ยง การปักผ้าลายก้นหอยของชนเผ่าม้ง การปักผ้าลายหน่าแคะ (สามเหลี่ยมติดกัน) ของชนเผ่ามูเซอ

การปักผ้าลายอาหลู่ (ผีเสื้อ) ของชนเผ่าอาข่า เป็นต้น

3) กิจกรรมการเผยแพร่จารีต วัฒนธรรม ของชนเผ่าและชาติพันธุ์ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม คติความเชื่อ ประเพณีปฏิบัติ ศิลปะการแสดงอันเป็นจารีตวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนเอกลักษณ์เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับของกลุ่มชนเผ่า และชาติพันธุ์เพื่อเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่สาธารณชน

3. กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายผลงานศิลปหัตถกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเอกลักษณ์ชนเผ่าและชาติพันธุ์ กว่า 80 คูหา เช่น ผ้าทอ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และของใช้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเสวนาพิเศษในหัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมี" ร่วมด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์ที่สะท้อน อัตลักษณ์ของกลุ่มชนเผ่าและชาติพันธุ์อันงดงามในชื่อชุด "Mix & Match" Design by TUBE GALLERY และการเปิดนิทรรศการ "คู่พระบารมี" ภายในหอศิลปาชีพอย่างเป็นทางการอีกด้วย โดยได้อาร์ม กรกันต์ ร่วมเดินฟินาเล่ชุดชนเผา ร่วมกับนางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นการสร้างสีสันในงานพิธีเปิดอีกด้วย พร้อมทั้งอาจารย์เผาทอง ทองเจือ ร่วมวงเสวนาอย่างสนุกสนานสร้างบรรยากาศแบบเป็นกันเอง

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงาน "ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี" ได้ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-19.00 น. และในส่วนของนิทรรศการ "คู่พระบารมี" เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2561 ณ SACICT CRAFT CENTER ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1289, www.sacict.or.th , www.facebook.com/sacict


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

SACICT ชวนชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี

SACICT ชวนชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี" นิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. - 13 ส.ค....

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและภาคเอกชน เชิญชมนิทรรศการผลงานบรรจุภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและภาคเอกชน เชิญชมนิทรรศการผลงานบรรจุภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย พบกับมุมที่ปรึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับงานศิลปหัตถกรรมไทย และชมการแข่งขันการผลิตงานบรรจุภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม...

ศ.ศ.ป. จับมือสมาคมหัตถกรรมอาเซียน จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายหัตถกรรมคราฟส์เน็ตและยูโร-เอเชีย เน็ตเวิร์ค

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศจับมือสมาคมหัตถกรรมอาเซียน จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเครือข่ายหัตถกรรมคราฟส์เน็ตและยูโร-เอเชีย เน็ตเวิร์ค (Workshop on CraftsNet Project Results and Formation of Euro-Asia CraftsNet Network) พร้อมเซ็นสัญญากับคราฟส์...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง