ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

มูลนิธิ EDF ร่วมกับรองเท้าทอมส์มอบรองเท้าให้นักเรียนไทยยากจนในเชียงราย 38,970 คู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๓:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ทอมส์ ชูส์ ใส่ใจห่วงใยคุณภาพชีวิต สุขภาพนักเรียนไทยที่ยากจนในท้องที่ห่างไกล จับมือมูลนิธิ EDF และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มอบรองเท้าทอมส์38,970 คู่ ให้นักเรียนยากจน 5 อำเภอ รวม 149 โรงเรียน

นายเมธา ปรางค์แสงวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 จังหวัดเชียงราย เผยว่า "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัททอมส์ ชูส์ ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ได้มอบรองเท้าจำนวน 38,970 คู่ ให้นักเรียนภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย แม่จัน แม่ฟ้าหลวง ดอยหลวง และเชียงแสน รวมทั้งหมด 149 โรงเรียน รองเท้าที่มอบให้นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ครั้งนี้ ถือเป็น "รองเท้าเปลี่ยนโลก" หรือ "TOMS Giving Program" ที่เกิดจากแนวคิดที่ว่าเมื่อลูกค้าซื้อรองเท้าทอมส์ 1 คู่ ทางทอมส์ ชูส์ ก็จะมอบรองเท้าอีก 1 คู่ ให้กับเด็กๆ ที่ยากจนทั่วโลก สะท้อนการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ รู้จักการแบ่งปันโดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาส"

นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) กล่าวว่า "มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นมูลนิธิที่มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนที่ยากจนในเขตพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ โดยได้ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ทำงานร่วมกับทอมส์ ชูส์ ในการคัดสรรโรงเรียนในภูมิภาคต่างๆ ปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่ทอมส์ ชูส์ มอบรองเท้า 38,970 คู่ ภายใต้โครงการรองเท้าเปลี่ยนโลก (TOMS Giving Program) ให้นักเรียนยากจน 149 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงราย โดยตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาได้มอบรองเท้าให้นักเรียนยากจนในจังหวัดตาก เชียงใหม่ อุบลราชธานี และสุรินทร์ รวมระยะเวลา 5 ปี มีนักเรียนยากจนในประเทศไทยรับมอบรองเท้าทอมส์แล้วทั้งหมด 183,750 คู่"

เด็กชายนพดล นายโง่ย และเด็กชายวีรภาพ อาโจ้ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านพญาไพร อำเภอแม่ฟ้าหลวง เล่าว่า "เมื่อพวกเราทราบว่าจะมีผู้ใหญ่ใหญ่ดีมอบรองเท้าให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 พวกเราดีใจมากครับ เพราะเพื่อนบางคนก็ไม่เคยมีรองเท้าใส่ นี่ก็จะเป็นรองเท้าคู่แรกในชีวิต ส่วนเพื่อนคนอื่นๆ ก็จะได้มีรองเท้าอีกคู่หนึ่งสำหรับใส่ไปโรงเรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งรองเท้าใหม่นี้ซึ่งเป็นรองเท้ายางยังสามารถซักได้ด้วยโดยเฉพาะในฤดูฝนแบบนี้"

เด็กหญิงอันนา มีเสรี และเด็กชายวทัญญู จินดาประภาพร นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) กล่าวว่า "ในนามของตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) พวกเราขอขอบคุณมูลนิธิ EDF และบริษัททอมส์ ชูส์ ที่มอบรองเท้าให้ พวกเราดีใจมากครับ พวกเราขอสัญญาว่าจะสวมใส่รองเท้าที่ได้รับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจะเป็นคนดีของสังคมค่ะ"

ทางด้านเด็กชายคมสัน หมื่นแล และเด็กชายศักดา เชอมือ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งงาม อำเภอแม่สาย เล่าว่า "โรงเรียนบ้านโป่งงามของเรามีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 พวกเราดีใจมากครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีมอบรองเท้าให้ เพราะเพื่อนๆ บางคนก็ไม่มีรองเท้าใส่ พวกเราสัญญาว่าจะดูแลรักษารองเท้าให้ดี และใช้อย่างคุ้มค่าครับ"

สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นมูลนิธิของคนไทยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2530 และเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ จากผลงานที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทยตลอดมาส่งผลให้มูลนิธิ EDF ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

หน่วยงานหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสนับสนุนทุนการศึกษา หรือทำกิจกรรมด้านการศึกษาในโรงเรียนร่วมกับมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล public@edfthai.org หรือคลิก www.edfthai.org ทุกการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: แมงป่องมอบสื่อการสอน

กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--แมงป่อง ผู้บริหารและทีมงานการตลาด บริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน) ตะลุยภาคใต้ ฉลองเปิดสาขาในบิ๊กซีสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบสื่อการสอนในรูปแบบวีซีดี ให้แก่ นายอุทิศ ภูมิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อสนับสนุ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง