ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ซัมซุงปั้นช่างเทคนิค ยกระดับการบริการศูนย์บริการทั่วประเทศ ผ่านโครงการทวิภาคีกับ อาชีวศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐:๕๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--เวเบอร์ แชนด์วิค

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี(Samsung Dual Vocational Education Program) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เตรียมผลักดันนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ที่สำเร็จการฝึกทักษะวิชาชีพช่างเทคนิค เข้าสู่การทำงานจริงในศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศ พร้อมต้อนรับนักศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 เข้าร่วมฝึกทักษะอาชีพอีกร่วม 40 คน หนึ่งในกลยุทธ์เสริมศักยภาพการให้บริการลูกค้าของซัมซุงให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือ Samsung Dual Vocational Education (Samsung DVE) เข้าสู่ปีที่ 3 ในปีนี้ เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในศูนย์บริการซัมซุงทั่วประเทศ ในสาขา ช่างเทคนิคสาขาระบบเครื่องทำความเย็น ช่างเทคนิคสาขาเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล และช่างเทคนิคสาขาโทรศัพท์มือถือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาอาชีวะให้เป็นฝีมือชนที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดแรงงานไทยและอาเซียน

มร. จอง ซุง ปาร์ค ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า "โครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนี้ นอกจากจะเป็นการยืนยันเจตนารมย์ในการนำความเชี่ยวชาญของซัมซุงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไทยแล้ว ยังถือเป็นความสำเร็จหลายขั้น ทั้งในเรื่องการสร้างงานสาขาช่างเทคนิค ซึ่งเป็นที่ต้องการมากของตลาดแรงงานไทย และผลิตทรัพยากรช่างเทคนิคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานซัมซุง เพื่อกลับเข้ามาเป็นบุคลากรของบริษัท และส่งมอบการบริการให้ลูกค้าของซัมซุงอีกอีกด้วย"

"ปัจจุบัน เราสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา ทำงานต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าของซัมซุงหลังจากที่สำเร็จการฝึกทักษะกับเราได้มากถึง 70% ในขณะเดียวกัน เรายังตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวให้ได้ถึง 100% ในอนาคตอันใกล้ และพร้อมเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพเพียงพอให้ได้รับพิจารณาเข้าร่วมงานกับซัมซุงในแผนกอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่าย technical support หรือฝ่ายอำนวยการงานบริการลูกค้า ซึ่งประจำการอยู่ที่สำนักงานใหญ่" มร. ปาร์ค กล่าวเสริม

ด้านดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กล่าวถึงความร่วมมือในปีที่ 3 ครั้งนี้ว่า "โครงการ ทวิภาคีกับซัมซุงนี้เป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะเรื่องการให้นักศึกษาได้ฝึกงานจริง ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง จึงพร้อมที่จะเข้าสู่โลกการทำงานได้ทันที นอกจากนั้นยังได้รับโอกาสที่จะร่วมงานต่อกับซัมซุงซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ทางเราเชื่อมั่นในมาตรฐานของซัมซุง และหวังว่าในอนาคตจะได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อมอบความรู้ที่มากกว่าเพียงทักษะซ่อมบำรุง แต่ให้วิธีคิดริเริ่ม จนไปถึงสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นได้"

หลักสูตรของโครงการในปีที่ 3 นี้ จะมีความเข้มข้น ทั้งในเรื่องทักษะที่ซัมซุงสอนให้นักศึกษา เริ่มต้นจากการให้ความรู้เกี่ยวกับทุกผลิตภัณฑ์ของซัมซุง ในฐานะผู้นำนวัตกรรมระดับโลก อัพเดทความรู้ใหม่ๆ เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เปิดตัว สอนให้นักศึกษาสามารถใช้นวัตกรรมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชัน ในการวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไข เพื่อเพิ่มความแม่นยำในกระบวนการซ่อม และฝึกประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย รวมถึงการการเทรนนิ่งโดยวิศวกรของซัมซุงที่มีประสบการณ์สูง เป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มงานแต่ละด้าน นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวิร์คชอป เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและทบทวนความรู้อยู่เสมอ เมื่อผ่านการอบรมและฝึกปฏิบัติงานครบ 1 ปี นักศึกษาที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์จะได้บรรจุเป็นพนักงานประจำของศูนย์บริการซัมซุงในตำแหน่งช่างเทคนิค เป็นระยะเวลาอีก 1 ปีเป็นอย่างน้อย

นอกจากนี้ ซัมซุงยังลงทุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Live Chat ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าที่ไม่สะดวกโทรศัพท์ สามารถคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านการพิมพ์ข้อความได้ บริการ Remote Service หรือการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาจากระยะไกล โดยลูกค้าไม่ต้องนำเครื่องเข้าศูนย์บริการ ทั้งยังมีคอลเซ็นเตอร์ที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หน้าร้านซัมซุงแบรนด์ชอป 117 แห่ง ศูนย์บริการซ่อม 42 แห่ง จุด Drop-Off เพื่อนำผลิตภัณฑ์ส่งซ่อมกว่า 1,300 จุด ทั่วประเทศ และรถรับส่งสำหรับบริการ In Home Service อีกร่วม 100 คัน หลังจากโครงการความร่วมมือในปีที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ในอีก 2 ปีข้างหน้า ซัมซุงจะผลิตช่างเทคนิคฝีมือดีออกสู่ตลาดแรงงานทั้งหมดกว่า 100 คน เพื่อส่งมอบการบริการให้แก่ลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

เกี่ยวกับ ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์

บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จุดประกายแรงบันดาลใจและสร้างวิถีแห่งอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น โดยบริษัทได้สร้างนิยามใหม่ให้กับโลกของโทรทัศน์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์อัจฉริยะสวมใส่ได้ แท็บเล็ต กล้องถ่ายภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์การแพทย์ ระบบเครือข่าย สารกึ่งตัวนำและ LED โซลูชั่น สำหรับข่าวสารล่าสุด ท่านสามารถเยี่ยมชม Samsung Newsroom ได้ที่ news.samsung.com


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ไทยซัมซุง ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว ซัมซุงเปิดตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

กรุงเทพฯ--28 เม.ย.--บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ งานแถลงข่าว – ซัมซุงเปิดตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค วัน เดือน ปี: วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2548 สถานที่: ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซา (ลาดพร้าว) บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ดิฉันใคร่ขอเรียน...

ภาพข่าว: โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและดีแทค

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--ดีแทค นายประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสนธิญาณ หนูแก้ว ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์(ขวา) และนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)(ซ้าย) แถลงข่าวความร่วมมือของส...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง