ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ซีพีเอฟ หนุนปลูกป่าเชิงนิเวศในฟาร์มสุกร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๒๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--ซีพีเอฟ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าส่งเสริมสถานประกอบการของซีพีเอฟทั่วประเทศปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้ "โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ" ชูความสำเร็จ"โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร" เป็นศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศชุมชนและต้นแบบปลูกป่าเชิงนิเวศในฟาร์มสุกร

นายสมพร เจิมพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า "โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร" เป็นการสร้างธุรกิจฟาร์มสุกรรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจัดทำเป็นสวนป่านิเวศในฟาร์มสุกร มีการนำของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสุกร นำปุ๋ยและมูลสุกรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ ใช้ประโยชน์จากน้ำปุ๋ยมูลสุกรที่ผ่านการบำบัดในกระบวนการผลิตมาใช้รดต้นไม้ ใส่ปุ๋ยมูลสุกรให้ต้นไม้ เป็นต้น

นอกจากนี้ มีการพัฒนาโครงการฯ สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับชุมชน สถานศึกษาในท้องถิ่น และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาและเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี และยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน

"การดำเนินโครงการในปีนี้ เข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เตรียมนำ QR Code มาใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนรู้ในสวนป่าชุมชนด้วย" นายสมพร กล่าว

นายพิเชษฐ์ ใหญ่แก่นทราย ประธานหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร กล่าวว่า ปัจจุบัน จำนวนต้นไม้ในโครงการฯ มีมากถึง 18,240 ต้น ชนิดของพันธุ์ไม้มากกว่า 220 ชนิด เป็นพันธุ์ไม้หายาก 142 ชนิด ไม้ทั่วไป 78 ชนิด มีการแบ่งโซนป่านิเวศ 6 ประเภท ประกอบด้วย ป่าชายน้ำ ป่าเศรษฐกิจ ป่าเบญจพรรณ ป่าพันธุ์ไม้หายาก ป่าเต็งรัง และป่านิเวศแนวป้องกัน ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกไว้ในพื้นที่ มีแนวโน้มเติบโตเป็นป่านิเวศที่สมบูรณ์ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน เป็นแหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติที่ผสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - มิถุนายน 2561 มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ รวม 4,479 คน อาทิ คณะรัฐมนตรีว่าการสหภาพแรงงาน ประเทศพม่า คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. โรงเรียนวัชรวิทยากำแพงเพชร นักวิชาการและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะครูโรงเรียนบ้านหินลาด จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น

โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วม "โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ" เมื่อปี 2557 พลิกพื้นที่ว่างเปล่าในฟาร์มสุกรเป็นป่านิเวศ และศูนย์เรียนรู้ป่านิเวศในชุมชน โดยในช่วงเริ่มต้นโครงการฯ มีเกษตรกรในโครงการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารซีพีเอฟ พนักงาน หน่วยราชการ สถานศึกษาในท้องถิ่น ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่า ณ ศูนย์เรียนรู้สวนป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ มีส่วนร่วมดูแลร่วมกับซีพีเอฟ ถือเป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง และในระยะต่อไปจะต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบการปลูกป่าเชิงนิเวศในฟาร์มสุกรแห่งแรกของประเทศ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ซีพีเอฟ ปลูกป่าโครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ

นายประจิตต์ อุดหนุน (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร และ นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ นายมนัสพล ธนาสุภาพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) นายอำเภอมวกเหล็ก...

ธนินท์ย้ำยกระดับราคาสินค้าเกษตร... วิธีเยียวยาเศรษฐกิจไทย

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “ครบรอบ 30 ปีหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร” ว่าสินค้าเกษตรเป็นสมบัติของชาติ ราคาสูงเท่าไหร่เท่ากับเงินของชาติมีมากเท่านั้น...

หุ้นกู้บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหารมูลค่า 6,000 ล้านบาทเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) 7 ก.พ.นี้

กรุงเทพฯ--4 ก.พ.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange- BEX) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2547 ชุดที่ 1 และ 2 ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง