ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ป.ป.ช. จัดโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หวังสร้างกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๐๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--สำนักงาน ป.ป.ช.

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปสู่การปฏิบัติและเป็นการเผยแพร่หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตลอดจนการสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันหลักสูตรฯ ให้เกิดเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 11 – 13 อาคารซาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ภายในงานได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ความหวังในการสร้างสังคมที่ไม่ทน ต่อการทุจริต" และต่อด้วยการอภิปรายในหัวข้อ "หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ" โดย เลขาธิการ สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดำเนินการอภิปรายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. มาณี ไชยธีรานุวัติศิริ ที่ปรึกษาประธานการรมการ ป.ป.ช. และในช่วงบ่ายจะเป็นการอภิปรายหัวข้อ "หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ" อีกหนึ่งมุมมองจากเลขาธิการคณะกรรมกรข้าราชการพลเรือน ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการอภิปรายโดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำหรับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti Corruption Education) นี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้นำเสนอเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านการทุจริต ตลอดจนการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และเสริมพลังการมีส่วนร่วม ของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปดำเนินการตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของตนเอง เพื่อสร้างให้เกิดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ร่างกฎหมาย ป.ป.ช. ฉบับใหม่ ใครได้ประโยชน์

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ขอเชิญผู้สนใจในประเด็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย ป.ป.ช. ฉบับใหม่ ติดตามรับชมการให้สัมภาษณ์ของกรรมการ ป.ป.ช. นายวิชา มหาคุณ และนายประสาท พงษ์ศิวาภัย ในรายการ “กรองสถานการณ์” ตอน...

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จัด สัมมนา ... เรื่องป้องกันปราบปรามทุจริต

ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง “การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดำเนินกิจการ ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต...

ภาพข่าว: โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและดีแทค

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--ดีแทค นายประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสนธิญาณ หนูแก้ว ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์(ขวา) และนายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานคณะกรรมการ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค)(ซ้าย) แถลงข่าวความร่วมมือของส...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง