ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

IE.Tech. NEXT To E-Smart คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ให้ความสำคัญกับคำว่า เรียนครู เป็นมากกว่าความเป็นครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๑๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--

IE.Tech. NEXT To E-Smart คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ให้ความสำคัญกับคำว่า "เรียนครู เป็นมากกว่าความเป็นครู" จัดงาน E-Smart : Open house 2018

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะที่ผลิตครูคุณภาพยาวนานถึง 41 ปี จัดงาน "E-Smart : Open house" ภายใต้แนวความคิด "เรียนครู เป็นมากกว่า ความเป็นครู" เพื่อสร้างความเข้าใจในนวัตกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรต่างๆของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยแต่ละสาขาวิชา แสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา รวมถึงปฏิบัติเวิร์คชอปให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ เตรียมความพร้อมก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยในอนาคต ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร นักแสดงมากฝีมือและผู้กำกับละคร ข้ามสีทันดร ทางช่อง 3 ร่วมพูดคุย สร้างแรงบันดาลใจในความเป็น "ครู" และเรียนครูได้มากกว่า ที่คุณคิด ที่ผ่านมา

รศ.ดร. กิติพงศ์ มะโน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า... "ได้รับเกียรติจากห้างสรรพสินค้าสุพรีม คอมเพล็ค ให้จัดงาน 'E-Smart : Open house' โดยได้แนวคิดมาจากการเรียนรู้จาก 3E ประกอบด้วย Education คือการให้การ ศึกษาที่ดี Edutainment คือ นวัตกรรมทางการศึกษาในยุคปัจจุบันที่มีสื่อการสอนมากมาย และ Enjoy คือ ความสนุกสนานกับการเรียนการสอน ความ Smart ในที่นี้คือ การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ฉลาดเฉลียว เพื่อนำการสอนมาประยุกต์กับแต่ละสาขาวิชาชีพประกอบด้วยสาขา ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และครุศาสตร์เกษตร ทั้งนี้เป้าหมายของคณะต้องการผลิตบัณฑิตครูที่มีความเชี่ยว ชาญด้านการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในงานได้รับความสนใจจากคุณครูในโรงเรียนต่างๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่อยากให้เด็กๆ ลูกหลานได้มารู้จักและเตรียมพร้อมสู่การก้าวสู่ระดับมหาวิทยาลัย และการได้มีโอกาส Workshop ความถนัดในด้านการเรียนรู้ที่ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเตรียมไว้เป็นอย่างดีครับ" รศ.ดร. กิติพงศ์ มะโน กล่าว

โดยในงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แสดงศักยภาพด้านผู้นำการเรียนการสอน ด้วยการ จัดแสดงนวัตกรรมทางการศึกษา อาทิเช่น ห้องเรียนจำลอง E learning ด้วยจอทัชสกรีนระบบโต้ตอบขนาด ใหญ่ สตูดิโอถ่ายภาพ และห้องเรียนทางไกลด้วยการซ้อนภาพ Computer Graphic กับการถ่ายทำจริง บูธแนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อให้ผู้สนใจโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน ได้ทดลองความถนัดของตัวเองด้วยการปฏิบัติการจริงในแต่ล่ะสาขาวิชานิทรรศการและกิจกรรมการปฏิบัติการเวิร์คชอปในแต่ล่ะสาขาวิชา เริ่มตั้งแต่ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและ การออกแบบ มาด้วยแนวคิด 'E Smart ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์' จัดแสดงผลงาน จริงของนักศึกษาประกอบด้วย ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม ด้วยหุ่นจำลองอาคาร รวมถึงเวิร์คชอป การเขียนภาพและตัดหุ่นจำลองขนาดเล็ก ครุศาสตร์สภาพแวดล้อมภายใน แสดงผลงาน ภาพวาดทางศิลปะซึ่งเป็นพื้นฐานตั้งแต่ชั้นปี 1 จนถึงโครงการออกแบบภายในต่างๆ และจัดเวิร์คชอป การวาดภาพเหมือน ภาพการ์ตูนล้อเลียนต่างๆ ครุศาสตร์การออกแบบ จัดแสดงผลงานจริงด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน การออกแบบสิ่งพิมพ์และกราฟฟิค ที่น่าสนใจ

ครุศาสตร์วิศวกรรม มาด้วยแนวคิด "E Smart นวัตกรรมและเทคโลยี เพื่อการสอนอย่างชาญฉลาด" ด้วยการ จัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ที่ถูกคิดค้นอย่างทันสมัย การคิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่หลากหลาย และไฮไลท์ที่สำคัญคือ สิ่งประดิษฐ์ประเภทหุ่นยนต์ต่างๆ เช่น หุ่นยนต์กู้ภัย หุ่นยนต์นักฟุตบอล และหุ่นยนต์ที่เคยได้รับรางวัลต่างๆระดับประเทศ คิดค้นและสร้างสรรค์โดยนักศึกษา รวมถึงได้ให้นักเรียนที่สนใจได้ทดลอง สร้างหุ่นยนต์ แบบง่ายๆด้วยตนเอง ครุศาสตร์เกษตร มาด้วยแนวคิด "E smart การวิจัย เทคโนโลยีทางการเกษตร สู่การสอนเพื่อสังคม" นำผลงาน วิจัยด้านการเกษตร การผลิตทั้งพืชและสัตว์ เพื่อตอบการใช้งานของเกษตรกรรมที่เป็นหัวใจในประเทศ และให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกับการจัดสวนถาด สวนขวด จำลองบรรยากาศจริงของธรรมชาติมาจัดสรรด้วย ฝีมือของน้องๆ นักศึกษาเองด้วย

ในช่วง Edutainment Talk ถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ จากการเรียนครุศาสตร์ นี้ได้รับเกียรติจาก คุณอัษฏาวุธ เหลืองสุนทร นักแสดงมากฝีมือและ ผู้กำกับละครข้ามสีทันดร ทางช่อง 3 พร้อมกับ อาจารย์ณธทัย จันเสน ผู้ช่วยคณบดี กิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการสะท้อนมุมมองและการสร้างแรงบันดาลใจในความเป็นครู สร้างคุณค่า รู้จักแบ่งปัน และเป็นผู้รู้จักให้ ไม่ว่าเราจะสวมบทบาทไหน พร้อมอยากให้อนาคตเด็กไทยมีการพัฒนาด้านศักยภาพการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง และสามารถทำงานสร้างสรรค์ให้กับสังคมส่วนรวมอย่างมีคุณค่านับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เล็งเห็นความสำคัญ ของคำว่า "ครู" ทั้งการเชิดชูเกียรติแด่ครูผู้ทำหน้าที่ได้ อย่างสมบูรณ์แบบรวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นครูในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลการศึกษาใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในสาขา ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และครุศาสตร์เกษตร สามารถติดตามรายละเอียดได้ใน www.inded.kmitl.ac.th และติดตามข่าวสารทาง เฟชบุค เพจ : IE.Tech sound media KMITL และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: STEEL จับมือเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดงานวิศกรรมโยธา

คุณสมชัย วงศ์รัตนวิจิตร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ(ขวา) บมจ.สตีล อินเตอร์เทค(STEEL) และผศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร (ซ้าย) คณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมลงนามเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดงานวิศกรรมโ...

ศึก "มหกรรมหมากรุกไทย 2548"นักโขกจากพระจอมเกล้าฯลาดกระบังคว้าแชมป์ ระดับอุดมศึกษา ส่วนระดับโอเพ่น ดานุภพ สังข์สุวรรณ คว้าแชมป์ไปครอง

กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิรัช เป็นธรรม นศ. จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง คว้าแชมป์ระดับอุดมศึกษา ขณะที่ดานุภพ สังข์สุวรรณ รองชนะเลิศอันดับสองปีที่แล้วคว้าแชมป์ระดับโอเพ่นไปครองพลิกความคาดหมายในงาน "มหกรรมหมากรุกไทย 2548" ...

KMITL ปิ๊งธุรกิจ SMEs ยุคน้ำมันแพง "ผลิตไบโอดีเซล"ประกวดแผนธุรกิจ Moot Biz แห่งชาติ

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--คิธ แอนด์ คินฯ นักศึกษา ป.โท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ส่ง "ศูนย์ผลิตไบโอดีเซล" จากน้ำมันพืชใช้แล้ว ประกวดแผนธุรกิจ Moot Biz แห่งชาติ เผยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าให้มีการใช้ไบโอดีเซล 10% จากน้ำมั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง