ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สมศ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒:๓๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--มศว

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. "ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ แนวทางการดำเนินงานศูนย์เครือข่าย สมศ. แนวใหม่ ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๓ ศูนย์เครือข่าย เพื่อพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยจัดตั้งเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสมศ. ให้บรรลุผลสำเร็จ เป็นศูนย์กลางสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามสถานศึกษาทุกระดับ และทุกประเภทให้นำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก สมศ. เมื่อมีการลงพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์เครือข่าย การดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับการประสานขอความร่วมมือจาก สมศ.

ซึ่งการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สมศ. ให้การสนับสนุนงบประมาณ รวมถึงสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูล หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษา และในส่วนของสถาบันการศึกษาให้การสนับสนุน บุคลากร อาคารสถานที่และอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์เครือข่าย สมศ. และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมเป็นศูนย์เครือข่าย สมศ. จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๓ ศูนย์เครือข่าย ดังนี้

๑. ศูนย์เครือข่าย สมศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๓. ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยบูรพา
๔. ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
๕. ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา
๖. ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๗. ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
๘. ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๙. ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๐. ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
๑๑. ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๒. ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๑๓. ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ม.หอการค้าไทยผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2550 จาก สกอ.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการประกวดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ...

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องมือวัด

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ด้วยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะจัดการอบรมหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องมือวัด ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 1 เมษายน 2548 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อให้การอบรมทางวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง