ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เปิด โฟโต้บางกอก เฟสติวัล 2018 ชูกรุงเทพฯ ศูนย์กลางอาเซียน สาขาภาพถ่ายร่วมสมัย ยกระดับศิลปะภาพถ่ายไทยสู่สากล วันที่ 5 กค. 9 กย.ศกนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๐๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--คิธ แอนด์ คิน ฯ

"แก่นหลักของเทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 คือ เทศกาลภาพถ่ายที่จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี ที่ไม่หวังผลกำไร เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2015 หรือ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ศิลปินช่างภาพของไทยและทวีปเอเชียได้ร่วมแสดงผลงาน ตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปะภาพถ่าย ทั้งแลกเปลี่ยนกันเองแลกเปลี่ยนกับศิลปินระดับโลกจากภูมิภาคอื่น เพื่อนำความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะการถ่ายภาพไปช่วยยกระดับสังคมในอนาคตทุกคนให้ดียิ่งขึ้น"

ปิยทัต เหมทัต ผู้อำนวยการศิลปะ เทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 กล่าวว่า เทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 จะช่วยชูความพร้อมของกรุงเทพฯ ในการเป็นศูนย์กลางของเอเชีย ที่มีความสามารถจัดงานด้านทัศนศิลป์สาขาภาพถ่ายร่วมสมัย ให้เป็นที่รู้จักระดับสากล และกระตุ้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศิลปะภาพถ่ายในประเทศให้ตื่นตัว เพื่อยกระดับคุณภาพศิลปินไทยให้เป็นมืออาชีพในสาขานี้ เพื่อผลิตผลงานที่สามารถไปแข่งขันและจัดแสดงในระดับนานาชาติ

โฟโต้บางกอก ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดเทศกาลครั้งนี้ขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม ถึง 9 กันยายน 2561 และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรวัฒนธรรมระหว่างประเทศ แกลเลอรี่เอกชนทั่วกรุงเทพฯ ศิลปินภาพถ่ายชั้นนำ ภาคเอกชน และผู้สนับสนุนหลัก อาทิ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ,บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยเทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 นี้ประกอบด้วย 8 นิทรรศการหลัก ได้แก่ โพสต์-รีโพสต์-แชร์ , ไทย นิวเวฟ , บิวติฟูล แบงก์ค็อก สมาร์ทโฟน โฟโต้คอนเทส บาย เอ็มคิวดีซี , เฟรนช์ คอนเน็คชั่น ,ทาร์เก็ทส์ , โฟโต้บุค แอส แอน อ็อบเจ็คต์ โฟโต้บุค วูห์แครส์ , สตรีท โฟโต้กราฟ และ อินเตอร์แอคทีฟ อินสตอเรชั่น โดยนิทรรศการหลักทั้ง 8 นิทรรศการสามารถเข้าชมฟรี

นิทรรศการหลัก ประกอบด้วย :

นิทรรศการ "โพสต์-รีโพสต์-แชร์"(Post-Repost-Share) นิทรรศการภาพถ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ โฟโต้บางกอก

ภัณฑารักษ์ :
ดร.เตยงาม คุปตะบุตร (ไทย) และ อังกิ ปูร์บันบันโน (อินโดนีเซีย)

นิทรรศการภาพถ่ายโดยศิลปินมากกว่า 30 คนจาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเป้าหมายคือ การมุ่งสำรวจความสัมพันธ์ร่วมสมัยระหว่างภาพถ่าย และ ผู้ชม รวมถึงต้องการส่งเสริมให้ผู้ชมมองเห็นภาพถ่ายในฐานะเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ใช้กล้องถ่ายภาพทุกคน ไม่จำเป็นกล้องอาชีพหรือกล้องโทรศัพท์มือถือ ในการบอกเล่าความจริงแสดงซึ่งทัศนคติ มุมมอง และนัยยะเชิงจิตวิทยาของผู้คนจริงๆที่อยู่ในสังคมร่วมกัน จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 9 กันยายน 2561

นิทรรศการ "ไทย นิวเวฟ : Multiple Planes และทัศน-มิติ Perspective นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและโฟโต้บางกอก

ภัณฑารักษ์
Multiple Planes: แมรี่ ปานสง่า และ ทัศน-มิติ Perspective: อลิซ วิชช์โชติ

Thai Contemporary Photography นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย ส่วนหนึ่งของ เทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 เทศกาลภาพถ่ายกรุงเทพฯ โดยความร่วมมือระหว่างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร(BACC) และกลุ่มโฟโต้บางกอก นำเสนอผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับภาพถ่ายของศิลปินไทยร่วมสมัย โดยเป็น 2 ส่วนคือ " Multiple Planes" และ " ทัศน-มิติ Perspective " เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแรงขับเคลื่อนโดยมีภัณฑารักษ์ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างศิลปินและผู้ชมให้เกิดความเข้าใจและสร้างมิติทางภาพถ่ายที่หลากหลายให้เกิดขึ้น นิทรรศการนี้ จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2561

นิทรรศการการประกวดถ่ายภาพ บิวติฟูล แบงก์ค็อก สมาร์โฟน โฟโต้คอนเทส บาย เอ็มคิวดีซี (Beautiful Bangkok : Smartphone Photo Contest By MQDC

แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต์ คอร์เปเรชั่น (MQDC) ร่วมกับ โฟโต้บางกอก ชวนผู้รักการถ่ายภาพจับจังหวะความงามของกรุงเทพฯ ในมุมมองของตนเองจากสมาร์ทโฟน ภายใต้แนวคิด Beautiful Bangkok หรือ ความงามกรุงเทพฯ แล้วส่งเข้าประกวดเพื่อร่วมแสดงนิทรรศการภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟนครั้งแรกในเมืองไทย โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561 โดยภาพที่ได้รับการคัดเลือก 300 ภาพ จะได้รับการแสดงพร้อมภาพที่รับรางวัล ณ โถงแสดงนิทรรศการชั้น 7 และ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 9 กันยายน 2561 ศึกษารายละเอียดกติกาและเงื่อนไขต่างๆที่ www.facebook.com/PhotoBangkok หรือ www.photobangkokfestival.com/beautifulbangkok

#beautifulbangkok

นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย"เฟรนช์ คอนเน็คชั่น" (French Connection) จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โฟโต้บางกอก หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ BACC

ภัณฑารักษ์ :
มานิต ศรีวานิชภูมิ และ อดุลญา ฮุนตระกูล

นิทรรศการ "ฝรั่งเศสสัมพันธ์" เป็นนิทรรศการที่นำเสนอผลงานของช่างภาพและศิลปินฝรั่งเศสที่มองภาพ และเข้าใจวัฒนธรรมไทยในระดับที่ลึกซึ้งกว่าที่ผ่านๆ มา โดยแต่ละคนล้วนมีประสบการณ์ต่อสังคมและวัฒนธรมมไทยแบบต่างๆ กัน นิทรรศการนี้จัดแสดง ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กล้วยน้ำไท) ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561

นิทรรศการภาพถ่าย "ทาร์เก็ทส์" (Targets) โดยแฮร์ลินเดอ เคิร์ลเบล

แฮร์ลินเดอ เคิร์ลเบล ( Herlinde Koelbl ) หนึ่งในช่างภาพสายการเมืองที่ได้ชื่อว่าโดดเด่นที่สุดในเยอรมนี ภาพถ่ายของเธอตีแผ่เรื่องราวเหตุบ้านการเมืองที่ทันสมัย โดยนิทรรศการภาพถ่ายนี้จะเน้นเรื่องราวการปะทะกันทางความคิดที่ทั้งน่าตื่นเต้นและชวนขบคิดตาม เต็มไปด้วยประเด็นทางการเมืองและสังคม โดย หนึ่งในผลงานอันน่าประทับใจที่สะท้อนความสามารถของเธอออกมานั้นคือผลงานชื่อ "เป้ายิง" (Targets) เคิร์ลเบลเดินทางไปทั่วโลกเพื่อบันทึกภาพเป้ายิงที่ใช้ในการฝึกทางทหารในประเทศต่างๆ รวมทั้งสิ้น 30 ประเทศ สำหรับนิทรรศการนำเสนอภาพถ่ายคัดสรรค์อันน่าประทับใจ จัดแสดงภายในโถงด้านในของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย (MRT: ลุมพินี) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 8 กันยายน 2561 พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 18.00 น. เข้าชมฟรีในเวลาทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันที่ 11-13 สิงหาคม 2561 ติดต่อ 02-108 8231-32 / อีเมล์ programm@bangkok.goethe.de

นิทรรศการ "โฟโต้บุค แอส อ็อบเจ็คต์ โฟโต้บุค ฮู แครส์" ( Photobook as object / Photobook who cares ) โดย Reminders Photography Stronghold

ภัณฑารักษ์ : YumiGoto

เจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ ร่วมมือกับเทศกาล โฟโต้บางกอก 2018 ในการเชิญ Reminders Photography Stronghold (RPS) ร่วมจัดนิทรรศการ Photobook as object / Photobook who cares เป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาล โฟโต้บางกอก 2018 นิทรรศการนี้จะช่วยในเรื่องของ กระบวนการทำหนังสือของ RPS เน้นที่ผลลัพธ์ของหนังสือ การได้สัมผัส และสังเกตหนังสือเล่มจริง ถึงแม้ในสมัยนี้ช่างภาพจะใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานก็ตาม โดยนิทรรศการจัดแสดง ณ โอเพ่นเฮ้าส์ ชั้น 6 เซ็นทรัลเอ็มพาสซี่ ระหว่างวันที่ 5 - 31กรกฎาคม 2561 โดยจะมีการสาธิตวิธีทำ Photobook และบรรยายพิเศษระหว่างวันที่ 5 - 8 กรกฎาคมนี้ ศึกษารายละเอียดที่ www.jfbkk.or.th หรือ เฟคบุ๊ค : jfbangkok

นิทรรศการภาพถ่าย "บางกอกสตรีท โฟโต้กราฟีเฟสติวัล" (Bangkok Street Photography Festival) โดยกลุ่มสตรีทโฟโต้ไทยแลนด์

"เพราะสรรพสิ่งบนท้องถนน คือมนต์เสน่ห์ของมหานคร" คือ คำโปรยที่เราใช้เปิดตัว กลุ่มสตรีทโฟโต้ ไทยแลนด์เมื่อปี 2556 สำหรับนิทรรศการภาพถ่าย Bangkok Street Photography Festival 2018 เป็นการรวบรวมนำเสนอความเชื่อมต่อเหล่าช่างภาพนานาชาติ กับช่างภาพในเมืองไทย เพื่อเป็นมนต์เสน่ห์แก่มหานคร โดยนิทรรศการนี้จะจัดแสดง ณ บริเวณชั้น 3 - 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561

นิทรรศการ"อินเตอร์แอคทีฟ อินสตอเรชั่น"( Interactive Installation) โดย Deesawat

พัฒนาการก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่เกิดจากแรงปรารถนาของมนุษย์ที่จะบันทึกความเป็นจริงคือการค้นพบ camera obscura หมายถึง ปรากฏการณ์ทางสายตาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งหลักการของ camera obscura เป็นพื้นฐานให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการถ่ายภาพอื่นๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่กระบวนการดาแกโรไทป์ ไปจนถึง DSLR พูดได้ว่าถ้าไม่มี camera obscura ก็ไม่มีกล้องถ่ายภาพอย่างทุกวันนี้

นิทรรศการ Interactive Installation นี้ จะตั้งห้อง camera obscura แบบ interactive จำนวน 4 ห้องที่มืดดำขนาดเล็ก จุผู้ดูได้เพียงคนเดียว และจะแสดงให้ผู้ดูเห็นหนึ่งในการค้นพบครั้งแรก และครั้งสำคัญที่สุดในการศึกษาการมองเห็นและแสงในรูปแบบที่สนุกสนานและน่าค้นหา เมื่อผู้ดูมองผ่านกล้องเรือดำน้ำ กล้องคาเลโดสโคป และฟิลเตอร์สีที่ติดตั้งไว้ ผู้ดูก็จะเห็นด้วยตาตนเองว่าแสงมีธรรมชาติและทำงานอย่างไร นิทรรศการนี้จัดแสดงบริเวณลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3 – 22 กรกฎาคม 2561

ดูภาพประกอบขนาดใหญ่ได้ที่ Link ด้านล่างนี้
ภาพที่ 1
https://i.imgur.com/ZGfSDF4.jpg
ภาพที่ 2
https://i.imgur.com/oH92GzX.jpg

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

พิธีเปิดเทศกาลภาพถ่ายนานาชาติ โฟโต้บางกอก เฟสติวัล 2018

การจัดงานเทศกาลภาพถ่ายนานาชาติ "โฟโต้บางกอก เฟสติวัล 2018" (PhotoBangkok Festival 2018) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร สำหรับเทศกาลโฟโต้บางกอก 2018 คือ เทศกาลภาพถ่ายที่จัดขึ้นทุกๆ 3 ปี ที่ไม่หวังผลกำไร เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2015...

เตรียมความพร้อมจัด เทศกาลโฟโต้ บางกอก 2015

ปิยทัต เหมทัต (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการเทศกาลโฟโต้บางกอก 2015 พร้อมด้วยคณะ ผู้จัดเทศกาล จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดงาน เทศกาลโฟโต้บางกอก 2015 (Photo Bangkok 2015) ครั้งที่ 1...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง