ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย 5 สิ่งที่ได้จากข่าวการช่วยเหลือเด็กติดถ้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๖:๓๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ก.ค.--วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) แถลงผลการสำรวจ "ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อข่าวการช่วยเหลือนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน" สำรวจระหว่างวันที่ 5 ถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,172 คน

จากกรณีที่มีนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนรวม 13 คน เข้าไปติดอยู่ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน หน่วยงานต่างๆได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการค้นหาและให้ความช่วยเหลือ รวมถึงมีจิตอาสาและอาสาสมัครทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้เข้าไปสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆอย่างมากมาย ขณะเดียวกันประเทศต่างๆได้ส่งเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมปฏิบัติการค้นหาเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งได้พบตัวนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม ซึ่งทั้งหมดยังปลอดภัยดี และหน่วยงานต่างๆ ได้ทยอยนำนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนทั้งหมดออกจากถ้ำเพื่อไปพักฟื้นแล้ว

ทั้งนี้ในระหว่างการค้นหาและช่วยเหลือนั้น ผู้คนในสังคมทั้งในประเทศและทั่วโลกได้ต่างส่งกำลังใจและเอาใจช่วยพร้อมทั้งชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครต่างๆ ที่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานการกู้ภัย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้คนในสังคมก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมของสื่อมวลชนบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามขณะสัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองของนักฟุตบอล การเผยแพร่ข่าวที่ยังไม่ได้รับการกลั่นกรอง และการรายงานข่าวจากบริเวณพื้นที่ รวมถึงได้ตำหนิผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ปล่อยข่าวสร้างความสับสนวุ่นวายให้กับสังคม ขณะที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดกรณีนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านเข้าไปติดอยู่ภายในถ้ำอีกในอนาคต จากประเด็นดังกล่าว สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อข่าวการช่วยเหลือนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป แบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.6 และเพศชายร้อยละ 49.4 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ สำหรับสิ่งที่ได้จากข่าวการช่วยเหลือนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนรวม 13 คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด 5 อย่างได้แก่ ได้เห็นความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันของคนไทยคิดเป็นร้อยละ 88.91 ได้เห็นความช่วยเหลือจากนานาอารยะประเทศคิดเป็นร้อยละ 86.77 ได้เห็นการกู้ภัยที่มีมาตรฐานของประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 84.81 ได้รู้จักถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนคิดเป็นร้อยละ 81.14 และได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่เป็นระบบมีระเบียบแบบแผนคิดเป็นร้อยละ 79.18

ในด้านความคิดเห็นต่อการมอบของขวัญ/ของกำนัลเพื่อเป็นการปลอบขวัญนักฟุตบอลที่ติดอยู่ในถ้ำ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 69.54 เห็นด้วยกับการที่มีหน่วยงานต่างๆ เตรียมมอบเงิน/ของขวัญ/ของกำนัลให้กับกลุ่มนักฟุตบอลที่ติดอยู่ในถ้ำเพื่อเป็นการปลอบขวัญ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 22.01 ไม่เห็นด้วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.45 ไม่แน่ใจ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.41 รู้สึกว่ามีหน่วยงานต่างๆ เตรียมจะมอบเงิน/ของขวัญ/ของกำนัลให้กับกลุ่มนักฟุตบอลที่ติดอยู่ในถ้ำเพื่อเป็นการปลอบขวัญมากเกินไป ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37.46 ระบุว่าไม่รู้สึกว่ามากเกินไป ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 9.13 ไม่แน่ใจ

ในด้านความคิดเห็นต่อการเอาผิดกับผู้ที่สร้างความวุ่นวายในระหว่างการค้นหานักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนที่ติดอยู่ในถ้ำนั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 88.14 เห็นด้วยกับการเอาผิดทางกฎหมายอย่างรุนแรงเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ที่มาสร้างความวุ่นวายในระหว่างการค้นหานักฟุตบอลและผู้ฝึกสอน เช่น ผู้ที่แอบอ้างเป็นร่างทรง ผู้ที่แอบอ้างรับบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ ผู้ปล่อยข่าวเท็จ เป็นต้น ถึงแม้จะสามารถช่วยเหลือผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลทั้งหมดออกมาได้แล้ว ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.62 ไม่เห็นด้วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 3.24 ไม่แน่ใจ

ในด้านความกังวลต่อการช่วยเหลือและการแสวงหาผลประโยชน์จากกรณีนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนติดอยู่ภายในถ้ำ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.38 กังวลว่าเจ้าของพื้นที่ไร่นาที่ยินยอมให้มีการระบายน้ำจากถ้ำผ่านเพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนที่ติดอยู่ภายในถ้ำจะไม่ได้รับการเยียวยาชดเชยอย่างเป็นธรรมเหมาะสม ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.08 กังวลว่าจะมีเจ้าหน้าที่บางส่วนอาศัยข้ออ้างการช่วยเหลือนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนหลังจากออกมาจากถ้ำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง

ในด้านความคิดเห็นต่อการห้ามสัมภาษณ์นักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนที่ติดอยู่ภายในถ้ำนั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 84.13 เห็นด้วยหากจะมีการสั่งห้ามสื่อมวลชนสัมภาษณ์นักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนทันทีหลังจากออกมาจากถ้ำ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 12.12 ไม่เห็นด้วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 3.75 ไม่แน่ใจ

ส่วนความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนติดอยู่ภายในถ้ำกับความหวาดกลัวในการท่องเที่ยวถ้ำและการแก้ปัญหานักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านเข้าไปติดอยู่ภายในถ้ำนั้น กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองในสามซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.94 มีความคิดเห็นว่าเหตุการณ์นักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนติดอยู่ภายในถ้ำจะไม่ส่งผลให้คนไทยเกิดความหวาดกลัวในการไปท่องเที่ยวถ้ำต่างๆ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.61 มีความคิดเห็นว่าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวถ้ำต่างๆ ให้เข้มงวดมากขึ้นจะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านเข้าไปติดอยู่ภายในถ้ำอีกในอนาคตลงได้ และกลุ่มตัวอย่างเกือบสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 74.32 มีความคิดเห็นว่าหากสถาบันการศึกษาต่างๆ มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การติดถ้ำ การหลงป่า ให้มากขึ้นจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนนักศึกษานำความรู้ไปใช้ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในอนาคตได้ (อ่านข่าวต่อ https://bit.ly/2L8Rxab)


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

poll สำรวจพฤติกรรมการเลียนแบบคนดัง

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา)โพลล์สำรวจพฤติกรรมการเลียนแบบซุปตาร์หรือนักแสดงจากบทบาทสมมุติของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร ศ. ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช...

สำนักวิจัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผยเยาวชน ร้อยละ 6.34 เคยลองสูบบุหรี่

วันที่ 31 พฤษภาคมได้รับการประกาศให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโดยองค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 หรือ พ.ศ.2531 ทั้งนี้เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง