ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระราชทานโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เพื่อเป็นของขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2476

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๔๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--5 ก.ค.--
"2 กรกฎาคม 2561...เฉลิมฉลองเฉลิมกรุง 85 ปี"

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 9 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของเอเชียในยุคสมัยนั้น และพระราชทานนาม "ศาลาเฉลิมกรุง" เพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร ผู้ออกแบบและเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานคร 150 ปี เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2476 ณ วันนี้ 85 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงได้ยืนหยัด ผ่านวันเวลาหลายยุคหลายสมัยด้วยบทบาทอันหนักแน่นมั่นคง รองรับผู้คนด้วยความบันเทิง ครบทุกรูปแบบ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและความทรงจำที่มีคุณค่าของปวงชนชาวไทย ด้วยความผูกพันกับหลายสิ่งหลายอย่างจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ศาลาเฉลิมกรุงจึงเป็นเสมือนบันทึกในหน้าตำนานแห่งประวัติศาสตร์และสังคมไทยในกรุงเทพมหานคร ยืนหยัดอย่าง สง่างาม ด้วยการแสดงคุณภาพที่หลากหลายและยึดมั่นในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และได้รับการทำนุบำรุงไว้ให้เป็น โรงมหรสพพระราชทานสมดังพระราชประสงค์สืบไป

ในโอกาสครบรอบการดำเนินการ 85 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง และครบรอบ 13 ปี การก่อตั้งมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 นี้ ศาลาเฉลิมกรุงกำหนดจัดพิธีทางศาสนา เริ่มด้วย เวลา 07.00 น. "พิธีสงฆ์" ต่อด้วยเวลา 09.09 น. "พิธีบวงสรวง" ณ บริเวณด้านหน้าศาลาเฉลิมกรุง ชมความวิจิตรงดงามของนาฏศิลป์ไทยในการแสดง "รำบวงสรวง" ชุดศุภพรวานรพงศ์ โดยเหล่าพญาวานร ทั้ง 9 ได้แก่ ท้าวชามพูวราช ท้าวมหาชมพู พาลี สุครีพ หนุมาน นิลพัท ชมพูพาน องคตและนิลนนท์ ได้มาอำนวยอวยชัย ในโอกาสครบรอบ 85 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ให้มีแต่ความเจริญรุ่งโรจน์เป็นสวัสดิมงคลสืบไป

ต่อจากนั้น เวลา 10.30 น. เชิญเข้าสู่โรงมหรสพหลวงใน พิธีมอบทุนกองทุนนาฏดุริยางคศิลปไทย "มูลนิธิ ศาลาเฉลิมกรุง" ประจำปี 2561 เป็นการมอบทุนช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ศิลปินด้านนาฏศิลป์ไทยที่ประสบภาวะวิกฤติในชีวิต จำนวน 4 ทุน ได้แก่ ครูอุดม กุลเมธพนธ์, ครูอิสสระ โพธิเวส, ครูมณฑล ดารกะพงษ์, นายซะฮ์เรณ บีลา และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาทางด้านนาฎศิลป์ดนตรีไทยและคีตศิลป์ไทยของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 8 ทุน และมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาทั่วไป จำนวน 1 ทุน และมอบทุนช่วยเหลือนักแสดงอาวุโส "มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส" ประจำปี 2561 จำนวน 9 ทุน โดย นายเศรษฐา ศิระฉายา(ศิลปินแห่งชาติ) ประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส มีนักแสดงอาวุโสที่ได้รับทุนประจำปี อาทิ ชาลี อินทรวิจิตร (ศิลปินแห่งชาติ), มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา(ศิลปินแห่งชาติ), พิศมัย ภักดีวิจิตร, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, น้ำเงิน บุญหนัก, กานดา นามแย้มแป้น, นภาพร หงสกุล, ไพโรจน์ ใจสิงห์, สมสุข ประณต ฯลฯ

ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง ชุด "เฉลิมฉลองนพบุรี" กำกับการแสดงโดย ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์(ศิลปินแห่งชาติ) แสดงโดยนักแสดงนักแสดงโขน~ศาลาเฉลิมกรุง และผู้ได้รับทุนกองทุนนาฏดุริยางคศิลปไทย มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง บรรเลงโดย วงโรหิตาจล จับตอนตั้งแต่เมื่อเสร็จศึกกรุงลงกา พระรามให้หนุมานครองเมืองอยุธยา

ครึ่งหนึ่ง แต่เมื่อใดที่หนุมานต้องขึ้นนั่งบัลลังก์ออกขุนนาง จะรู้สึกเร่าร้อนจึงคิดว่าเป็นเพราะตีตนเสมอพระรามทำให้เกิดวิปริต หนุมานจึงได้เข้าเฝ้าพระรามถวายเมืองอยุธยาคืน พระรามจึงแผลงศรแล้วให้หนุมานตามไปดูว่าศรตกลงที่ใด จะยกทัพไปสร้างเมืองใหม่ให้ ศรนั้นไปตกบนเขาใหญ่เก้ายอด หนุมานจึงแผลงฤทธิ์เอาหางกวาดจนเกิดเป็นกำแพงหินล้อมรอบบริเวณนั้น แล้วจึงกลับมาทูลพระรามทุกอย่าง พระรามโกรธ ต่อว่าหนุมานว่าให้ตามไปดูเท่านั้น แต่กลับทำเกินคำสั่ง หนุมานเสียใจ แต่ด้วยคุณความดีของหนุมาน พระรามเกิดความสงสาร จึงให้เทวดาไปสร้างเมืองให้ต่อมาพระอินทร์ให้พระวิษณุกรรม ลงมาสร้างเมืองให้หนุมาน แล้วพระรามประทานชื่อเมืองว่า นพบุรี และมีการสมโภชเฉลิมฉลองเมืองใหม่เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์มงคลแก่บ้านเมืองสืบไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันพระปกเกล้า จัดงาน "วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี 2549

สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญร่วมงาน “วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2549” ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “สายสัมพันธ์สองธรรมราชา” การอภิปรายในหัวข้อ “พระราชธรรมจรรยาและพระ...

เชิญชวน พสกนิกรชาวไทยซื้อโปสการ์ดโดยเสด็จพระราชกุศลทูลเกล้ซื้อโปสการ์ดโดยเสด็จพระราชกุศลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เชิญชวน พสกนิกรชาวไทยซื้อโปสการ์ดโดยเสด็จพระราชกุศลทูลเกล้ซื้อโปสการ์ดโดยเสด็จพระราชกุศลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เริ่มจำหน่ายวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม นี้เป็นต้นไป ที่ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ หนึ่งในสิบภาพถ่ายที่นำมาจัดพิมพ์เป็นโปสการ์ดจำหน่าย รายได้ทูลเกล้...

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญทำข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2546

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2547 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.2546 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ดังรายละเอียดกำหนดการดังแนบ Thursday 29th January 2004 17.30 hrs. HisMajesty the Ki...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง