ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อธิการบดี ฝากนักศึกษาใหม่ 2561 ตั้งใจศึกษาให้สำเร็จและมีสติในการใช้ชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 ก.ค.--มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี 2561 ย้ำดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน พร้อมฝากให้ตั้งใจศึกษา รับผิดชอบ มีสติในการใช้ชีวิต และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้คำแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และรับทราบข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และมี เรืออากาศตรีหญิงมนสินี ชูสุวรรณ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ และนางสาวพัชรมณฑ์ เสวะนา มหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ผู้พิการแขนทั้ง 2 ข้าง ร่วมเป็นวิทยากรให้กำลังใจรุ่นน้องและแนะนำเทคนิคในการเรียนให้ประสบความสำเร็จ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ได้ถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จากอาคาร KTB 201 ชั้น 2 วิทยาเขตบางนาไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทั้ง 23 จังหวัดทั่วประเทศ

โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา คือ เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยสองระบบ มีระบบการเรียนการสอนทั้งระบบเปิดและระบบปิด ถ้านักศึกษาประสงค์มาเรียนก็มีห้องเรียนให้ มีอาจารย์สอนทุกกระบวนวิชา เหมือนมหาวิทยาลัยปิด ส่วนนักศึกษาที่ไม่สะดวกมาเข้าเรียนหรือต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ก็มีสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและการเรียนการสอนทางไกลที่อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนโดยไม่จำกัดเพศ อายุ และฐานะ ซึ่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน

ลูกศิษย์ทุกคนกำลังก้าวเข้าสู่วัยของการศึกษาและมีจำนวนไม่น้อยที่มาจากต่างจังหวัดที่ต้องอาศัยอยู่หอพักในกรุงเทพฯ ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ต้องใช้ชีวิตห่างไกลพ่อแม่เพื่อมาศึกษาเล่าเรียน ขอให้นักศึกษาใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและระลึกเสมอว่า ยังมีคนที่ห่วงใยและอยากเห็นนักศึกษาจบเป็นบัณฑิต ฉะนั้นนักศึกษาต้องดำรงตนอย่างมีสติไม่คบคนพาล และห่างไกลสถานที่อโคจร รวมทั้งอบายมุขต่างๆ

อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนโยบายดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน คอยดูแลทั้งเรื่องการเรียนของนักศึกษา คือ จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อคอยให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลต่างๆ ส่วนเรื่องที่พักอาศัย มหาวิทยาลัยมีโครงการ "หอพักติดดาว" เพื่อรับรองคุณภาพของหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. (หัวหมากและวิทยาเขตบางนา) และจูงใจให้ผู้ประกอบการหอพักได้พัฒนามาตรฐานหอพักให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการพักอาศัยและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา นำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

"ขอให้เชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นสถานที่บ่มเพาะวิชาความรู้ สร้างความคิดเพื่อให้นักศึกษาได้มีชีวิตที่มีคุณภาพ และจะดูแลลูกศิษย์ทุกคนเหมือนลูกหลาน จนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีความพร้อมที่จะออกไปพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต ขณะเดียวกันขอให้ลูกศิษย์ได้ตระหนักว่า เมื่อได้ตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษารามคำแหงแล้ว ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจเรียนหนังสือให้จบ ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องทุกเทอม อย่าท้อแท้สิ้นหวัง จงเชื่อมั่นในตนเองว่าต้องเรียนจบเป็นลูกพ่อขุนฯ นำความภาคภูมิใจนั้นมาสู่ตนเองและครอบครัวให้ได้ดังที่ตั้งใจไว้เมื่อเริ่มแรกเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ "แบรนด์ ยัง บลัด..." จัดหน่วยรถเคลื่อนที่ไปตามสถาบันการศึกษา

กรุงเทพฯ--8 เม.ย.--คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ โครงการ "แบรนด์ ยัง บลัด... พลังเพื่อเลือดใหม่" ขอเชิญร่วมทำบุญการบริจาคโลหิต โดยโครงการฯ จะนำหน่วยรถเคลื่อนที่เข้าไปรับการบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันจันทร์และวันอังคารที่ 18-19 เมษายน 2548 ตั้งแต่เว...

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๔๘

กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทถึงระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต หลั...

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ จัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990"

มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกันจัดนิทรรศการ "ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น 1950 - 1990" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำภาพพิมพ์ร่วมสมัยของประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้ชมชาวไทย นิทรรศการนี้จัดแสดงภาพพิมพ์ทั้งสิ้น 75 ภาพ ของ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง